Nieuws

Europa gaat werk maken van betaalbare geneesmiddelen!

02 maart 2017
petitie geneesmiddelen

In een stemming vandaag heeft het Europees Parlement een resolutie goedgekeurd die de betaalbaarheid van geneesmiddelen moet verbeteren. Wij zijn erg tevreden, want de resolutie herneemt de belangrijkste eisen van de petitie die we hierrond vorig jaar opstartten samen met andere organisaties. Hopelijk komen er nu snel concrete maatregelen!

In een belangrijke stemming heeft het Europees Parlement vandaag een resolutie goedgekeurd die tot doel heeft om de betaalbaarheid van medicijnen te verbeteren. Dit tot onze grote tevredenheid!

De goedgekeurde resolutie herneemt immers in grote lijnen de eisen van de petitie die we vorig jaar opstartten op www.betaalbaregeneesmiddelen.be en op www.thecostoflife.be, in samenwerking met Dokters van de Wereld, alle ziekenfondsen (verenigd in het Nationaal Intermutualistisch College) en de koepel van de Franstalige patiëntenorganisaties (Ligue des Usagers des Services de Santé, LUSS).

We hadden gisteren bovendien nog alle Belgische europarlementsleden opgeroepen om “voor” te stemmen in een gezamenlijke brief met dezelfde organisaties.

De belangrijkste punten waarop we gehoord zijn

We zijn met name tevreden dat we gehoord zijn op volgende punten:

  • Het is een duidelijke erkenning van de problematiek van stijgende prijzen van geneesmiddelen, die een gevaar betekenen voor de toegankelijkheid van de zorg, de duurzaamheid van onze gezondheidszorg en onze sociale zekerheid.
  • Er moet meer transparantie komen met betrekking tot de kosten van onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen, en wat het aandeel van publieke middelen hierin is. Er moet een “fair public return on investment” komen, om te vermijden dat de consument twee maal betaalt voor zijn medicatie: via belastingen én via zijn bijdrage aan de sociale zekerheid.
  • Er wordt benadrukt dat het belangrijk is om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen in functie van de noden die er zijn. Er werd bijvoorbeeld slechts één categorie van nieuwe antibiotica ontdekt in de voorbije 40 jaar, terwijl 25 000 mensen per jaar in de EU sterven aan de gevolgen van bacteriën die antibioticaresistent zijn…
  •  Er is te weinig transparantie over de prijzen die de lidstaten voor geneesmiddelen betalen, en er is een onevenwicht in de macht tussen farma en overheden in onderhandelingen hierover. Daarom moet er een betere samenwerking tussen de lidstaten komen.
  • Bepaalde nieuwe geneesmiddelen hebben eigenlijk onvoldoende toegevoegde waarde ten opzichte van bestaande om echte innovaties genoemd te worden.
  •  Er moet een analyse komen van de werking van het systeem van de patenten rond medicijnen.

Ook uw stem heeft meegeteld!

Er werd duidelijk gehoor gegeven aan onze eisen, maar ook aan de stem van de meer dan 40 000 mensen die onze petitie ondertussen hebben ondertekend.

Meer nog: er is vandaag zelfs expliciet erkend dat de mening van de Europese burger zoals die uitgedrukt wordt in petities van fundamenteel belang is en dat de wetgever deze ook prioriteit moet geven.

Begin van echte doorbraak?

De stemming van vandaag is uiteraard nog maar het begin, want nu zal er nog werk gemaakt moeten worden van concrete maatregelen om deze resolutie in de praktijk om te zetten. Wij blijven de ontwikkelingen hierrond uiteraard verder opvolgen!