Nieuws

Debat: hoe houden we onze geneesmiddelen betaalbaar?

10 november 2018

De prijzen van nieuwe geneesmiddelen, bijvoorbeeld voor kankerbestrijding, blijven stijgen. Daardoor nemen de kosten voor de maatschappij fors toe en dreigen we medicijnen die nu in ontwikkeling zijn, niet te kunnen betalen. Drie organisaties (Test Aankoop, Kom op tegen Kanker en Dokters van de Wereld) organiseerden een symposium over de vraag: hoe houden we onze geneesmiddelen betaalbaar?

Op 8 november verzamelden academici en gezondheidsexperts in het federaal parlement voor een discussie over de betaalbaarheid van medicijnen en over werkbare alternatieven voor de ontwikkeling ervan. Eveneens aanwezig waren vertegenwoordigers van zeven politieke partijen (N-VA, CD&V, Groen, SP.A, PS, CDH en Ecolo). Aan deze partijen (plus Open VLD en MR) hadden we op voorhand onze tien beleidsvoorstellen voorgelegd, waar alleen MR niet op reageerde. Over drie stellingen gingen politici, academici en gezondheidsexperts met elkaar in debat in drie verschillende discussiepanels.

1. De publieke sector moet een sterkere rol spelen in de ontwikkeling van geneesmiddelen

Op dit moment bepaalt de farmaceutische industrie welke medicijnen worden ontwikkeld en hoeveel ze moeten kosten. Maar veel farmaceutisch onderzoek wordt gedaan aan onze universiteiten en wordt dus meegefinancierd door de maatschappij. Alle acht politieke partijen zijn het eens dat de publieke sector een sterkere rol moet spelen in de ontwikkeling van geneesmiddelen. Maar hoe?

Er is een algemene consensus dat de overheid een lijst met prioriteiten moet opstellen, waarin burgers en patiënten een inbreng hebben. Bijna alle partijen gaan bovendien akkoord dat de overheid zelf klinische studies moet financieren, zodat ze de optimale inzet van geneesmiddelen kan garanderen. De meeste partijen vinden ook dat de overheid voorwaarden moet opleggen die de betaalbaarheid en beschikbaarheid garanderen van de geneesmiddelen waaraan de overheid een bijdrage heeft geleverd via onderzoeksfinanciering.

2. EU-landen moeten hun krachten bundelen in de prijsonderhandeling met farmabedrijven

Farmaceutische multinationals onderhandelen met elke nationale overheid over de prijs van geneesmiddelen. Om sterker te staan, moeten de EU-landen hun krachten bundelen en samen onderhandelen met de farmaceutische firma’s over prijzen, toegang en terugbetaling. Europa moet op termijn als één blok onderhandelen. Minder eensgezindheid bestaat er over de geheime kortingen die farmaconcerns en landen afspreken over de prijs van zeer dure medicijnen. Volgens sommige partijen moeten die kortingen worden afgeschaft, volgens andere niet.

3. De ziekteverzekering moet keuzes maken

De maatschappij heeft beperkte middelen. De overheid moet keuzes maken en soms nee zeggen tegen een geneesmiddel of tegen de prijs gevraagd door een farmafirma. Daarover zijn bijna alle partijen het eens. Er is ook ruime steun voor de stelling dat de overheid rekening moet houden met de voorkeuren van de burger, zonder de verantwoordelijkheid door te schuiven naar belangengroepen.

Conclusie

Test Aankoop, Kom op tegen Kanker en Dokters van de Wereld verwachten dat onze politici snel werk maken van de beleidsaanbevelingen waarover nu al eensgezindheid bestaat, zowel op nationaal als op Europees vlak. De problematiek van dure geneesmiddelen moet een meer prominente plaats krijgen in de programma’s en verbintenissen van de politieke partijen bij de komende verkiezingen. We vragen farmabedrijven, patiënten- en consumentenverenigingen, universitaire onderzoekers, ziekenfondsen en het Riziv om na te denken en mee te werken aan oplossingen.