Dossier

Overhoop met de fiscus

27 januari 2021
Overhoop met de fiscus

In onze jaarlijkse Belastinggids helpen wij je om je belastingaangifte correct in te vullen en daarbij het onderste uit de kan halen qua aftrekken en besparingen. Hier gaan we na wat er gebeurt als je overhoop dreigt te liggen met de fiscus.

Naar de rechtbank

De enig mogelijke uitweg als je bezwaar niets uithaalt.

1. Wanneer kan die procedure?

Als je bezwaarschrift of je vraag tot ambtshalve ontheffing met een sisser afloopt of wanneer je geen antwoord hebt ontvangen binnen de termijn van 6 (of 9) maanden, kun je je zaak voor de rechtbank van eerste aanleg brengen. Je zaak zal er door een gespecialiseerde rechter worden behandeld.

Behalve voor de procedures in het Duits moet je je richten tot de rechtbank van eerste aanleg bevoegd voor het grondgebied waar uw ontvangkantoor zich bevindt. Er is wel niet op elke rechtbank van eerste aanleg een fiscaal rechter, maar je vindt er een in de volgende steden: Aarlen, Antwerpen, Bergen, Brugge, Brussel, Eupen (voor procedures in het Duits), Gent, Hasselt, Leuven, Luik, Namen en Nijvel.

Als je dan nog niet tevreden bent over de uitkomst van je zaak, kun je nog in beroep gaan.

2. Hoeveel tijd heb je?

Je hebt 3 maanden om je zaak bij de rechtbank van eerste aanleg aanhangig te maken. Die termijn begint te lopen vanaf de datum waarop de kennisgeving werd verstuurd met de beslissing van de adviseur-generaal over je bezwaarschrift of over je vraag tot ambtshalve ontheffing. Als de adviseur-generaal na 6 maanden (9 maanden in geval van aanslag van ambtswege) echter nog geen beslissing heeft genomen, heb je zolang de beslissing uitblijft, de tijd om je zaak voor de rechtbank van eerste aanleg te brengen. Maar zodra de adviseur-generaal zich eenmaal heeft uitgesproken, begint dan de termijn van 3 maanden te lopen.

3. Hoe verloopt de procedure?
  • Je moet een verzoekschrift indienen bij de griffie van de bevoegde rechtbank. Je moet het in diverse exemplaren afgeven (afhankelijk van de betrokken rechtbank).
  • Je verzoekschrift moet gemotiveerd zijn. Je mag de motieven van je bezwaarschrift overnemen of er enkele uitpikken.
    Je moet je niet beperken tot de argumenten uiteengezet in je bezwaarschrift. Je mag nieuwe argumenten aanhalen en zelfs elementen van je aanslagbiljet bestrijden waarmee je in je bezwaarschrift geen probleem had. Daarom is het nuttig om een gespecialiseerd advocaat in de arm de nemen, kwestie van zeker niets over het hoofd te zien.
  • Je moet bij je verzoekschrift een kopie voegen van de betwiste beslissing of, als geen beslissing werd genomen, een kopie van het bezwaarschrift en het ontvangstbewijs ervan.
  • Het verzoekschrift moet je naam, adres en beroep vermelden alsook de datum en de rechtbank waaraan je het richt. Vergeet ook niet om het document te ondertekenen.
User name

Deelnemen aan de discussie

Deelnemen door een vraag of reactie achter te laten

reacties

Wees de eerste om te reageren