Dossier

Overhoop met de fiscus

27 januari 2021
Overhoop met de fiscus

In onze jaarlijkse Belastinggids helpen wij je om je belastingaangifte correct in te vullen en daarbij het onderste uit de kan halen qua aftrekken en besparingen. Hier gaan we na wat er gebeurt als je overhoop dreigt te liggen met de fiscus.

De aanslag van ambtswege

De gevallen waarin de fiscus je mag belasten op je vermoedelijke inkomsten in plaats van op je werkelijke inkomsten, met de vervelende gevolgen die dat voor je heeft.

1. Wat is dat?

In bepaalde gevallen belast de fiscus je – van ambtswege – op je vermoedelijke inkomsten in plaats van op je werkelijke inkomsten.

2. Wanneer kan die procedure?

Er zijn slechts vier gevallen waarin de fiscus kan overgaan tot een aanslag van ambtswege:

 1. als je de aangifte niet tijdig hebt teruggestuurd (in de regel is dat de laatste werkdag van de maand juni) of als een of ander essentieel element ontbreekt (bv. je handtekening);
 2. als de controleur je aangifte had teruggestuurd omdat ze onvolledig was, maar je ze niet hebt verbeterd;
  Let op! In die twee gevallen mag er echter geen sprake zijn van een aanslag van ambtswege indien:
   – de belasting normaal werd gevestigd op grond van een niet volgens de regels ingediende aangifte;
   – je een bericht van wijziging hebt ontvangen.
 3. als je niet binnen één maand hebt geantwoord op een vraag om inlichtingen of op een bericht van wijziging;
 4. als je weigert inzage te geven in de boeken, documenten of registers die de fiscus vraagt om je aangifte te controleren.
3. Hoe verloopt de procedure?

De aanslag van ambtswege moet je in een aangetekend schrijven worden meegedeeld. Je moet erin kunnen lezen waarom de controleur die procedure toepast, op welk inkomstenbedrag hij van plan is je te belasten, en op grond van welke elementen hij die inkomsten heeft kunnen bepalen.

4. Welke zijn de gevolgen?

Een aanslag van ambtswege heeft vervelende gevolgen.

Het belangrijkste is dat het aan jou is om het precieze bedrag van uw belastbare inkomsten te bewijzen. Voor jou geldt dus niet langer het vermoeden dat je aangifte correct is en dat de fiscus moet bewijzen wat belastbaar is, zoals wanneer hij iets wil wijzigen aan wat je in je aangifte had ingevuld.Die omkering van de bewijslast is een ernstige zaak als de fiscus je belastbaar inkomen of het bedrag van je aftrekbare kosten betwist. Ze is dat veel minder wanneer alles louter rond een principekwestie draait terwijl het bedrag zelf van je inkomsten of kosten niet wordt betwist (bv. als de discussie draait rond het al dan niet belastbaar zijn van een vergoeding waarvan het bedrag gekend is).

5. Hoe kun je je verdedigen?
 • Voor het antwoord heb je tijd tot uiterlijk één maand na de verzendingsdatum van het aangetekend schrijven. Wij beschikken daarvoor over een modeldocument.
  Als je niet antwoordt, heeft dat geen invloed op het belastingbedrag dat je zult moeten betalen, maar je laat een kans voorbijgaan om tot een akkoord te komen met je controleur. Meer dan eens zijn controleurs bereid om het inkomstenbedrag waarmee ze rekening hebben gehouden of de sanctie die ze hadden aangekondigd, te herzien.
 • Je kunt eventueel het gebruik van die procedure betwisten als je door overmacht verhinderd bent geweest om je aangifte tijdig op te sturen of om tijdig gevolg te geven aan een bericht van wijziging, een vraag om inlichtingen of een verzoek om uw aangifte te verbeteren.
 • Je kunt ook de inhoud van de aanslag van ambtswege betwisten. Dat is lang niet makkelijk als het gaat om het bedrag van je inkomsten of kosten. Leg daarom alles van A tot Z uit en probeer eventueel de controleur zelf te spreken.
  De controleur mag immers hoe dan ook niet overdrijven: de aanslag van ambtswege is nietig als hij je belastbare inkomsten willekeurig heeft vastgelegd en daarbij fel van de werkelijke toestand is afgeweken of zogenoemde tekens en indiciën heeft gebruikt die niet ernstig zijn enz.
 • Het is niet omdat je van ambtswege werd belast dat je niet meer met de controleur kunt discussiëren. Het is beter dat je via onderhandelingen probeert om de belastbare basis te verlagen, dan dat je het precieze bedrag van je inkomsten moet bewijzen.
6. Wat gebeurt daarna?
 • De controleur mag de belasting pas heffen als de antwoordtermijn van 1 maand voorbij is.
  Daar zijn twee uitzonderingen op: als je hebt nagelaten om tijdig te antwoorden op een bericht van wijziging en als de controleur goede redenen heeft om te vrezen dat je onvermogend zult worden. Dan mag hij je een formulier van kennisgeving sturen en je terstond belasten.
 • Als de controleur geen rekening houdt met je argumenten, is hij wettelijk wel verplicht om uit te leggen waarom. Dat is interessant als je later tegen de aanslag bezwaar wilt indienen.
User name

Deelnemen aan de discussie

Deelnemen door een vraag of reactie achter te laten

reacties

Wees de eerste om te reageren