Dossier

Overhoop met de fiscus

27 januari 2021
Overhoop met de fiscus

In onze jaarlijkse Belastinggids helpen wij je om je belastingaangifte correct in te vullen en daarbij het onderste uit de kan halen qua aftrekken en besparingen. Hier gaan we na wat er gebeurt als je overhoop dreigt te liggen met de fiscus.

De normale aanslagtermijn

1. Hoeveel bedraagt de normale aanslagtermijn als de aangifte volledig was en volgens de regels werd ingediend?

Het antwoord is: 18 maanden.

Als je aangifte volledig is en volgens de regels werd ingediend (dus tijdig en ondertekend), en de fiscus niet beslist om ze te wijzigen met een bijkomende belasting tot gevolg, heeft hij tot 30 juni van het jaar ná het aanslagjaar om het bedrag van de belasting vast te leggen, de aanslag te vestigen zoals men zegt (ook nog "inkohieren" genoemd).

De fiscus moet je dat in een aanslagbiljet toesturen. Daarvoor schrijft de wet geen termijn voor. Normaliter ontvang je dat document 2 tot 3 dagen nadat de aanslag werd gevestigd. Maar soms gebeurt de verzending nog manueel, en dan is het niet uitgesloten dat je aanslagbiljet veel later wordt toegezonden.

Let wel: als de fiscus je aangifte wil wijzigen om zo een bijkomende belasting te vestigen, moet hij je eerst een bericht van wijziging bezorgen. Dat bericht van wijziging moet gemotiveerd zijn. Bovendien mag de aanslag niet worden gevestigd vóór je een maand hebt gekregen om op het bericht te antwoorden.

Mocht de fiscus je belasting niet binnen die termijn van 18 maanden hebben gevestigd, dan ben je geen belasting verschuldigd. Bovendien moet hij je dan alle voorheffingen en voorafbetalingen terugbetalen die hij heeft ontvangen. Maar niet te vroeg gejuicht! Als je te snel je voorheffingen en voorafbetalingen terugeist, zal de controleur je aangifte uitpluizen om maar iets te vinden om ze te kunnen wijzigen. Slaagt hij daarin, dan zit je met een onvolledige aangifte en dan krijgt hij 18 maanden extra om zijn werk te doen.

Als je geen aanslagbiljet hebt ontvangen, wacht je beter tot de termijn voorbij is waarbinnen de fiscus je aangifte kan controleren, alvorens de sommen via een bezwaarschrift terug te eisen.

2. Hoeveel bedraagt de normale aanslagtermijn als de aangifte niet volgens de regels was ingediend of onvolledig was?

Het antwoord is: 3 jaar.

Zodra een aangifte niet volgens de regels werd ingediend (te laat of niet ondertekend) of de controleur ze kan wijzigen met een belastingtoeslag tot gevolg, wordt de normale aanslagtermijn met 18 maanden verlengd. De controleur heeft in dat geval dus tot 31 december van het tweede jaar ná het aanslagjaar om de aanslag te vestigen. M.a.w. hij heeft tot het einde van het derde jaar na dat waarin de inkomsten werden verkregen.

User name

Deelnemen aan de discussie

Deelnemen door een vraag of reactie achter te laten

reacties

Wees de eerste om te reageren