Dossier

Overhoop met de fiscus

27 januari 2021
Overhoop met de fiscus

In onze jaarlijkse Belastinggids helpen wij je om je belastingaangifte correct in te vullen en daarbij het onderste uit de kan halen qua aftrekken en besparingen. Hier gaan we na wat er gebeurt als je overhoop dreigt te liggen met de fiscus.

Bezwaar aantekenen in een vraag tot ambtshalve ontheffing

Hoe je in een aantal specifieke gevallen kunt reageren als je niet akkoord kunt gaan met het belastingbedrag dat werd aangerekend.

1. Wat is dat?

De vraag tot een ambtshalve ontheffing is een soort van bezwaar waar je alleen in een aantal specifieke omstandigheden gebruik van kunt maken. Ook heb je méér tijd om je aanvraag in te dienen.

2. Wanneer kan die procedure?

Je kunt slechts voor de volgende zeven vergissingen of onachtzaamheden een ambtshalve ontheffing vragen:

 • een louter materiële fout (bij het optellen of overschrijven). Let op! Is de fout te wijten aan het feit dat je de wet niet kende of hem verkeerd interpreteerde, dan is een ambtshalve ontheffing niet mogelijk. Tenzij een verkeerd bedrag werd ingevuld ten gevolge van een foutieve berekening gebaseerd op een slechte interpretatie van een complexe regelgeving (bv. bij de energiebesparende uitgaven: indien je de totale uitgave had aangegeven in plaats van het bedrag van de belastingvermindering van 40 %; circulaire van 22/9/2014). Een bezwaarschrift verdient daarom altijd de voorkeur om tegen een fout te reageren. Aarzel echter niet om een ambtshalve ontheffing aan te vragen wanneer de bezwaartermijn verstreken is, zelfs al ben je niet zeker dat het om een materiële fout gaat. De grens tussen beide soorten van fouten is immers niet altijd makkelijk te trekken;
 • een fout waardoor een dubbele aanslag is ontstaan: je hebt bv. het onderhoudsgeld aangegeven dat je van je ex krijgt, hoewel hij die som niet mag aftrekken;
 • nieuwe feiten of elementen die aan het licht zijn gekomen: je beschikt nu over documenten die je om gegronde redenen niet eerder kon voorleggen (ziekte, diefstal, brand,...), een uitspraak van het Arbitragehof dat de nietigheid uitspreekt. Andere nieuwe rechtspraak of een gewijzigde interpretatie van de fiscus vormen geen nieuwe elementen;
 • een persoon te kort bij de personen ten laste of bij de personen met een handicap;
 • een belastingvermindering waarop men recht had, die niet werd toegekend, bv. voor giften, kinderoppas, energiebesparende uitgaven, de beveiliging tegen brand of inbraak, de hypotheeklening en bijbehorende levensverzekering voor de enige eigen woning (vanaf het inkomstenjaar 2014);
 • geen verrekening van de ingehouden bedrijfsvoorheffing of de voorafbetalingen die je hebt gedaan;
 • niet-toekenning van het belastingkrediet voor kinderen ten laste of dat voor kleinverdieners. 

Heb je om dezelfde reden voordien al een bezwaarschrift ingediend dat werd verworpen (weliswaar niet omwille van de termijn of vormvereisten, en ook niet omdat het niet aan de bevoegde persoon was gericht), dan kun je geen aanspraak meer maken op een ambtshalve ontheffing.

3. Hoe verloopt de procedure?

Het volstaat dat je de fiscus schriftelijk laat weten waarom je recht hebt op een ambtshalve ontheffing. Je hoeft je daarvoor niet per se te wenden tot de adviseur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelasting; zolang de administratie van de directe belastingen maar op de hoogte wordt gebracht, speelt het geen rol of dat via een controleur, ontvanger, inspecteur of adviseur-generaal is.

Verstuur de brief aangetekend om een bewijs in handen te hebben van de verzending en van de datum. In ieder geval zou je een bericht van ontvangst moeten ontvangen.

Wij raden ten zeerste aan om de correctie aan te vragen in de vorm van een bezwaarschrift gericht aan de adviseur-generaal binnen de bezwaartermijn. Dat heeft een groot voordeel: ben je nog binnen de bezwaartermijn, dan voorkom je zo het gediscussieer over de vraag of het wel om een van de zes gevallen gaat waarvoor een ambtshalve ontheffing mogelijk is. Is de bezwaartermijn al verstreken, dan wordt je vraag automatisch als een verzoek om ambtshalve ontheffing beschouwd.

4. Hoeveel tijd heb je?

Je hebt 5 jaar tijd om de administratie op de elementen te wijzen die je recht geven op een ambtshalve ontheffing:

 • als er iets is misgelopen met de personen ten laste, de personen met een zware handicap, met de bedrijfsvoorheffing of de voorafbetalingen, of met het belastingkrediet, begint die termijn te lopen op 1 januari van het jaar ná dat waarin u de betrokken inkomsten hebt ontvangen;
 • in de andere gevallen begint die termijn te lopen op 1 januari van het jaar waarin de aanslag werd gevestigd.
5. Welke zijn de gevolgen?
 • De beslissing over je vraag tot ambtshalve ontheffing wordt genomen door de adviseur-generaal of door een door hem gedelegeerde ambtenaar.
 • Anders dan bij een bezwaarschrift verlengt een vraag tot ambtshalve ontheffing de controle- en aanslagtermijn niet. De verjaringstermijn daarentegen, die bepaalt tot wanneer de ontvanger belasting kan innen, wordt opgeschort voor de periode waarin de fiscus je vraag tot ambtshalve ontheffing onderzoekt.
6. Wat gebeurt daarna?

Net als bij een bezwaarschrift moet de beslissing binnen 6 maanden worden genomen (of 9 maanden als de betwiste belasting van ambtswege werd gevestigd).

7. Hoe kun je je verdedigen?
 • Werd na 6 (9) maanden de knoop nog niet doorgehakt, dan moet je er ofwel van uitgaan dat je vraag tot ambtshalve ontheffing werd verworpen en breng je je zaak onmiddellijk voor de rechtbank van eerste aanleg, ofwel neem je contact op met de dienst die je vraag moet behandelen om te zien hoe het ermee staat en wanneer je de beslissing mag verwachten. Al naargelang het antwoord dat u krijgt, kun je beslissen om nog te wachten of de zaak al voor de rechtbank van eerste aanleg te brengen.
 • Als je in het ongelijk wordt gesteld, heb je 3 maanden om je zaak voor de rechtbank te brengen.
User name

Deelnemen aan de discussie

Deelnemen door een vraag of reactie achter te laten

reacties

Wees de eerste om te reageren