Dossier

Overhoop met de fiscus

27 januari 2021
Overhoop met de fiscus

In onze jaarlijkse Belastinggids helpen wij je om je belastingaangifte correct in te vullen en daarbij het onderste uit de kan halen qua aftrekken en besparingen. Hier gaan we na wat er gebeurt als je overhoop dreigt te liggen met de fiscus.

Fiscale bemiddeling

Vóór je de stap naar de rechtbank zet, kun je de fiscale bemiddelingsdienst vragen om alsnog een verzoening te bewerkstelligen.

1. Wat is dat?

De mogelijkheid bestaat om een speciale dienst te vragen voor jou te bemiddelen in een geschil met de fiscus, in de hoop de betwisting in der minne te regelen vóór je de rechtbank inschakelt.

Let wel: de aanvraag tot bemiddeling belet noch jou noch de fiscus om verdere stappen te zetten precies alsof je aanvraag er nooit was geweest.

2. Wanneer kan die procedure?

Je mag nog niet naar de rechtbank zijn gestapt maar je moet wel al een bezwaarschrift hebben ingediend dat aan de wettelijke vereisten voldoet.

3. Hoe verloopt de procedure?

Je kunt je aanvraag per brief, telefoon, fax of e-mail indienen: FOD Financiën, Contactcenter – Fiscale bemiddelingsdienst, North Galaxy, Koning Albert II-laan 33 bus 46, 1030 Brussel; tel. 02 576 23 60; fax 02 579 80 57; e-mail: fiscaal.bemiddelaars@minfin.fed.be.  Je mag ook zelf ter plaatse gaan, na afspraak uiteraard.

Als je aanvraag eenmaal is aangekomen, moet je binnen 5 werkdagen een ontvangstbewijs krijgen en moet je binnen 15 werkdagen vernemen of je aanvraag al dan niet zal worden behandeld. De bemiddelingsdienst kan de aanvraag weigeren als die duidelijk ongegrond is of als blijkt dat je nog geen stappen hebt ondernomen om je standpunt bij de betrokken fiscale administratie uiteen te zetten (verder meer daarover). Hoe dan ook moet ze de reden opgeven.

Tijdens het onderzoek van de aanvraag mag de bemiddelaar alle inlichtingen inwinnen die hij nodig acht, alle betrokken partijen horen en ter plaatse vaststellingen gaan doen. Hij moet in alle objectiviteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid oordelen, rekening houdend met de wetgeving. Hij mag in geen geval een eigen interpretatie geven van de wet of een oordeel vellen over de interpretatie die de administratie in haar circulaires en instructies geeft. Het enige doel is te proberen uw standpunt en dat van de fiscus met elkaar te verzoenen.

Wanneer de bemiddelaar een punt zet achter zijn opdracht, maakt hij een verslag op. Daarin omschrijft hij tot welk akkoord de partijen uiteindelijk zijn gekomen of zet hij de verschillende standpunten op een rijtje wanneer hij er niet in is geslaagd om hen met elkaar te verzoenen, zonder dat hij zelf een oplossing voorstelt.

Zowel jij als de fiscus krijgt een exemplaar van dat verslag.

Mocht de adviseur-generaal een beslissing nemen over je bezwaarschrift vóór de bemiddelingsdienst het verslag heeft gemaakt, dan houdt de opdracht van de bemiddelingsdienst automatisch op.
Ook wanneer je naar de rechtbank stapt, komt daarmee automatisch een einde aan de bemiddeling.

4. Welke zijn de gevolgen?

Het verslag van de fiscale bemiddelingsdienst is niet bindend voor de partijen.

User name

Deelnemen aan de discussie

Deelnemen door een vraag of reactie achter te laten

reacties

Wees de eerste om te reageren