Dossier

Overhoop met de fiscus

27 januari 2021
Overhoop met de fiscus

In onze jaarlijkse Belastinggids helpen wij je om je belastingaangifte correct in te vullen en daarbij het onderste uit de kan halen qua aftrekken en besparingen. Hier gaan we na wat er gebeurt als je overhoop dreigt te liggen met de fiscus.

Een ruling

Hoe je, nog vóór je je aangifte invult, vooraf een akkoord kunt sluiten met de fiscus, waardoor onzekerheden en geschillen bij latere controles kunnen worden voorkomen. Minder geschikt voor particulieren weliswaar.

1. Wat is dat?

Men kan een ruling (ook "systeem van voorafgaande beslissing" genaamd) vragen om voor een specifieke toestand of verrichting te weten hoe de wet zou worden toegepast.

2. Voor wie is de procedure bedoeld?

Die procedure is in de eerste plaats bestemd voor bedrijven die willen weten waar ze aan toe zijn vóór ze een bepaalde beslissing nemen waarvan ze de fiscale gevolgen zelf niet met zekerheid kunnen inschatten.

In principe kan die procedure ook voor particulieren, bv. wanneer zij hun werkelijke beroepskosten inbrengen. Maar in de praktijk is ze te omslachtig voor hen. Zij proberen het beter op een meer informele manier: zij kunnen achteraf, bij een controle van de aangifte of zelfs tijdens het onderzoek van een bezwaarschrift, proberen een akkoord te sluiten met de fiscus.

3. Wanneer is de procedure mogelijk?

Men mag niet zomaar gelijk wat vragen, noch gelijk wanneer:

  • Men moet de aanvraag formuleren vóór de toestand of de verrichting waarvan sprake al fiscale gevolgen heeft gehad. Vergeet het dus maar als je bv. wilt weten welk afschrijvingspercentage aanvaardbaar is voor een goed waarvan je in een vorige belastingaangifte al een afschrijving hebt opgenomen of als je een boekhouding voert en die afschrijving al in je boekhouding hebt opgenomen.
  • Men moet zijn beroepsactiviteit en de specifieke situatie of verrichting in detail beschrijven, en moet verwijzen naar de wettelijke of reglementaire bepalingen waarop de beslissing moet slaan. Daaruit blijkt duidelijk dat ruling vooral op bedrijven gericht is: voor een particulier zal het niet bepaald een fluitje van een cent zijn om de aanvraag correct te formuleren.
4. Hoe verloopt de procedure?

De aanvraag moet worden gericht aan de FOD Financiën, Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken, Wetstraat 24, 1000 Brussel (e-mail dvbsda@minfin.fed.be).

5. Welke zijn de gevolgen?

De fiscus heeft 3 maanden de tijd om zijn beslissing mee te delen. 

Normaliter is de beslissing bindend voor hem. Tenzij hij zich heeft vergist en de wet verkeerd heeft toegepast of verkeerd heeft geïnterpreteerd. Of tenzij de belastingplichtige zich achteraf, op essentiële punten, niet blijkt te hebben gehouden aan de toestand of verrichting die hij in zijn aanvraag had omschreven.

User name

Deelnemen aan de discussie

Deelnemen door een vraag of reactie achter te laten

reacties

Wees de eerste om te reageren