Dossier

Overhoop met de fiscus

27 januari 2021
Overhoop met de fiscus

In onze jaarlijkse Belastinggids helpen wij je om je belastingaangifte correct in te vullen en daarbij het onderste uit de kan halen qua aftrekken en besparingen. Hier gaan we na wat er gebeurt als je overhoop dreigt te liggen met de fiscus.

Het bericht van wijziging

Over het document dat de fiscus moet sturen wanneer hij je aangifte wil wijzigen.

1. Wanneer moet je zo'n document krijgen?

Voor zover je je aangifte correct hebt ondertekend en tijdig hebt ingediend, is de vestiging van een aanslag die hoger ligt dan louter op grond van de aangifte, van nul en generlei waarde als je geen bericht van wijziging hebt ontvangen. 

We stellen nochtans vast dat controleurs vrij geregeld vergeten om de betrokkenen te verwittigen. Het volstaat om daar in een bezwaarschrift op te wijzen en een ontheffing aan te vragen. De controleur kan de procedure daarna wel van voren af aan herbeginnen, maar zo krijg je tenminste de kans om te discussiëren.

2. Hoe moet het document zijn opgemaakt?
 • Een bericht van wijziging moet met redenen omkleed zijn: de controleur moet aanstippen op welke feiten en op welke wettelijke regels hij zich baseert, zodat je een stelling kunt innemen en eventueel je antwoord kunt motiveren. Die verplichting gaat niet zo ver dat de controleur je tot in detail moet laten weten over welke bewijsmiddelen hij beschikt. Maar hij mag zich er niet van afmaken met een kort "volgens de informatie waarover ik beschik, bedragen je inkomsten € x".
 • Bovendien moet het bericht van wijziging je in een aangetekend schrijven worden toegestuurd. Anders is het nietig, net als de belasting overigens die achteraf op grond van die wijziging wordt gevestigd.
 • In zijn arrest van 3/1/1997 heeft het Hof van Cassatie beslist dat een bericht van wijziging aan beide echtgenoten moet worden gericht. Sinds wettelijk samenwonenden in de personenbelasting worden gelijkgesteld met echtparen, mag men de lijn voor hen doortrekken. Let wel: dat betekent niet dat het bericht twee keer moet worden opgestuurd, één enkel schrijven gericht aan beiden volstaat.
  Anders is het aan de fiscus om te bewijzen dat de tweede partner er tijdig kennis van had gekregen. Als hij dat niet kan, is het alsof er geen bericht van wijziging was verstuurd.
 • Als het bericht van wijziging betrekking heeft op inkomsten verworven in het jaar dat een echtpaar apart is gaan wonen, moet de controleur beide ex-partners elk apart verwittigen.
3. Hoe kun je je verdedigen?
 • Verklaar je in geen geval overhaast akkoord met de wijziging, tenzij je merkt dat je je effectief hebt vergist. Weeg de argumenten in je antwoord ook heel goed af zodat je de fiscus geen elementen aanreikt op grond waarvan hij jou of iemand anders bijkomend kan belasten. Zodra het om een aanzienlijk som gaat, is het aangeraden om je door een specialist te laten bijstaan. Maar voor een wijziging van het bedrag van je beroepskosten kun je zelf proberen om de controleur ervan te overtuigen dat je recht in je schoenen staat. Bel hem desnoods op om over de zaak te spreken en tot een akkoord te komen.
  Wij beschikken over een modeldocument dat je kan helpen.
 • De controleur moet je schriftelijk antwoord ontvangen uiterlijk één maand nadat het bericht van wijziging je werd toegezonden. Voor ernstige redenen kan hij een verlenging toestaan. Bezorg de controleur hoe dan ook tijdig een schriftelijke reactie, zelfs al heb je hem opgebeld of heb je een persoonlijk onderhoud met hem gehad. Een antwoord op het bericht van wijziging via e-mail of fax wordt aanvaard (Bulletin van Vragen en Antwoorden, Senaat 2004-05, nr. 3-31, 2157).
4. Wat gebeurt daarna?
 • Als de antwoordtermijn eenmaal voorbij is, mag de controleur de belasting vestigen die hij heeft vastgelegd volgens de gegevens in het bericht van wijziging. Hij mag zich in geen geval op een hoger bedrag baseren. Hij is niet verplicht om – volledig of ten dele – rekening te houden met je antwoord. 
 • De controleur die geen rekening houdt met de argumenten in je antwoord, is wettelijk verplicht om uit te leggen waarom. Dat is interessant als je later tegen de aanslag bezwaar wilt indienen.
User name

Deelnemen aan de discussie

Deelnemen door een vraag of reactie achter te laten

reacties

Wees de eerste om te reageren