Dossier

Zes courante voedingsmythes ontrafeld

13 januari 2022

Op net circuleren allerhande theorieën over voeding. Niet zelden spreken ze elkaar zelfs volledig tegen. In dit dossier ontrafelen we wat er gezegd wordt over glutenvrij eten, superfoods, vasten, suiker, melk en detoxdiëten.

Inleiding

Naast betrouwbare informatie, krioelt het op internet helaas ook van de valse berichten, zogenaamde hoaxen. Zo’n hoax kan verschillende vormen aannemen: een valse e-mail waarin u wordt gewaarschuwd voor een gevaarlijk virus, een boodschap dat u een aanzienlijk bedrag geld hebt gewonnen, een neppetitie tegen het onrecht in de wereld ... Maar ook over voeding circuleren er ontelbare hoaxen.

Mythes die ons doen twijfelen

Soms brengt zo'n informatie onze zekerheden en onze kritische geest aan het wankelen, waardoor we uiteindelijk zelfs ons oordeel op baseren. We beginnen dan aan een vastenkuur zonder er iets van te weten, of kopen producten (vaak te duur) om een "detox"-kuur te doen...

Maar waarom laten we ons zo gemakkelijk misleiden door zulke hoaxen over voeding?

Een van de verklaringen is ongetwijfeld het feit dat de agrovoedingsindustrie de laatste decennia al talrijke crisissen heeft gekend: hormonenmaffia, gekkekoeienziekte (1997 in België), dioxinecrisis (1999), vogelgriepepidemieën, paardenvleeslasagne (2013), fipronil-eieren (2017)... Zulke gebeurtenissen leiden tot een gevoel van wantrouwen bij het publiek ten opzichte van producten die je in de winkel vindt, maar zelfs ook ten opzichte van voeding in het algemeen. Wanneer een gerucht of een trend inspeelt op dat gevoel, gaan wij daar gretig in mee, in de wetenschap dat voedselschandalen heel goed mogelijk zijn, want dat heeft de geschiedenis ons immers geleerd.

Wat het nog moeilijker maakt om zo'n hoax te doorprikken, is het feit dat de auteurs van deze onjuiste of misleidende informatie vaak hun geloofwaardigheid proberen te vestigen door er allerhande namen van bekende personen, wetenschappers en instellingen aan te koppelen (wat hun reputatie overigens ernstig kan schaden).

De waarheid over een gezonde en correcte voeding

In dit dossier over voedingsmythes nemen we zes geruchten onder de loep. We bekijken wat de wetenschap hierover te zeggen heeft:

Gezond eten

Wil je meer weten over hoe je gezond kunt eten? Aarzel niet om onze verschillende dossiers over een evenwichtige voeding te raadplegen

Een gezondere voeding