Voeding en gezondheid onder de loep van logo TA
Dossier

Zes courante voedingsmythes ontrafeld

15 juni 2015
Zes courante voedingsmythes ontrafeld

Op net circuleren allerhande theorieën over voeding. Niet zelden spreken ze elkaar zelfs volledig tegen. In dit dossier ontrafelen we wat er gezegd wordt over glutenvrij eten, superfoods, vasten, suiker, melk en detoxdiëten.

Inleiding

Naast betrouwbare informatie, krioelt het op internet helaas ook van de valse berichten, zogenaamde hoaxen. Zo’n hoax kan verschillende vormen aannemen: een valse e-mail waarin u wordt gewaarschuwd voor een gevaarlijk virus, een boodschap dat u een aanzienlijk bedrag geld hebt gewonnen, een neppetitie tegen het onrecht in de wereld ... Maar ook over voeding circuleren er ontelbare hoaxen.

Reputatie in gevaar

Maar waarom hechten we zoveel geloof aan dergelijke niet-onderbouwde theorieën over voeding, terwijl we ons minder snel in de luren laten leggen door hoaxen over virussen of loterijen? 

Eén van de mogelijke verklaringen daarvoor ligt in de talrijke crisissituaties binnen de voedingsindustrie zoals de gekkekoeienziekte, de dioxinecrisis, het vogelgriepvirus of, recenter, het paardenvlees in de lasagne. Zo’n situaties creëren een gevoel van wantrouwen ten opzichte van de producten in de winkelrekken. Mythes waarin deze argwaan wordt gedeeld, pikken we dan ook sneller op. 

Bovendien wordt de geloofwaardigheid van die mythes geregeld versterkt doordat er namen van wetenschappers en instituten in het verhaal worden verwerkt. Iets wat de reputatie van deze personen en instellingen uiteraard ernstig kan schaden.