Voeding en gezondheid onder de loep van logo TA
Dossier

Alcohol en gezondheid: Interactie met geneesmiddelen

03 februari 2020
alcohol en gezondheid

De kwalijke gevolgen van alcohol zijn bekend: verslaving, problemen aan de lever, de pancreas en het verteringsstelsel ... Maar sinds enkele jaren beweren diverse studies dat alcohol ook een heilzame werking op de gezondheid heeft. 

Interactie met geneesmiddelen

Wanneer u geneesmiddelen neemt, is het aangewezen om geen alcohol te drinken. Maar de eventuele risico's van het drinken van één of twee glaasjes wijn of bier (maximum per dag) moeten toch genuanceerd worden. Overmatig drinken is sowieso ongezond en de interacties met medicatie kunnen heviger en van een andere orde zijn dan in geval van een matige alcoholconsumptie. 

 

Weinig effect bij antistollingsmiddelen

Antistollingsmiddelen gaan de stolling van het bloed en dus de vorming van bloedklonters tegen. Ze kunnen veilig worden gecombineerd met een matige alcoholconsumptie, maar gaat u zelfs maar één keer over de schreef door te veel alcohol te drinken, dan is er wél een risico. Te veel alcohol kan immers het antistollingseffect versterken, wat een verhoogd risico op bloedingen tot gevolg heeft. Voorbeelden van deze middelen zijn warfarine (Marevan), fenprocoumon (Marcoumar) en acenocoumarol (Sintrom). 

 

Geen reactie met pijnstillers en ontstekingsremmers

Ontstekingsremmers zoals Voltaren, Feldene, Brufen en Nurofen kunnen soms maagbloedingen en maagzweren veroorzaken. Hetzelfde geldt voor acetylsalicylzuur (bv. Aspirine, Sedergine, Aspegic). Het risico op interacties met alcohol blijft beperkt, op voorwaarde dat u onder de drie glazen per dag blijft. U kunt tevens veilig genieten van een glas wijn wanneer u pijnstillers op basis van paracetamol neemt. Het is natuurlijk wel belangrijk dat u zich houdt aan de maximale dagdosis van 4 gram paracetamol (d.i. 8 tabletten van 500 mg). Bij mensen met een leverziekte en bij alcoholisten kan een normale dosis paracetamol in combinatie met alcohol mogelijk wel gevaarlijk zijn, zelfs als die alcoholconsumptie beperkt blijft. 

 

Slaperigheid bij antidepressiva

Sommige antidepressiva kunnen slaperig maken. Alcohol kan dat effect versterken. Vooral bij de zogenaamde tricyclische antidepressiva werkt de combinatie met alcohol slaperigheid in de hand: amitriptyline (Redomex), imipramine (Tofranil), clomipramine (Anafranil), nortriptyline (Nortrilen). Bij een bepaald ouder antidepressivum (MAO-remmers) kan de actieve stof fenelzine (Nardelzine) in combinatie met alcohol een gevaarlijke stijging van de bloeddruk veroorzaken. Niet door de alcohol als zodanig, maar wel door de stof tyramine, die bijvoorbeeld in bier aanwezig is. Deze stof is ook te vinden in sommige kazen. Wijn drinken mag, zij het met mate, omdat wijn weinig of geen tyramine bevat.

 

Reacties bij sommige middelen tegen infecties

In tegenstelling tot wat velen denken, kunt u gerust een glas wijn drinken wanneer u een antibioticum neemt. Een glas wijn of een frisse pint zal de werking van de meeste antibiotica dus niet tenietdoen noch beïnvloeden. Bij imidazoolderivaten echter, dat zijn stoffen die schimmel- en parasietinfecties tegengaan (bv. Flagyl, Tiberal, Fasigyn), kan alcohol onaangename reacties uitlokken: misselijkheid, rood aanlopen, gevoel van warmte, hartkloppingen, tintelingen ... Hogere alcoholdoses verminderen ook de werkzaamheid van isoniazide (Nicotibine) en rifampicine (Rifadine), twee middelen die worden gebruikt bij de behandeling van tuberculose. Alcohol kan die actieve stoffen ook toxisch maken voor de lever.

 

Middelen tegen allergie: versterkte nevenwerkingen 

Symptomen van allergie bestrijdt men met antihistaminica. Sommige middelen, vooral oudere, veroorzaken slaperigheid: difenhydramine (Nustasium, R calm), alimemazine (Theralene). Alcohol kan dat effect versterken. De recentere antihistaminica zoals loratadine (merknaam Claritine), fexofenadine (Telfast), cetirizine (Zyrtec), geven minder aanleiding tot die nevenwerking.

 

Hoestmiddelen: versterkte nevenwerkingen

Veel geneesmiddelen tegen droge hoest bevatten bestanddelen die de hoestreflex onderdrukken (bv. codeïne, dextrometorfaan). Die stoffen kunnen u eveneens slaperig maken, zij het niet allemaal in dezelfde mate. Alcohol kan dit effect versterken. Wellicht niet meteen problematisch wanneer u veilig thuis blijft, maar absoluut te vermijden wanneer u nog met de auto de baan op moet.