Dossier

Antidepressiva: nut in vraag gesteld

01 april 2014
antidepressiva

Meer dan vroeger gaan er stemmen op om lichte en matige depressies zonder medicatie te behandelen. Pillen kunnen nu eenmaal niet alle problemen oplossen.

Depressies worden in België vaak aangepakt met antidepressiva. Maar de kritiek op antidepressiva neemt de laatste jaren toe. Hun nut zou sterk zijn overdreven.

Vraag of het niet anders kan

Als uw arts u antidepressiva voorschrijft, vraag dan of dat echt noodzakelijk is en of er geen niet-medicamenteuze behandeling kan worden overwogen.

Want niet elke depressie is even erg. Men neemt aan dat in de helft van de gevallen een depressie na enkele maanden vanzelf verdwijnt, ook zonder behandeling. In de overige gevallen duurt het langer, met ongeveer 20 % van de mensen bij wie de depressie chronisch blijkt.

Ook helpen antidepressiva niet altijd. Volgens recente analyses zouden die geneesmiddelen bij mensen met een lichte of matige depressie niet méér effect sorteren dan een placebo (nepmiddel zonder werkzame stoffen). Alleen bij ernstige depressies zouden antidepressiva echt een verschil kunnen maken.

Verder is verre van duidelijk of het argument opgaat als zou men met antidepressiva kunnen voorkomen dat een patiënt zich van het leven berooft.

Tot slot moet worden benadrukt dat alle antidepressiva ernstige ongewenste bijwerkingen kunnen hebben.

Vandaar dat men er steeds meer voor pleit om bij lichte tot matige depressies in eerste instantie voor een niet-medicamenteuze aanpak te kiezen.

Naar de psychotherapeut?

Als u voor de niet-medicamenteuze aanpak kiest, kan een of andere vorm van psychotherapie vaak soelaas brengen.

Psychotherapiezittingen bij een psychiater worden sowieso ten dele terugbetaald door het RIZIV omdat een psychiater een gespecialiseerde arts is.

Wendt u zich echter tot een psychotherapeut zonder artsendiploma, bv. een psycholoog, dan is er vandaag per definitie geen RIZIV-tegemoetkoming mogelijk. Wel kunt u bij de meeste ziekenfondsen in het kader van hun aanvullende verzekering aanspraak maken op een gedeeltelijke terugbetaling indien u een beroep doet op een door hen erkende therapeut.

Vraag naar de bijwerkingen

Wanneer u er in samenspraak met uw arts voor kiest om de depressie toch met medicatie te bestrijden, weet dan dat er meerdere soorten antidepressiva bestaan. Vandaag de dag worden vooral SSRI's (selectieve serotonineheropnameremmers) voorgeschreven, iets minder vaak TCA's (tricyclische antidepressiva) en slechts uitzonderlijk zogenaamde MAO-inhibitoren. Qua doeltreffendheid verschillen de diverse soorten nauwelijks van elkaar, wel wat betreft de bijwerkingen.

Bij de keuze van het middel moet men daar dan ook rekening mee houden. Ook de mogelijke interacties met andere geneesmiddelen die de persoon al neemt, moeten worden bekeken.