Dossier

Welke autoverzekering kiezen?

23 november 2020
Soorten autoverzekering

Je hebt een nieuwe wagen gekocht en je weet niet welke soort autoverzekering je moet kiezen? Geen paniek, wij leggen je alles uit! Zo ben je zeker dat je goed beschermd bent.

Rechtsbijstandsverzekering voor je auto

Een rechtsbijstandsverzekering zal je nuttige informatie en tips geven over de regeling van een geschil. Ze neemt ook de kosten voor de verdediging van je belangen ten laste. De verzekering is niet verplicht, maar wel interessant als aanvulling op je autoverzekering.

Wanneer komt de rechtsbijstandsverzekering tussen?

  • Je wordt strafrechtelijk vervolgd. Bijvoorbeeld als je voor de rechtbank gedaagd wordt voor een schending van de wegcode.
  • De aansprakelijkheden van de verschillende partijen kunnen moeilijk vastgesteld worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk is wie in fout of in zijn recht was.
  • Er is onenigheid tussen jou en je verzekeraar.
  • De minnelijke procedures leveren geen resultaat op.

Belangrijk om te weten: de waarborg rechtsbijstand is een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis. De verzekeraar moet dus alles doen om een goed resultaat voor jou te bekomen, maar dat wil niet zeggen dat je gelijk zult krijgen!

Waarom is rechtsbijstand interessant bij je autoverzekering?

De verzekering rechtsbijstand kan je bijvoorbeeld in de volgende gevallen veel geld besparen:

  • Na een verkeersongeval rijst er discussie over het niveau van de schadevergoeding waarop je recht hebt. Dit soort van discussies of onderhandelingen zijn niet evident als je geen jurist bent.
  • Als je bij een ongeval in fout bent, zullen de aanspraken van de tegenpartij worden behandeld door de verzekeringsmaatschappij waarbij je je autoverzekering BA genomen hebt. Die kan ook een advocaat aanstellen om je strafrechtelijk te verdedigen, tenzij er een belangenconflict is, bijvoorbeeld een verhaalrecht wegens rijden in staat van dronkenschap. Als je een rechtsbijstandsverzekering hebt, kun je zelf een advocaat kiezen voor je strafrechtelijke verdediging.
  • Je kunt de hulp van een gespecialiseerde advocaat inroepen om een schadevergoeding ten laste van de verzekeraar BA auto van de tegenpartij te krijgen. Of je laten bijstaan door een tegenexpert auto om de belachelijke schadevergoeding aan te vechten voor je wagen die totaalverlies is.
  • Bij de beste rechtsbijstandscontracten kun je ook hulp inroepen voor contractuele geschillen. Bijvoorbeeld bij onenigheid over de waarborg bij verborgen gebreken met de verkoper of de garagist.