Dossier

Franchise bij een autoverzekering

25 januari 2021
Franchise bij autoverzekering

De franchise bij een autoverzekering is het bedrag dat je zelf moet betalen bij een schadegeval. Zo'n vrijstelling geldt vooral bij de omnium. 

Vind een goede autoverzekering

Franchise, wat is dat?

Als je een autoverzekering hebt, is het mogelijk dat je verzekeraar maar een deel van de kosten vergoedt bij schade. Het deel dat niet terugbetaald wordt en dat jij dus moet ophoesten, noemen we de franchise of vrijstelling. Soms wordt het ook je eigen risico genoemd.

Voorbeeld van franchise bij een full omnium

Je hebt een full omnium voor je wagen. In je contract staat dat er een vrijstelling van € 1000 geldt bij materiële schade.
Stel dat je op je oprit tegen een muurtje rijdt. Gevolg: schade aan je bumper en een herstellingskost van € 1500. Je verzekeraar zal dan rekening houden met de vrijstelling en je dus maar € 500 betalen. Je draait dan zelf op voor de eerste € 1000.

Wat moet je weten over de franchise?

Je kunt je premie lager houden door een hogere franchise te kiezen. Let op: als de kosten bij een schadegeval relatief laag zijn, zul je in dat geval geen of een lage schadevergoeding ontvangen. Het is dus aan jou om de afweging te maken.

Bij welke autoverzekeringen geldt een franchise?

  • Bij de verplichte autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid is er meestal geen franchise. Enkel voor jongeren of bestuurders die al een aantal ongevallen veroorzaakt hebben, staat er soms een vrijstelling in de polis.
  • Bij een mini-omnium geldt meestal geen franchise meer, tenzij bij een beperkt aantal verzekeraars voor de waarborg diefstal. Ook voor glasbreuk wordt soms een franchise toegepast als de herstelling wordt uitgevoerd door een hersteller die niet erkend is door de verzekeraar. Voor brand en natuurkrachten is er nooit een vrijstelling.
  • Bij een full omnium komt het vaakst een franchise voor, meer bepaald bij de waarborg materiële schade. Dat is de schade aan je auto die je zelf hebt veroorzaakt of die ontstaan is door vandalisme.

Welke soorten franchise zijn er?

Als je een omniumverzekering neemt, heb je de meestal de keuze uit verschillende soorten franchise. De 3 meest voorkomende types franchise zijn:

  • Vast bedrag: dat bedrag varieert van € 250 tot méér dan € 1 000 en wordt vastgelegd als je het contract ondertekent. Bij elk schadegeval wordt die franchise toegepast.
  • Percentage: de franchise bedraagt een bepaald percentage van de verzekerde waarde van je wagen. Stel dat de verzekerde waarde € 20 000 is en er een vrijstelling van 2,5% is vastgelegd. De vrijstelling bedraagt dan € 500 per schadegeval.
  • Engelse franchise: als de schade hoger is dan het bedrag van de vrijstelling krijg je het volledige schadebedrag terugbetaald. Is de schade kleiner dan het franchisebedrag, dan draai je zelf op voor alle kosten. Stel dat je contract voorziet in een Engelse franchise van € 750. Bij schade ten belope van € 500 zullen alle herstellingskosten volledig voor jou zijn. Bij schade van meer dan € 750 zal de herstelling volledig betaald worden door je verzekeraar.

Voorbeelden voor de verschillende soorten franchise

Geen idee hoe dat in de praktijk werkt? We geven je een praktisch voorbeeld zodat je voor elke soort franchise precies weet hoe het zit.

Stel dat de verzekerde waarde van je auto € 20 000 bedraagt. De schadevergoeding die je ontvangt, is dan afhankelijk van het type franchise:

 

Soorten franchise

€ 200 schade

€ 500 schade

€ 2500 schade

€ 5000 schade

Franchise met vast bedrag
€ 500

€ 0 vergoeding

(€ 200 - € 500)

€ 0 vergoeding

(€ 500 - € 500)

€ 2000 vergoeding

(€ 2500 - € 500)

€ 4500 vergoeding

(€ 5000 - € 500)

Franchise volgens percentage van de verzekerde waarde
2% van € 20000=€ 400

€ 0 vergoeding

(€ 200 - € 400)

€ 100 vergoeding

(€ 500 - € 400)

€ 2100 vergoeding

(€ 2500 - € 400)

€ 4600 vergoeding

(€ 5000 - € 400)

Engelse franchise
€ 750

€ 0 vergoeding

(schade < € 750)

€ 0 vergoeding

(schade < € 750)

€ 2500 vergoeding

(schade > € 750)

€ 5000 vergoeding

(schade > € 750)

Op zoek naar een betrouwbare autoverzekering?

Doe een prijsaanvraag via de koopwijzer autoverzekeringen van Test Aankoop Verzekeringen. Voor de full omnium zie je in je prijsvoorstellen een aantal gegevens:

  • kwaliteitsscore
  • franchise (bedrag of percentage)
  • hoeveel maanden geen depreciatie of waardevermindering toegepast wordt

Je krijgt dan binnen de 2 werkdagen prijsvoorstellen op jouw maat en kunt de kwaliteit van autoverzekeringen gedetailleerd vergelijken.

Vraag prijs en vergelijk de franchise