Dossier

Aanrijding met een dier: schade aan je auto gedekt?

19 november 2020
Aanrijding met dieren: welke autoverzekering dekt schade?

Stel dat je een hert of ander wild dier aanrijdt dat plots de weg oploopt. Wordt de schade aan je auto door die aanrijding vergoed door je autoverzekering? Dat hangt van je contract af ...

Welke autoverzekering dekt schade door aanrijding met een dier?

Je gewone autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid komt tussen voor schade aan derden. Schade aan je eigen auto is alleen gedekt door een mini-omnium of full omnium.

Waarin verschilt de ene omniumverzekering van de andere voor de dekking aanrijding met een dier?

Met een full omnium zit je in principe altijd goed. Bij een mini-omnium zijn er wel verschillen. De ene verzekeraar zal in meer gevallen tussenkomen dan de andere. Als we een contract nakijken, zijn dit de vragen die we ons stellen:

  • Is enkel de directe schade gedekt of ook de indirecte schade (gevolgschade) omdat je moet uitwijken en bijvoorbeeld tegen een paal belandt?
  • Gaat het alleen om contact met wild of ook met andere dieren (bijvoorbeeld een loslopende hond)?

Wat blijkt uit ons onderzoek naar mini-omniumverzekeringen?

In januari 2018 onderzocht Test Aankoop mini-omniumcontracten van 20 verzekeraars op de dekking aanrijding met dieren. Dit waren enkele conclusies:

  • Bij de meeste verzekeraars krijg je alleen een vergoeding voor de blikschade die te wijten is aan de impact van het dier, dus enkel voor directe schade.
  • Een aantal verzekeraars zoals AG Insurance vergoeden directe én indirecte schade op voorwaarde dat je grof wild of groot vee hebt geraakt. Als het een loslopende hond is, dan heb je pech. Je kunt dan proberen om verhaal te halen bij de eigenaar van de hond. Die kan eventueel zijn of haar familiale verzekering aanspreken.
  • Andere verzekeraars zoals Allianz, Argenta, AXA, Baloise, Belfius, KBC, P&V en Vivium dekken directe én indirecte schade als gevolg van aanrijding met een eender welk dier.

Goed om te weten:

  • Je hoeft bij de meeste verzekeraars geen aangifte te doen bij de politie.
  • Absolute voorwaarde voor dekking is altijd dat je het dier effectief geraakt hebt. Als je bijvoorbeeld tegen een paal rijdt omdat je uitwijkt, zul je alleen vergoed worden als je eerst direct contact had met het dier. Als getuigen of dashcambeelden kunnen bewijzen dat je schade opliep door meteen uit te wijken, zul je naast tussenkomst grijpen. Mits sterk aandringen krijg je de herstelling misschien wel vergoed in de vorm van reddingskosten, d.w.z. voor je poging de auto te sparen.
  • Kabels aangevreten door marters? Marterschade wordt maar door de helft van de verzekeraars vergoed. Bij AG Insurance, Belfius, Corona Direct, DVV, ING, KBC, P&V, Partners, Vivium en Yuzzu (vroegere Touring Verzekeringen) zit je goed.

Vind een goede autoverzekering