Dossier

Kopen via het internet: tips

28 juni 2019
Kopen via het internet: tips

Waar moet je op letten als je iets online koopt of gekocht hebt? Wat zegt de wet, en wat zijn je rechten? Hierbij een overzicht van een aantal belangrijke zaken die je hoort te weten.

Informatie als basisrecht

In de kern blijft kopen op het internet hetzelfde als kopen in een winkel: er is tussen koper en verkoper een overeenkomst over het verkochte goed en de prijs die daarvoor wordt betaald. In beide gevallen ben je als consument beschermd door een specifieke wetgeving.

Doordat er in de praktijk toch enkele belangrijke verschillen zijn, bestaan er specifieke regels voor webshops, zeker voor overeenkomsten tussen een professionele verkoper voorwaarden enerzijds en een particuliere koper anderzijds. Overeenkomsten tussen professionelen onderling of tussen twee particulieren (bv. via eBay) zijn immers veel minder gereglementeerd.

Uw bescherming als consument begint zodra je een webshop bezoekt: als koper moet je immers vóór het sluiten van een overeenkomst juist worden geïnformeerd over een aantal belangrijke zaken. De verkoper moet daarom op een gemakkelijk toegankelijke en begrijpelijke manier bepaalde informatie aanbieden, waaronder zijn identiteit en contactgegevens (bv. via een duidelijk zichtbare link onderaan elke pagina), de belangrijkste kenmerken en de prijs van het product (inclusief btw en eventuele leveringskosten), de betalingswijze(n), het al dan niet bestaan van een herroepingsrecht en de manier waarop de koper dit kan uitoefenen.

Bepaalde clausules zijn verplicht, zoals het herroepingsrecht, terwijl andere verboden zijn, de zogenaamde onrechtmatige bedingen. Deze laatste zijn sowieso nietig en kunnen de koper niet binden. Bovendien moeten de voorwaarden gemakkelijk te consulteren en te bewaren zijn, en zijn ze enkel geldig wanneer ze vóór het sluiten van de overeenkomst werden meegedeeld. Zijn er geen algemene voorwaarden, dan gelden gewoon de wettelijke regels.