Dossier

Kopen via het internet: tips

28 juni 2019
Kopen via het internet: tips

Waar moet je op letten als je iets online koopt of gekocht hebt? Wat zegt de wet, en wat zijn je rechten? Hierbij een overzicht van een aantal belangrijke zaken die je hoort te weten.

Boete voor namaak

Namaakmerken kopen – bewust of onbewust – is verboden en kan de toorn van de echte merken opwekken. Wanneer de douane een namaakproduct onderschept, vernietigt ze het en verhaalt ze de onkosten op de merkfabrikant. Op zijn beurt zal deze een advocaat op je afsturen om een vergoeding te vragen. Die kan oplopen tot enkele honderden euro’s.

Sommige merken eisen bovendien dat je een verklaring van onthouding of afstand ondertekent. Daarmee beloof je geen namaakgoederen meer te importeren. Onderteken dat document, maar betaal niets. Stuur het terug en verklaar dat je de aankoop te goeder trouw hebt gedaan. Bijvoorbeeld omdat de prijs niet onredelijk laag was en de website er professioneel uitzag. Benadruk ook dat je de goederen voor privégebruik hebt gekocht, niet om ze in de handel te brengen. Ten slotte vraag je om geen verdere actie te ondernemen, je hebt immers al financieel verlies geleden. Wie te goeder trouw is, komt er meestal met de schrik van af.

Als je de aankoop hebt gedaan met een kredietkaart, kun je de transactie betwisten bij de kredietkaartmaatschappij. Surf naar www.mijnkaart.be, klik op “Helpdesk” en dan op “Betwistingen”.