Dossier

Vaccinaties: hoe, waarom, voor wie?

15 oktober 2020
vaccin

Om de meest gevaarlijke infectieziektes geen kans te geven, is vaccinatie van levensbelang. De enige verplichte vaccinatie in België is die tegen polio (of kinderverlamming), maar andere vaccins worden sterk aanbevolen. In ons dossier lees je alles over het hoe, waarom en voor wie van vaccins.

Inleiding

Ons vaccinatieschema voor kinderen en adolescenten en dat voor volwassenen geeft je een overzicht van de aandoeningen waartegen men vaccineert.

Er is slechts één inenting verplicht: tegen polio.

Maar Kind en Gezin en de Franstalige tegenhanger ONE (Office de la Naissance et de l'Enfance) raden wel een hele reeks andere vaccins aan, zoals tegen difterie (kroep), tetanus (klem), kinkhoest, mazelen, bof (dikoor), rubella (rodehond) enz. Die niet-verplichte maar aanbevolen vaccinaties zijn volledig gratis, met uitzondering van het vaccin tegen het rotavirus (oorzaak van gastro-enteritis of buikgriep), waarvoor je wel zelf iets zult moeten betalen. Het vaccin tegen meningokokken type A, C, W en Y wordt aanbevolen door de Hoge Gezondheidsraad, maar is voorlopig nog niet opgenomen in het basisvaccinatieschema van Kind en Gezin en ONE. Vandaar dat je het (voorlopig) ook zelf moet betalen.

Daarnaast kun je je kind in theorie ook nog laten inenten tegen varicella (windpokken). Die vaccinatie behoort vandaag bij ons echter (nog) niet tot de aanbevolen vaccinaties. Onder meer omdat men vreest dat de vaccinatie van kinderen zou leiden tot méér gevallen van varicella bij volwassenen, bij wie de ziekte een stuk gevaarlijker is.

Voor volwassenen zijn soms specifieke vaccins aanbevolen, zoals het griepvaccin.

In de FAQ vind je een antwoord op de belangrijkste vragen over vaccinatie.