Dossier

Tetanus

22 juli 2020
tetanus

Tetanus komt bij ons vandaag de dag niet meer frequent voor. Maar het kan. Het is veel beter om die ziekte te voorkomen dan om ze te behandelen. Bij een risicoverwonding kan een arts indien nodig een preventieve behandeling geven en/of een herhalingsvaccin toedienen.

Aandoening

Tetanus is een ernstige, en vaak dodelijke infectieziekte waarvoor je naar het ziekenhuis moet. Een giftige stof ("tetanospasmine") verspreidt zich in je lichaam en blokkeert de werking van bepaalde zenuwen.

Aan de oorsprong ligt een sporenvormende bacterie die voorkomt in de darmen van dieren zoals koeien en paarden, de Clostridium tetani. Die sporen geraken via de uitwerpselen van die dieren in de omgeving (de aarde, het straatvuil …). En ze kunnen daar vele jaren in leven blijven aangezien ze zeer resistent zijn (bestand tegen grote hitte, extreme koude, chemische stoffen allerhande enz.). Het probleem rijst pas wanneer ze bij de mens in een wonde geraken: dan kan de bacterie actief worden en de giftige stof produceren die tetanus veroorzaakt.

Anders dan in de ontwikkelingslanden is tetanus in onze streken zeer zeldzaam geworden: er doet zich per jaar vaak niet meer dan één geval voor per 5 miljoen inwoners.

In ons land heeft bijna iedereen in zijn jeugdjaren een vaccinatie gekregen tegen tetanus. Die biedt een goede bescherming tegen de ziekte. Maar de bescherming neemt in de loop der jaren af. Daarom beveelt men aan dat volwassenen regelmatig een "rappel" of "booster" (herhalingsvaccin) zouden krijgen. In de praktijk wordt dat wel eens vergeten, waardoor veel senioren in feite niet meer afdoende beschermd zijn.

Het risico op tetanus is daardoor het hoogst bij 65-plussers en ook vrouwen maken meer kans dan mannen.