Voeding en gezondheid onder de loep van logo TA
Dossier

Zona

10 november 2015
zona

Zona of gordelroos wordt veroorzaakt door het varicella-zostervirus, dat bij een eerste aanval de windpokken uitlokt. Een zona-aanval gaat gepaard met zenuwpijnen en huiduitslag. U doet er goed aan bij de eerste symptomen uw arts te raadplegen, zodat u binnen de 48 uur met de behandeling kunt starten.

Aandoening

Zona of gordelroos is een tweedelijnsziekte die wordt uitgelokt door het varicella-zostervirus, dat behoort tot de familie van de herpesvirussen. Bij een eerste aanval veroorzaakt het de windpokken. Na genezing van die kinderziekte blijft het virus latent aanwezig in de zenuwknopen verspreid in het lichaam. Het kan daar een leven lang verblijven zonder enig probleem te veroorzaken. Maar bij naar schatting één op vier personen komt het virus jaren later opnieuw tot leven om de ziekte zona te ontketenen. Dat kan gebeuren als de weerstand fel verzwakt, bijvoorbeeld door ouderdom, fysieke of mentale overbelasting, zware emotionele druk, ziekten of medische behandelingen die de immuniteit aantasten. De statistieken spreken boekdelen: het risico op zona stijgt met het klimmen der jaren. Vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt het aantal artsenraadplegingen voor de aandoening aanzienlijk toe, en naarmate de leeftijd verder oploopt, gaat de curve steil de hoogte in.  Zona is geen ernstige ziekte, hooguit een hinderlijke aandoening, maar dat neemt niet weg dat kordaat reageren geboden is, wilt u er snel van verlost zijn.

 

Besmettelijk, maar niet voor iedereen

Zona is een overdraagbare aandoening, maar niet iedereen hoeft voor besmetting te vrezen. In de fase waarin er blaasjes op het lichaam staan, kan contact met het vocht in de puistjes of inademing van losgekomen huidschilfers de windpokken doen uitbreken bij wie die kinderziekte nog niet heeft gehad. In de praktijk hebben de meesten van ons de windpokken in hun kindertijd wel doorgemaakt. Daardoor heeft het lichaam, als het in goede gezondheid verkeert, vanzelf de nodige antistoffen in huis om een aanval van het varicella-zostervirus af te slaan. Als de afweer echter afbrokkelt, bijvoorbeeld door overbelasting, ouderdom of immuniteitsziekten, kan het virus wel de bovenhand halen. Bij zwangere vrouwen met zona is het extra opletten omdat de infectie risico’s kan inhouden voor de foetus.

 

 

 

 

Server Error