Voeding en gezondheid onder de loep van logo TA
Dossier

Je medische gegevens online

24 juli 2017
e-health medische info

Gaf jij al toestemming om je gezondheidsgegevens online te delen met artsen en apothekers? En zo ja, wat wil dat dan zeggen? De vragen over het elektronisch delen van medische gegevens zijn legio. Wij zetten in dit dossier alle antwoorden voor u op een rijtje. 

Inleiding

Midden 2017 gaf ruim één op de twee Belgen reeds toestemming om zijn medische gegevens via een beveiligd elektronisch platform te delen tussen zorgverleners. Een positief gegeven. Want door dat te doen, kan een vlottere samenwerking tussen verschillende zorgverleners onderling (bv. huisarts, apotheker … ) worden bevorderd. Zeker in noodgevallen, wanneer je bijvoorbeeld een beroep moet doen op een dokter van wacht die je niet kent, kan zo’n gedeeld dossier een meerwaarde zijn. De arts krijgt dan een beter zicht op je medische achtergrond en zo kan bijvoorbeeld vermeden worden dat je een geneesmiddel krijgt toegediend waarvoor je allergisch bent.

Toestemming geven = delen met velen

Geef je je toestemming, dan stel je je medische gegevens open voor iedere zorgverlener die je in ons land behandelt én deel uitmaakt van een uitwisselingssysteem. Dat kan een apotheker zijn, je huisarts, een specialist in een ziekenhuis, een thuisverpleger …  Maar dat is niet alles. Je toestemming geldt eveneens voor zorgverleners die in de toekomst aansluiten bij zo'n uitwisselingssysteem zoals voor kinesitherapeuten en tandartsen.

Hoe je je toestemming zelf geeft online is duidelijk nog onvoldoende gekend. Begin 2017 gebeurde amper 1 % van alle registraties in ons land online door de patiënt zelf. De overgrote meerderheid van de toestemmingen (96,4 %) werd geregistreerd door ziekenhuizen en huisartsen. Een bevraging bij 1 086 Belgen die we zelf organiseerden, doet echter de vraag rijzen of zij die toestemming bewust hebben gegeven. 37 % vertelde ons toestemming te hebben verleend. En niet minder belangrijk: vrijwel evenveel mensen (36 %) gaven aan niet te weten of ze al dan niet “ja” hebben gezegd tegen de online-uitwisseling van hun gezondheidsgegevens. Wij durven zelfs geloven dat de onwetendheid nog veel groter is: 83 % van wie meldde zijn gegevens te hebben opengesteld, heeft nog nooit een blik geworpen op de info die over hem of haar beschikbaar is. In dit dossier geven wij je tips om je medische gegevens online beter te beschermen en te beheren.