Dossier

Autoverzekering uitgelegd: ABC van de autoverzekering

19 april 2021
ABC van de autoverzekeringen: woordenlijst

Op zoek naar een autoverzekering? We leggen de belangrijkste termen uit de wereld van de autoverzekeringen uit. Met dit ABC kies je makkelijk de juiste verzekering voor je auto.

Vergelijk autoverzekeringen

Blader door deze alfabetische woordenlijst en leer meer over het jargon dat gebruikt wordt in de wereld van de autoverzekeringen.

Aangenomen waarde van een auto

De aangenomen waarde is de waarde zoals die contractueel vastgelegd is. Bij total loss of diefstal kun je een vergoeding krijgen op basis van deze waarde. Weet dat sommige verzekeraars ook vergoeden volgens de werkelijke waarde. Dit is de waarde die na het schadegeval door een expert wordt vastgesteld op basis van de waarde van het voertuig vóór het schadegeval. Van de verschillende mogelijke berekeningssystemen is een systeem van aangenomen waarde het interessantst.

Aansprakelijkheid

Je bent aansprakelijk als je in fout bent bij een ongeval. Of als je moet opdraaien voor iets abnormaals aan je auto, als die bijvoorbeeld zomaar in brand is gevlogen. Als aansprakelijke moet je de schade van de tegenpartij vergoeden. Je bent verplicht om een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid auto te nemen die in jouw plaats de lichamelijke en materiële schade van de tegenpartij betaalt.

Aanrijdingsformulier

Het Europees aanrijdingsformulier is het formulier waarmee je aangifte doet van een ongeval. Als er een andere partij bij betrokken is, vul je het formulier samen in. Is er geen derde bij betrokken? Ook dan vul je het formulier beter in. Digitaal invullen kan ook via de app Crashform.

Afschrijving

Afschrijving betekent dat verzekeraars na een bepaalde periode een waardevermindering toepassen. Logisch, want je auto wordt minder waard naarmate hij ouder is. Dat betekent dat de nieuwwaarde van je auto niet meer volledig vergoed wordt als hij total loss is of gestolen wordt.

Autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA)

De autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) is de verplichte basisverzekering die lichamelijke en materiële schade dekt die een derde kan oplopen door een ongeval waarbij jij in fout bent. Denk bijvoorbeeld aan de medische kosten van de andere bestuurder of de herstellingskosten voor zijn of haar auto. Deze verzekering wordt ook wel de BA auto genoemd.

Bestuurdersverzekering

De bestuurdersverzekering is een bijkomende verzekering om jouw letsels te vergoeden als je een ongeval hebt waarvoor je aansprakelijk bent. Jouw eigen lichamelijke schade wordt doorgaans niet vergoed door je gewone autoverzekering BA of door je omniumverzekering. Weet dat er 2 formules zijn: de forfaitaire en de vergoedende bestuurdersverzekering. Over het algemeen is de vergoedende formule van betere kwaliteit.

Bijstandsverzekering

Een bijstandsverzekering is een bijkomende verzekering voor hulp bij autopech (voertuigbijstand) en/of medische bijstand (personenbijstand).

Bob-waarborg

De bob-waarborg is een dekking die in sommige autoverzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid is opgenomen. Weet dat de voorwaarden en de beperkingen van de bob-waarborg verschillen van verzekeraar tot verzekeraar.

Bonus-malussysteem

In de regel verlagen de verzekeraars de premie wanneer je geen schadegevallen in fout op je conto hebt en verhogen die als je je daar wel schuldig aan hebt gemaakt. Vroeger waren ze verplicht om daarvoor hetzelfde systeem te hanteren (“bonus-malussysteem”). Vandaag mogen ze doen waar ze zin in hebben, zolang ze hun systeem duidelijk en nauwkeurig beschrijven in hun contract.

Burgerlijke aansprakelijkheid (BA)

Als iemand anders schade heeft door jouw fout, dan ben je daarvoor aansprakelijk. Je moet dan de tegenpartij vergoeden. Als je met je auto op de openbare weg rijdt, is een autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid verplicht om in jouw plaats de tegenpartij te vergoeden.  

Cataloguswaarde van de auto

De cataloguswaarde is de basiswaarde van je auto bij aankoop. Heb je korting gekregen? Dan zal de aankoopprijs niet hetzelfde zijn als de cataloguswaarde. Een omnium waarbij de vergoeding berekend wordt op basis van de cataloguswaarde zal daarom een hogere vergoeding uitkeren bij total loss of diefstal van je auto.

Engelse franchise

De Engelse franchise is een speciaal soort franchise. Bij dat systeem moet je de schade zelf betalen als ze kleiner is dan het bedrag van de franchise. Is de schade groter, dan word je volledig vergoed en geldt de franchise niet meer. Stel dat de Engelse franchise € 750 bedraagt. Als je schade dan bijvoorbeeld € 500 bedraagt, zul je die zelf moeten betalen. Als de schade € 1 000 bedraagt, word je volledig vergoed zonder dat er enige franchise geldt.

Franchise

De franchise is het deel van de schade dat niet vergoed wordt door de verzekeraar, ook wel de vrijstelling of het eigen risico genoemd. Er zijn verschillende types franchise: een vast bedrag, een percentage van de verzekerde waarde van de wagen of de Engelse franchise. In dat laatste geval moet je de schade zelf betalen als de schade kleiner is dan het bedrag van de franchise. Is de schade groter, dan word je volledig vergoed en geldt de franchise niet meer.

Full omnium

Een full omnium is een extra verzekering voor je auto bovenop de verplichte autoverzekering die enkel schade aan derden dekt. Je wordt dan vergoed voor schade door brand, diefstal, glasbreuk, natuurkrachten, aanrijding met een dier en voor de schade aan je auto als je bij een ongeval aansprakelijk bent of de enige betrokkene bent (als je tegen een andere auto of een paaltje rijdt). Zo’n omnium wordt ook een volledige of grote omnium genoemd.

Gelijkvormigheidsattest 

Het gelijkvormigheidsattest (of certificaat van overeenstemming) kun je zien als de identiteitskaart van de auto. Het bewijst dat de auto gehomologeerd is door de Federale Overheidsdienst voor Mobiliteit en Vervoer. 

Groene kaart

Een groene kaart is het verzekeringsbewijs van je auto. Je moet het document altijd kunnen tonen bij een controle of keuring. Goed om te weten: sinds 1 juli 2020 zijn nieuwe verzekeringsbewijzen niet langer groen, maar wit. Als je daarmee akkoord gaat, mag de verzekeraar je het document ook digitaal in plaats van op papier bezorgen.

Inschrijvingsbewijs

Het inschrijvingsbewijs toont dat je auto correct is ingeschreven bij de DIV (Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen). Je moet het document altijd in je wagen hebben.

Joker

Een joker in je autoverzekering zorgt ervoor dat je premie niet stijgt als je in fout bent bij een ongeval. Heel wat verzekeraars hanteren zo’n systeem, maar de voorwaarden zijn verschillend.  

Kilometerverzekering

Bij een echte kilometerverzekering wordt de premie berekend op basis van de schatting van het aantal kilometers dat je zult afleggen. Leg je uiteindelijk meer kilometers af, dan betaal je bij. Doe je er minder, dan krijg je terug. De meeste verzekeraars bieden enkel een premiekorting als je je houdt aan een afgesproken maximaal aantal kilometers. Hoeveel je er exact aflegt, speelt dan geen rol.

Mini-omnium

Een mini-omnium is een extra verzekering bovenop je verplichte autoverzekering BA voor schade aan je auto door brand, diefstal, glasbreuk, natuurkrachten en aanrijding met een dier. Het wordt ook een beperkte of kleine omnium genoemd. In tegenstelling tot een full omnium komt de mini-omnium niet tussen voor je eigen autoschade bij een ongeval in fout, zonder tegenpartij of met betwiste aansprakelijkheid. Ook schade door vandalisme wordt niet vergoed.

Perte totale

Als je auto perte totale is, betekent dat in verzekeringstaal dat je auto niet meer kan worden hersteld (technisch totaal verlies) of dat de herstellingskosten hoger zijn dan de waarde die je auto nog heeft op het moment van het ongeval (economisch totaal verlies) verminderd met wat je nog krijgt voor je beschadigde auto. Perte totale wordt ook total loss of totaalverlies genoemd.

Occasionele bestuurder

De occasionele bestuurder is de bestuurder die af en toe met de auto rijdt. Je checkt beter met je verzekeraar of deze bestuurder ook in de polis moet worden opgenomen. Ontdek alles over het verschil tussen de regelmatige en occasionele bestuurder in 5 vragen.

Ongeval in fout

Een ongeval in fout is een ongeluk waarbij je als bestuurder aansprakelijk bent voor de schade aan derden. Zelfs als je gewoon onoplettend bent geweest, ben je wettelijk in fout en dus aansprakelijk. Bovendien ben je ook aansprakelijk voor iets abnormaals aan je auto, die bijvoorbeeld zomaar in brand is gevlogen.

RDR

RDR staat voor Règlement Direct - Directe Regeling. Dit is een systeem waaraan bijna alle verzekeraars meedoen en dat de zaken doet vooruitgaan. Het specifieert een groot aantal ongevallen waarbij de tegenpartij aansprakelijk wordt geacht. In zo’n geval zal je eigen BA-verzekeraar jouw autoschade vergoeden en het zelf verder regelen met de andere verzekeraar. Dit systeem kan enkel worden toegepast voor een botsing in België met een ander particulier motorvoertuig, dus niet met bijvoorbeeld een lijnbus.

Rechtsbijstand

Een rechtsbijstandsverzekering is een bijkomende verzekering die je in bepaalde gevallen juridische bijstand zal bieden en de kosten zal dekken van een gerechtelijke procedure.

Regelmatige bestuurder

Een regelmatige bestuurder is een bestuurder die geregeld met de auto rijdt en die in de verzekeringspolis is opgenomen. Het kan gaan om de hoofdbestuurder of de tweede bestuurder die de auto ook vaak gebruikt. Ontdek alles over het verschil tussen de regelmatige en occasionele bestuurder in 5 vragen.

Rijhulpsystemen

Rijhulpsystemen zijn een breed gamma van veiligheidsopties die je helpen als chauffeur. Denk bijvoorbeeld aan een waarschuwer dode hoek, hulp bij het parkeren, verklikker bij vermoeidheid, proactieve snelheidsbegrenzer, trajectcorrectie of een automatisch remsysteem in noodgevallen. Met dergelijke systemen krijg je bij heel wat verzekeraars korting omdat je daardoor minder kans hebt op een schadegeval.

Schadeattest

Een schadeattest somt alle ongevallen op die je de voorbije 5 jaar hebt gehad. Als je wilt overstappen naar een andere verzekeraar, zul je het attest moeten opvragen bij je huidige verzekeraar.

Tariferingsbureau

Als je door 3 verschillende verzekeraars geweigerd wordt of als je alleen nog een autoverzekering kunt krijgen tegen een hele dure prijs kun je terecht bij het Tariferingsbureau. Dat zal dan een premie en verzekeringsvoorwaarden vaststellen in functie van het vermogen van je auto, leeftijd en schadeverleden.

Total loss

Als je auto total loss is, betekent dat in verzekeringstaal dat je auto niet meer kan worden hersteld (technisch totaalverlies) of dat de herstellingskosten hoger zijn dan de waarde die de auto nog heeft (economisch totaalverlies) op het moment van het ongeval, verminderd met wat je nog krijgt voor je beschadigde auto. Total loss wordt ook totaalverlies of perte totale genoemd.

Vrijstelling

De vrijstelling is het deel van de schade dat niet vergoed wordt door de verzekeraar. Het wordt ook wel de franchise of het eigen risico genoemd. Franchises komen voor onder verschillende vormen: een vast bedrag, een percentage van de verzekerde waarde van de wagen of de Engelse franchise. In dat laatste geval moet je de schade zelf betalen als ze kleiner is dan het bedrag van de franchise. Is de schade groter, dan word je volledig vergoed en geldt de franchise niet meer.

Waarborg materiële schade

De waarborg materiële schade maakt deel uit van de full omnium. De waarborg voorziet een schadevergoeding voor schade aan je auto waarvoor niemand anders aansprakelijk is. Dus bijvoorbeeld als je tegen een andere auto of een paaltje rijdt.

Waarborg Natuurkrachten

Denk bij natuurkrachten aan sneeuw, ijs, hagel, storm, aardbeving enz. Een full omnium en een mini-omnium vergoeden schade aan je auto door dit soort van gebeurtenissen, de gewone verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering niet.

Waardevermindering

Je auto wordt na verloop van tijd minder geld waard. Verzekeraars zullen je na een bepaalde periode minder terugbetalen dan wat je nieuwe auto waard was, als die total loss is of gestolen wordt. Ze houden dan rekening met een afschrijvingspercentage

Werkelijke waarde van een auto

De werkelijke waarde is de waarde van de wagen zoals die bepaald wordt door een expert na een ongeval. Uiteraard gaat het om de waarde van het voertuig vóór het ongeval. De expert zal onder meer rekening houden met de ouderdom van het voertuig, het aantal afgelegde kilometers en de staat van het voertuig.