Dossier

ABC van de autoverzekering

20 januari 2020
ABC van de autoverzekeringen: woordenlijst

Op zoek naar een autoverzekering? Dan krijg je wellicht te maken met termen die je niet kent. Word wegwijs in de verzekeringstaal dankzij dit ABC van de autoverzekering.

Vergelijk autoverzekeringen

Blader door deze alfabetische woordenlijst en leer meer over het jargon dat gebruikt wordt in de wereld van de autoverzekeringen.

Aangenomen waarde van een auto

De aangenomen waarde is de waarde die is afgesproken met je verzekeraar. Bij total loss of diefstal kun je een vergoeding krijgen op basis van deze waarde. Weet dat sommige verzekeraars vergoeden volgens de werkelijke waarde. Dit is de waarde die na het schadegeval door een expert wordt vastgesteld op basis van de waarde van het voertuig vóór het schadegeval.

Aanrijdingsformulier

Het aanrijdingsformulier is het formulier waarmee je aangifte doet van een ongeval. Als er een andere partij bij betrokken is, vul je het formulier samen in. Is er geen derde bij betrokken? Ook dan vul je het formulier beter in.

Afschrijving

Afschrijving betekent dat verzekeraars na een bepaalde periode een waardevermindering toepassen. Logisch, want je auto wordt minder waard naarmate hij ouder is. Dat betekent ook dat je niet meer volledig vergoed wordt als je auto total loss is.

Autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA)

De autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) is de verplichte basisverzekering die lichamelijke en materiële schade dekt die een derde kan oplopen door een ongeval waarbij jij in fout bent. Dat kunnen bijvoorbeeld de medische kosten zijn die een andere bestuurder heeft omdat jij hem hebt aangereden. Deze verzekering wordt ook wel de BA auto genoemd.

Bestuurdersverzekering

De bestuurdersverzekering is een bijkomende verzekering om jouw letsels te vergoeden als je een ongeval hebt waarvoor je aansprakelijk bent. Jouw eigen lichamelijke schade wordt namelijk niet vergoed door je gewone autoverzekering BA of door je omniumverzekering.

Bijstandsverzekering

Een bijstandsverzekering is een bijkomende verzekering voor hulp bij autopech (voertuigbijstand) of medische bijstand (personenbijstand). De meeste reisverzekeringen bevatten standaard die 2 waarborgen.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Als iemand anders schade heeft door jouw fout, dan ben je daarvoor aansprakelijk. Je moet dan de tegenpartij vergoeden. Als je met je auto op de openbare weg rijdt, is in België een autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid verplicht om in jouw plaats de tegenpartij te vergoeden als je bij een auto-ongeval in fout bent. 

Cataloguswaarde van de auto

De cataloguswaarde is de basiswaarde van je auto bij aankoop. Heb je korting gekregen? Dan zal de aankoopprijs niet hetzelfde zijn als de cataloguswaarde.

Engelse franchise

De Engelse franchise is een speciaal soort franchise. Bij dat systeem moet je de schade zelf betalen als ze kleiner is dan het bedrag van de franchise. Is de schade groter, dan word je volledig vergoed en geldt de franchise niet meer. Stel dat de Engelse franchise € 750 bedraagt. Als je schade dan bijvoorbeeld € 500 bedraagt, zul je die zelf moeten betalen. Als de schade € 1 000 bedraagt, word je volledig vergoed zonder dat er enige franchise geldt.

Franchise

De franchise is het deel van de schade dat niet vergoed wordt door de verzekeraar, ook wel de vrijstelling genoemd. Er zijn verschillende types franchise: een vast bedrag, een percentage van de verzekerde waarde van de wagen of de Engelse franchise. In dat laatste geval moet je de schade zelf betalen als de schade kleiner is dan het bedrag van de franchise. Is de schade groter, dan word je volledig vergoed en geldt de franchise niet meer.

Full omnium

Een full omnium is een extra verzekering voor je auto bovenop de verplichte autoverzekering die enkel schade aan derden dekt. Je wordt dan vergoed voor schade door brand, diefstal, glasbreuk, natuurkrachten, aanrijding met een dier of voor de schade aan je auto als je bij een ongeval aansprakelijk bent of de enige betrokkene bent (als je tegen een andere auto of een paaltje rijdt). Zo’n omnium wordt ook een volledige of grote omnium genoemd.

Gelijkvormigheidsattest 

Het gelijkvormigheidsattest (of certificaat van overeenstemming) kun je zien als de identiteitskaart van de auto. Het bewijst dat de auto gehomologeerd is door de Federale Overheidsdienst voor Mobiliteit en Vervoer. 

Groene kaart

Een groene kaart is een document dat je verplicht in je auto moet hebben. Het toont dat je in orde bent met je verzekering. Op je groene kaart zie je voor hoe lang je verzekerd bent en in welke landen. Bij een politiecontrole zul je het document moeten tonen.

Inschrijvingsbewijs

Het inschrijvingsbewijs moet je in je wagen hebben. Het toont dat je auto correct is ingeschreven bij de DIV (Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen).

Joker

Een joker in je autoverzekering zorgt ervoor dat je premie niet stijgt als je in fout bent bij een ongeval. Heel wat verzekeraars hanteren zo’n systeem, maar de voorwaarden zijn verschillend. 

Mini-omnium

Een mini-omnium is een extra verzekering bovenop je verplichte autoverzekering BA voor schade aan je auto door brand, diefstal, glasbreuk, natuurkrachten en aanrijding met een dier. Het wordt ook een beperkte of kleine omnium genoemd. In tegenstelling tot een full omnium komt de mini-omnium niet tussen voor je eigen materiële schade aan je wagen en ook niet voor daden van vandalisme.

Perte totale

Als je auto perte totale is, betekent dat in verzekeringstaal dat je auto niet meer kan worden hersteld (technisch totaal verlies) of dat de herstellingskosten hoger zijn dan de waarde die je auto nog heeft op het moment van het ongeval (economisch totaal verlies) verminderd met wat je nog krijgt voor je beschadigde auto. Perte totale wordt ook total loss of totaalverlies genoemd.

Natuurkrachten

Denk bij natuurkrachten aan sneeuw, ijs, hagel, storm, aardbeving enz. Een full omnium en een mini-omnium vergoeden schade aan je auto door dit soort van gebeurtenissen, de gewone verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering niet.

Occasionele bestuurder

De occasionele bestuurder is de bestuurder die af en toe met de auto rijdt. Ontdek alles over het verschil tussen de regelmatige en occasionele bestuurder in 5 vragen.

Ongeval in fout

Een ongeval in fout is een ongeval waarbij je als bestuurder aansprakelijk bent voor de schade aan derden. Zelfs als je gewoon onoplettend bent geweest, ben je wettelijk in fout en dus aansprakelijk.

Rechtsbijstand

Een rechtsbijstandsverzekering is een bijkomende verzekering die je juridische bijstand zal bieden en de kosten zal dekken van een gerechtelijke procedure.

Regelmatige bestuurder

Een regelmatige bestuurder is een bestuurder die geregeld met de auto rijdt. Het kan gaan om de hoofdbestuurder of de tweede bestuurder die de auto ook vaak gebruikt. Ontdek alles over het verschil tussen de regelmatige en occasionele bestuurder in 5 vragen.

Rijhulpsystemen

Rijhulpsystemen zijn een breed gamma van systemen die je helpen als chauffeur. Denk bijvoorbeeld aan een waarschuwer dode hoek, hulp bij het parkeren, verklikker bij vermoeidheid, proactieve snelheidsbegrenzer, trajectcorrectie of een automatisch remsysteem in noodgevallen.

Total loss

Als je auto total loss is, betekent dat in verzekeringstaal dat je auto niet meer kan worden hersteld (technisch totaalverlies) of dat de herstellingskosten hoger zijn dan de waarde die de auto nog heeft (economisch totaalverlies) op het moment van het ongeval, verminderd met wat je nog krijgt voor je beschadigde auto. Total loss wordt ook totaalverlies of perte totale genoemd.

Vrijstelling

De vrijstelling is het deel van de schade dat niet vergoed wordt door de verzekeraar. Het wordt ook wel de franchise genoemd. Franchises komen voor onder verschillende vormen: een vast bedrag, een percentage van de verzekerde waarde van de wagen of de Engelse franchise. In dat laatste geval moet je de schade zelf betalen als ze kleiner is dan het bedrag van de franchise. Is de schade groter, dan word je volledig vergoed en geldt de franchise niet meer.

Waardevermindering

Je auto wordt na verloop van tijd minder geld waard. Verzekeraars zullen je vanaf dan niet meer volledig vergoeden als je auto total loss is, maar rekening houden met een bepaald afschrijvingspercentage.

Werkelijke waarde van een auto

De werkelijke waarde is de waarde van de wagen zoals die bepaald wordt door een expert na een ongeval. Bedenk wel dat het gaat om de waarde van het voertuig vóór het ongeval. De expert zal onder meer rekening houden met de ouderdom van het voertuig, het aantal afgelegde kilometers en de staat van het voertuig.