Dossier

Auto total loss: wat zegt je omnium?

16 juli 2020
Total loss

Stel dat je een ongeval hebt en je auto zwaar beschadigd is. Gelukkig heb je een omnium. Maar wordt je auto dan automatisch perte totale verklaard? En ben je zeker dat je de volledige aankoopprijs vergoed krijgt? Je leest er alles over.

Wanneer is je auto total loss?

In principe is je auto total loss als de herstellingskosten groter zijn dan de waarde van je auto op het moment van het ongeval min wat je nog krijgt voor je beschadigde auto (wrakwaarde). Wordt je auto niet als totaalverlies beschouwd? Dan zal je verzekeraar enkel de herstelling betalen. 

Hoe wordt bepaald of er sprake is van total loss of niet?

Om te bepalen of je auto total loss is, wordt gekeken naar de waarde van je auto. Maar welke waarde? Dat wordt bepaald in je contract, namelijk in de definitie van een total loss. Verzekeraars kunnen in die definitie uitgaan van 2 verschillende basissen:

  • Aangenomen waarde: dat is de waarde van je auto op het moment van het schadegeval zoals die bij de ondertekening van je contract is afgesproken met je verzekeraar voor de hele looptijd van je verzekering (aan de hand van een afschrijvingspercentage naarmate je wagen ouder wordt).
  • Werkelijke waarde: dat is de marktwaarde van je auto vlak voor het ongeval zoals die bepaald wordt door een expert na je ongeval.

Let wel: een omniumverzekering op basis van de aangenomen waarde kan voor de definitie van een total loss perfect uitgaan van de werkelijke waarde. Ontdek meer over aangenomen en werkelijke waarde.

Maakt het uit welke waarde wordt gebruikt door je verzekeraar?

  • Een contract dat het voertuig total loss verklaart zodra de herstellingskosten meer bedragen dan de werkelijke waarde van het voertuig op het moment van het ongeval min de waarde van het wrak, kan vanuit financieel oogpunt interessanter zijn.
  • Bij een polis die vertrekt van de aangenomen waarde zal het bedrag van de herstellingskost aanzienlijk hoger moeten zijn voor het voertuig total loss zal verklaard worden.

Voorbeeld

Stel dat je je auto oorspronkelijk gekocht hebt voor € 20 000 en je een ongeval hebt na 18 maanden:

  • Aankoopwaarde: € 20 000
  • Wrakwaarde na het ongeval: € 8 000
  • Werkelijke waarde (geschat door de expert): € 15 800
  • Herstellingskosten: € 9 000
  • Aangenomen waarde (waarde afgesproken met je verzekeraar in het contract): € 17 600 na 18 maanden

Voorbeeld 1: beslissing op basis van werkelijke waarde

Voorbeeld 2: beslissing op basis van aangenomen waarde

Welke definitie van total loss?

Herstellingskosten > [werkelijke waarde – wrakwaarde]

Herstellingskosten < [aangenomen waarde – wrakwaarde]  

Hoe is de berekening?

€ 9 000 > [€ 15 800 – € 8 000]   € 9 000 < [€ 20 000 – € 8 000]

Is je auto total loss op basis van de berekening?

Ja Neen

Wat krijg je?

Vergoeding voor total loss Herstellingskosten van het voertuig

Wat betekent het op financieel vlak voor jou?

€ 17 600 vergoeding (op basis van aangenomen waarde) € 9 000 vergoeding, terwijl je auto na 18 maanden maar € 15 800 waard is

In het eerste geval heb je dus op het eind € 17 600 in handen en in het tweede geval moet je voortrijden met je herstelde auto die na anderhalf jaar gebruik nog maar € 15 800 waard is. In theorie dan nog, want de herstelling haalt de waarde van je voertuig nog naar beneden. Financieel gezien ben je in dit geval beter af met de total-lossregeling.

Doe een prijsaanvraag voor je autoverzekering