Dossier

Wat is een Engelse franchise?

07 augustus 2018
Engelse franchise

07 augustus 2018
Een Engelse franchise is een systeem van franchise dat gebruikt wordt bij autoverzekeringen en bij sommige andere verzekeringen. Als de schade kleiner is dan een drempelbedrag, dan is er geen schadevergoeding. Bij schade boven het drempelbedrag krijg je alle schade vergoed.

Franchise in het kort

Franchise is een synoniem voor vrijstelling. Het geeft aan dat een deel van de schade vrijgesteld is van vergoeding door de verzekeraar. Dat deel zul je dus zelf moeten betalen. Vooral bij de omniumverzekering wordt dit systeem toegepast. Naast een Engelse franchise is ook een franchise met een vast bedrag of een percentage mogelijk.

Voordeel van een Engelse franchise

Als het bedrag van de schade groter is dan de franchise, dan zal je verzekeraar alle schade betalen zonder dat het jou 1 eurocent kost. Hou er wel rekening mee dat je verzekering iets duurder zal zijn dan bij de 2 andere soorten franchise.

Voorbeeld

Stel dat je in fout bent bij een auto-ongeval en je materiële schade gedekt is door een omniumverzekering. Voor de schade aan je auto is een Engelse franchise vastgesteld op € 750. Zo zit het in deze 2 gevallen:

  • Je schade bedraagt € 1 000: je verzekeraar zal het volledige bedrag terugbetalen gezien de schade groter is dan de vastgestelde € 750.
  • Je schade bedraagt € 500: je krijgt geen schadevergoeding gezien de schade onder de drempel van € 750 ligt.

Vind een goede autoverzekering

Doe je voordeel met Test Aankoop

Via onze koopwijzer kun je offertes aanvragen van verschillende verzekeraars. Mooi meegenomen: je ziet voor elke autoverzekering de prijs, de korting, de kwaliteitsscore en de details van de franchise