Dossier

Wat is een Engelse franchise?

18 mei 2020
Engelse franchise

Een Engelse franchise is een systeem van franchise dat gebruikt wordt bij autoverzekeringen en bij sommige andere verzekeringen. Als de schade kleiner is dan een drempelbedrag, dan is er geen schadevergoeding. Bij schade boven het drempelbedrag krijg je alle schade vergoed.

Vind je autoverzekering

Wat is een franchise?

Franchise is een synoniem voor vrijstelling. Dit deel van de schade wordt niet vergoed door de verzekeraar en moet je dus zelf betalen. Vooral bij de omniumverzekering geldt er een franchise. Weet dat er verschillende types franchise bestaan: niet alleen een Engelse franchise,maar ook een franchise met een vast bedrag of een percentage.

Wat is het voordeel van een Engelse franchise?

Als het bedrag van de schade groter is dan de franchise, dan zal je verzekeraar alle schade betalen zonder dat het jou 1 eurocent kost. Hou er wel rekening mee dat je verzekering iets duurder zal zijn dan bij de 2 andere soorten franchise.

Voorbeeld

Stel dat je in fout bent bij een auto-ongeval en je materiële schade gedekt is door een omniumverzekering. Voor de schade aan je auto is een Engelse franchise vastgesteld op € 750. Zo zit het in deze 2 gevallen:

  • De schade bedraagt € 1 000: je verzekeraar betaalt het volledige bedrag terug gezien de schade groter is dan de vastgestelde € 750.
  • De schade bedraagt € 500: je krijgt geen schadevergoeding gezien de schade onder de drempel van € 750 ligt.

Vind een goede autoverzekering

Via de koopwijzer autoverzekeringen van Test Aankoop Verzekeringen kun je makkelijk een prijsaanvraag doen. Je krijgt dan prijsvoorstellen op maat en ziet voor elke autoverzekering de kwaliteitsscore en de details van de franchise

Wil je een snelle vergelijking maken? Dan kun je via de simulator autoverzekeringen op basis van enkele vragen een idee krijgen van de prijs en de kwaliteit van autoverzekeringen.