Dossier

Wat is een Engelse franchise?

23 april 2019
Engelse franchise

23 april 2019
Een Engelse franchise is een systeem van franchise dat gebruikt wordt bij autoverzekeringen en bij sommige andere verzekeringen. Als de schade kleiner is dan een drempelbedrag, dan is er geen schadevergoeding. Bij schade boven het drempelbedrag krijg je alle schade vergoed.

Franchise in het kort

Franchise is een synoniem voor vrijstelling. Het is het deel van de schade waarvoor je geen vergoeding krijgt van de verzekeraar en dat je dus zelf moet betalen. Vooral bij de omniumverzekering wordt dit systeem toegepast. Er bestaan verschillende types franchise: naast een Engelse franchise is ook een franchise met een vast bedrag of een percentage mogelijk.

Voordeel van een Engelse franchise

Als het bedrag van de schade groter is dan de franchise, dan zal je verzekeraar alle schade betalen zonder dat het jou 1 eurocent kost. Hou er wel rekening mee dat je verzekering iets duurder zal zijn dan bij de 2 andere soorten franchise.

Voorbeeld

Stel dat je in fout bent bij een auto-ongeval en je materiële schade gedekt is door een omniumverzekering. Voor de schade aan je auto is een Engelse franchise vastgesteld op € 750. Zo zit het in deze 2 gevallen:

  • Je schade bedraagt € 1 000: je verzekeraar zal het volledige bedrag terugbetalen gezien de schade groter is dan de vastgestelde € 750.
  • Je schade bedraagt € 500: je krijgt geen schadevergoeding gezien de schade onder de drempel van € 750 ligt.

Vind een goede autoverzekering

Vergelijk met Test Aankoop

Via onze koopwijzer krijg je een idee van de geschatte jaarpremie voor jouw profiel. Mooi meegenomen: je ziet voor elke autoverzekering de kwaliteitsscore en de details van de franchise