Dossier

Als je huurder niet betaalt

16 maart 2021
huurder betaalt niet

Het is de nachtmerrie van elke eigenaar: een huurder die zijn huur niet of nooit op tijd betaalt. Dat vooruitzicht schrikt velen des te meer af omdat ze denken dat men de huurder in dat geval niet aan de deur kan zetten. Dat kan wel, maar je moet dat door een vrederechter laten beslissen.

Het is mogelijk om een huurder die niet betaalt, uit het huurpand te laten zetten, maar de procedure is sterk omkaderd. Om willekeurige of lichtzinnige uitzettingen te voorkomen. Een paar dagen betalingsachterstand zal dus niet volstaan!

Eerst een aangetekende brief

Stuur de huurder in eerste instantie een aangetekende brief waarin je hem in gebreke stelt om het achterstallige huurgeld te betalen. Wacht daar niet te lang mee, anders riskeer je dat de achterstand te hoog oploopt.

Reageert hij niet, stel dan zelf een afbetalingsplan voor, eveneens met een aangetekende brief

Dan pas naar de vrederechter

Ingeval de huurder je afbetalingsplan weigert of niet nakomt, kun je je tot de vrederechter wenden en hem aantonen dat je niet in je opzet bent geslaagd.

Vraag de vrederechter niet alleen om de huurder te veroordelen tot betaling van de achterstallige huur, maar ook om het huurcontract te ontbinden en de uitzetting van de huurder te bevelen.

Soms met een deurwaarder

Als de rechter de huurder beveelt om het pand te verlaten maar laatstgenoemde toch in de woning blijft, moet je een beroep doen op een gerechtsdeurwaarder om hem eruit te zetten.

De achterstallige huur

Als je je eigendom eenmaal weer in handen hebt, moet je alleen nog de achterstallige huur proberen terug te krijgen. Dat is niet zo eenvoudig, zeker als je ex-huurder niet kredietwaardig is. In dat geval vraag je de vrederechter beter nog tijdens het proces om de huurwaarborg te mogen gebruiken om de schulden af te lossen.

Een andere mogelijkheid is om vóór de uitzetting beslag te laten leggen op de meubels en goederen uit de woning.

Je kunt ook vragen om beslag te laten leggen op de inkomsten van de huurder.

Wat als de huurder met de noorderzon verdwijnt?

Het komt niet zelden voor dat een wanbetaler zijn huurwoning zelf verlaat en de benen neemt zonder een adres na te laten. En natuurlijk zonder zijn schuld te vereffenen ... Zelfs in dat geval doe je er goed aan om een aangetekende brief te zijner attentie naar de huurwoning te sturen om hem in gebreke te stellen wegens niet-betaling van de achterstallige huur. Als hij die niet bij de post gaat afhalen, wat wellicht het geval zal zijn, krijg je de aangetekende brief terug. In dat geval begint de procedure vanaf dan te lopen, waardoor je tijd wint. In principe kun je je huurwoning immers pas weer in bezit nemen zodra de vrederechter de ontbinding van het huurcontract heeft uitgesproken.

Als de uitstaande schuld hoog genoeg is (hoge achterstallige huurgelden, veel schade in het pand), kan het nuttig zijn om een advocaat in te schakelen om je te helpen de huurder terug te vinden.

Wat als de huurder is overleden zonder erfgenamen of als je de erfgenamen niet kent?

De regels voor die hypothese zijn nogal verschillend van gewest tot gewest, maar het is overal de bedoeling dat je na een drietal maanden opnieuw over de huurwoning moet kunnen beschikken.