Dossier

Een huurcontract stopzetten

22 februari 2023
huurcontract opzeggen

Is het op elk ogenblik mogelijk om een huurcontract, gesloten voor korte duur of voor 9 jaar, op te zeggen vóór de normale einddatum? Kan daarbij een schadevergoeding worden geëist? En hoe lang op voorhand moet de huur worden opgezegd? Krijg antwoord op je veelgestelde vragen.

Hoe kan ik mijn huurcontract vroeger opzeggen?

Niet elke huurder wil de huur voor zijn hoofdverblijfplaats voor de volle termijn uitdoen. Ook gebeurt het dat een verhuurder zelf aan zijn huurder vraagt om vóór de normale einddatum op te stappen en de huur op te zeggen.

De drie gewesten van ons land hebben regels vastgelegd over de vervroegde beëindiging van een huurcontract. Alles hangt af van het feit of je huurder bent of verhuurder, de soort huurovereenkomst, de periode dat de huur al loopt en de reden waarom de huur wordt stopgezet. 

Met onderstaande tool vind je met een paar klikken het antwoord voor jouw persoonlijk geval. Je kunt hem zowel gebruiken voor een standaardovereenkomst van 9 jaar (ook 3-6-9 genoemd) als voor een contract van korte duur, dus met een looptijd van 1 jaar tot maximaal 3 jaar.

 

Met bovenstaande tool vind je met een paar klikken het antwoord voor jouw persoonlijk geval. Je kunt hem zowel gebruiken voor een standaardovereenkomst van 9 jaar (ook 3-6-9 genoemd) als voor een contract van korte duur, dus met een looptijd van 1 jaar tot maximaal 3 jaar. Let op: de tool is alleen geldig voor enige eigen woningen.

Veelgestelde vragen over het opzeggen van een huurcontract

Kun je een lopend huurcontract altijd vervroegd opzeggen?

  • Voor een huurder bestaat meestal de mogelijkheid om zijn huurcontract te beëindigen wanneer hij wil, zonder dat hij daar een specifieke reden voor moet opgeven.
  • Voor een verhuurder daarentegen zijn de voorwaarden zo strikt dat het in de praktijk veel minder meevalt om vervroegd een einde te maken aan een huurovereenkomst. 

Als de vervroegde beëindiging wettelijk gezien niet mogelijk is, staat niets huurder en verhuurder in de weg om dat in onderling overleg te regelen. De bovenstaande tool geeft je het antwoord in jouw specifieke geval.

Hoe lang op voorhand moet je de huur opzeggen? 

  • Een huurder die wil opstappen, moet het contract opzeggen en dus uitdrukkelijk aan zijn verhuurder laten weten dat hij de huurovereenkomst wil beëindigen. Hij blijft officieel huurder tot de opzeggingstermijn verstreken is en zal hoe dan ook zolang huur moeten betalen.
  • Als het de verhuurder is die een einde wil maken aan de huur, moet hij de huur eveneens uitdrukkelijk opzeggen en de huurder dus nog een tijdje in het pand laten wonen. De opzeggingstermijn verschilt al naargelang het geval. Je vindt het antwoord voor jouw persoonlijke situatie met onze tool hierboven.

Hoe kun je de verhuurder laten weten dat je de huur vroegtijdig opzegt?

Wij kunnen je helpen om een opzeggingsbrief te schrijven naar je verhuurder:

Zul je een schadevergoeding moeten betalen als je de huur voortijdig stopzet?

Als huurder riskeer je soms een schadevergoeding te moeten ophoesten wanneer je de huur niet tot de einddatum uitdoet. Ook een verhuurder zal uitzonderlijk een schadevergoeding verschuldigd zijn aan zijn huurder. Hoeveel maanden huur je bij wijze van schadevergoeding zult moeten betalen, verschilt al naargelang het geval. Je vindt het antwoord voor jouw persoonlijke situatie met onze tool hierboven.

résilier contrat de bail

Maakt het een verschil uit of het huurcontract werd geregistreerd of niet?

Verhuurders zijn verplicht om een huurcontract binnen twee maanden na de ondertekening te laten registreren, maar dat doen ze niet altijd. Dat is in hun nadeel: bij een niet-geregistreerd contract mag een huurder de huur te allen tijde zonder opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding opzeggen. In Brussel en Wallonië is daar wel deze voorwaarde aan verbonden: de huurder kan dat pas als hij de verhuurder schriftelijk heeft laten weten dat hij het contract moet laten registreren maar die daar een maand later nog altijd geen gevolg aan heeft gegeven.

Wat met de huurwaarborg op het einde van een huurcontract?

Als je wilt weten hoe de terugbetaling verloopt van de huurwaarborg wanneer het huurcontract stopt, verwijzen we je graag naar ons uitgebreid dossier over de huurwaarborg

Wat als de huur niet vervroegd wordt stopgezet?

Wat met de huur op het einde van het contract? Wanneer de einddatum nadert van een huurovereenkomst, moet je je deze vraag stellen: stopt de huur automatisch op dat moment, of moet iets worden gedaan om de huur officieel te beëindigen of ze integendeel voort te zetten? 

Zit je met vragen over huur?

Wij beschikken over diverse dossiers die allerhande aspecten van huren en verhuren belichten.

Heb je problemen met je huurcontract?

Als je een probleem ondervindt met je huurovereenkomst, kun je elke werkdag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur (16 uur op vrijdag) terecht bij de experts van onze Adviesdienst op het nummer 02 542 34 34.

BEL EEN EXPERT OP VAN DE ADVIESDIENST