Dossier

De huurwaarborg: alles wat je moet weten

29 juli 2021
huurwaarborg

De kans is groot dat de huurwaarborg aan het begin van de huurperiode op een geblokkeerde rekening bij een bank zal worden gestort. Maar ken je ook de andere opties, zoals via MyMinfin, het OCMW of met een renteloze lening? En weet je hoeveel huurwaarborg maximum mag worden gevraagd?  

Wat is huurwaarborg? 

De huurwaarborg is een som geld die de verhuurder beschermt voor als de huurder schade zou veroorzaken aan de woning. Er bestaat geen wettelijke verplichting voor verhuurders om deze waarborg te eisen, maar als ze dat doen, moeten ze het bedrag van de huurwaarborg uitdrukkelijk opnemen in de huurovereenkomst.  

Toch doen de meeste verhuurders dat wel om zich enigszins in te dekken tegen eventuele problemen met een huurder die zijn verplichtingen niet nakomt. Wanneer de huurder dan bijvoorbeeld het pand heeft beschadigd of zijn huurgeld niet heeft betaald, mag de verhuurder de waarborg geheel of gedeeltelijk inhouden om de schade te herstellen of de achterstallige huur te compenseren. 

Hoe werkt een huurwaarborg?

In de meeste gevallen wordt de huurwaarborg aan het begin van de huurperiode op een geblokkeerde bankrekening bij de bank gestort. Maar er bestaan nog andere opties. Om er maar één te noemen: via het online platform MyMinfin. Het is de huurder die kiest hoe hij de waarborg samenstelt. 

De regels voor huurwaarborg verschillen per gewest 

Aangezien de huurwetgeving in ons land werd geregionaliseerd, zijn de spelregels voor de huurwaarborg niet helemaal dezelfde al naargelang het pand zich in het Vlaams Gewest bevindt, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in het Waals Gewest.  

In wat volgt, verneem je voor de drie gewesten van ons land alles over: 

  • de verschillende vormen van waarborg die mogelijk zijn,  
  • hoeveel huurwaarborg je mag vragen 
  • welke de mogelijkheden zijn als het financieel te zwaar is om de huurwaarborg bij de aanvang van de huur in één keer te betalen. 

Praktische aspecten van de huurwaarborg

We staan ook stil bij de praktische kant van de zaak. Hoe open je als huurder zo’n geblokkeerde rekening bij de bank? Hoe gaat de online betaling van de huurwaarborg via MyMinfin in zijn werk? En wie kan er aan het geld van de huurwaarborg?  

Terugvordering van de huurwaarborg op het einde van het huurcontract

Tot slot is het belangrijk om je af te vragen of en hoe je de huurwaarborg terug krijgt op het einde van het huurcontract. Want je zult het geld van de huurwaarborg niet altijd integraal terugkrijgen.  

Zit je met een probleem? 

De huurwaarborg geeft geregeld aanleiding tot discussies op het einde van de huur. Je kunt met je vragen altijd terecht bij de experts van onze Adviesdienst. Je kunt ze elke werkdag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur (16 uur op vrijdag) bellen op het nummer 02 542 34 34, of je kunt ze online contacteren.