Dossier

Alles wat je over de huurwaarborg moet weten

29 juli 2021
huurwaarborg

De kans is groot dat de huurwaarborg op een geblokkeerde rekening bij een bank zal worden gestort. Maar ken je ook de andere opties, zoals via MyMinfin, het OCMW of met een renteloze lening? En weet je hoeveel maximaal mag worden gevraagd? 

De huurwaarborg in het kort

Er bestaat geen wettelijke verplichting voor verhuurders om een waarborg te eisen, maar als ze dat doen, moeten ze het bedrag van de huurwaarborg uitdrukkelijk opnemen in de huurovereenkomst. 

Toch doen de meeste dat wel om zich enigszins in te dekken tegen eventuele problemen met een huurder die zijn verplichtingen niet nakomt. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de huurder het pand heeft beschadigd of zijn huurgeld niet altijd heeft betaald. Dan mag de verhuurder de waarborg geheel of gedeeltelijk gebruiken om de schade te herstellen of de achterstallige huur te compenseren.

In de meeste gevallen wordt de huurwaarborg aan het begin van de huurperiode op een geblokkeerde bankrekening bij de bank gestort. Maar er bestaan nog andere opties. Om er maar één te noemen: via het onlineplatform MyMinfin. Het is de huurder die kiest hoe hij de waarborg samenstelt.

Aangezien de huurwetgeving in ons land werd geregionaliseerd, zijn de spelregels voor de huurwaarborg niet helemaal dezelfde al naargelang het pand zich in het Vlaams Gewest bevindt, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in het Waals Gewest

In wat volgt, verneem je voor de drie gewesten van ons land alles over:

We staan ook stil bij de praktische kant van de zaak. Hoe open je een speciale rekening bij de bank? Wat met de intresten op die rekening? Hoe gaat de onlinebetaling via MyMinfin in zijn werk?

Tot slot is het belangrijk dat je weet wat er op het einde van de huur met de waarborg gebeurt. Want je zult het geld niet altijd integraal terugkrijgen. 

Zit je met een probleem?

De huurwaarborg geeft geregeld aanleiding tot discussies op het einde van de huur. Je kunt met je vragen altijd terecht bij de experts van onze Adviesdienst. Je kunt ze elke werkdag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur (16 uur op vrijdag) bellen op het nummer 02 542 34 34, of je kunt ze online contacteren.

BEL DE EXPERTS VAN ONZE ADVIESDIENST