Dossier

Wat te doen bij een brief van de deurwaarder?

13 februari 2020
vrouw met blonde vlechten kijkt geschrokken naar twee brieven van deurwaarder in haar handen

Een brief van de gerechtsdeurwaarder kan flink schrikken zijn. Wat kun je doen als je met een deurwaarder of een incassobureau te maken krijgt? Mag deze je inboedel in beslag nemen? Wij leggen je uit wat je rechten zijn, wat een deurwaarder kan doen en wanneer je wel of niet moet betalen. 

Taken van de deurwaarder

 

Grote bedrijven die vaak worden geconfronteerd met wanbetalers, besteden de opvolging van onbetaalde rekeningen vaak uit. Soms is de tussenpersoon een incassobureau of een advocatenkantoor, maar vaak is het een gerechtsdeurwaarder. De titel "deurwaarder" schrikt af en roept bij veel mensen het doembeeld op van inbeslagneming van hun inboedel. Dat is nochtans niet nodig. Maar neem de brief van de deurwaarder wel ernstig, anders raak je alleen maar meer in de problemen.

Wat doet een deurwaarder?

Het is zaak niet te panikeren als je een brief krijgt van een deurwaarder die een betaling van je eist. Een deurwaarder heeft namelijk twee taken, en zijn bevoegdheid verschilt per taak. 

Veel consumenten kennen een deurwaarder alleen in de context van een rechtszaak. Hij komt bijvoorbeeld een dagvaarding bezorgen omdat je door iemand voor de rechtbank wordt gedaagd. Of hij komt met "een uitvoerbare titel" die hem het recht geeft om te eisen dat je betaalt waar je in een rechterlijke uitspraak toe werd veroordeeld. Het is alleen in dat laatste geval dat inbeslagname zich kan voordoen. Dat houdt in dat wanneer iemand zich niet naar een rechterlijke uitspraak schikt, de deurwaarder beslag mag leggen op de meubels. Inbeslagname kan niet in het stadium van een minnelijke invordering van een schuld.

Maar een deurwaarder kan ook gewoon in naam van een schuldeiser een onbetaald bedrag opeisen. Op dat ogenblik staat de brief dus volledig los van het werk dat hij in naam van het gerecht doet en hoef je (nog) niet voor je meubels te vrezen! Het gaat dan om wat in jargon een "minnelijke invordering van een schuld" heet.

Het is daarom cruciaal om de brief van de deurwaarder aandachtig te lezen. Als het alleen een minnelijke invordering is, moet je dat in principe makkelijk uit de brief kunnen opmaken. In dat geval is de deurwaarder namelijk wettelijk verplicht om deze tekst in een afzonderlijke alinea in de brief op te nemen, in het vet gedrukt en in een ander lettertype: "Deze brief betreft een minnelijke invordering en geen gerechtelijke invordering (dagvaarding voor de rechtbank of beslag)."

 

Vragen over deurwaarders

We geven in dit dossier ook advies over de volgende onderwerpen: 

 

Hulp bij deurwaarder

Ben je niet zeker of je de brief van de deurwaarder begrijpt? Wil je weten of de schuld verjaard is? Zijn de kosten die de schuldeiser aanrekent boven op de hoofdsom redelijk?

Roep gerust onze hulp in! Je kunt de experts van onze adviesdienst elke werkdag contacteren van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur (16 uur op vrijdag) op het nummer 02 542 34 34.

Bel een expert van onze adviesdienst