Nieuws

Arrest terugdraaiende teller gepubliceerd: wat verandert er voor jou?

01 maart 2021
zonnepanelen terugdraaiende teller staatsblad

Half januari vernietigde het Grondwettelijk Hof het principe van de virtueel terugdraaiende teller. Vanaf vandaag gaan de wijzigingen voor prosumenten met een digitale meter in. Maar wat betekent dit nu concreet voor jouw stroomfactuur?

De publicatie van het arrest van het Grondwettelijk Hof in het Staatsblad luidt het definitieve einde in van de regeling van de virtueel terugdraaiende teller voor prosumenten met een digitale meter. Maar wat betekent dit concreet voor jou? Zul je een tussentijdse factuur van je leverancier ontvangen en moet je jouw maandelijks voorschotbedrag verhogen?

Prosumenten met een digitale meter: tussentijdse afrekening van het stroomverbruik 

Concreet leest netbeheerder Fluvius jouw meterstanden uit om 0u00 op de dag van de bekendmaking van het arrest, vandaag dus. Deze meterstanden stuurt hij door naar jouw energieleverancier die vervolgens de periode kan afsluiten waarbij jouw afname wordt gecompenseerd door jouw injectie. Afhankelijk van de leverancier, krijg je dan ofwel een aparte afrekeningsfactuur voor deze periode, ofwel zul je op je normale jaarafrekening een opdeling in 2 periodes zien.

Als je meer of evenveel stroom hebt geïnjecteerd als wat je van het net hebt afgenomen in vergelijking met de meterstanden in de laatste afrekeningsfactuur, zul je voor de afgerekende periode enkel het prosumententarief en de vaste kosten betalen (vaste vergoeding leverancier, meterhuur, bijdrage energiefonds). Een eventueel productieoverschot wordt niet overgedragen. Nam je meer stroom af dan je injecteerde, dan zul je uiteraard het verschil tussen beide (de netto afname) betalen.

Prosumenten met een digitale meter: ná het arrest

Alles wat je van het net afneemt ná de publicatie van het arrest, wordt aangerekend op basis van de werkelijke afname. Het gaat dus om de afname op de momenten dat de zonnepanelen onvoldoende stroom produceren om jouw elektriciteitsbehoefte te dekken. Je betaalt daarvoor dan hetzelfde bedrag als iemand zónder zonnepanelen. 

Het prosumententarief valt wel weg. Je sluit vanaf nu ook het best een terugleveringscontract af met je leverancier. Zo vermijd je dat jouw stroom gratis op het net komt. Deze contracten zijn inmiddels ook opgenomen in onze koopwijzer.

De afschaffing van de terugdraaiende teller zal voor de meeste prosumenten op een hogere elektriciteitsfactuur uitdraaien.  Daarom doe je er goed aan jouw maandelijks voorschotbedrag bij je leverancier te verhogen. Zeker als je nog geen goed zicht hebt op het percentage van jouw zelfverbruik, kun je maar beter het zekere voor het onzekere nemen. Via onze rekenmodule kun je inschatten hoe groot de impact op je elektriciteitsfactuur zal zijn.

NAAR ONZE REKENMODULE

Prosumenten met een analoge meter: meter blijft terugdraaien

Voor prosumenten met een analoge meter blijft voorlopig alles bij het oude: bij hen blijft de meter gewoon terugdraaien en zij blijven het prosumententarief betalen tot op het moment dat ze een digitale meter geïnstalleerd zullen krijgen. Met Fluvius werd trouwens eerder afgesproken dat de 470 000 zonnepaneeleigenaars in deze situatie tot 1 januari 2025 zonder gevolgen kunnen laten weten dat ze nog geen digitale meter wensen. Deze afspraak geldt niet voor nieuwe prosumenten en prosumenten die al 15 jaar lang een terugdraaiende meter hebben gehad. 

Je moet wel uiterlijk de digitale meter in de loop van 2025 laten plaatsen als je aanspraak wilt maken op de compensatiepremie voor het verdwijnen van de terugdraaiende teller. Want als die pas na 2025 wordt geplaatst, is er geen compensatiepremie meer voorzien. 

Tenzij je je zelfverbruik op een hoog niveau kunt opkrikken – lees ons dossier om meer te weten te komen over de mogelijke opties – zul je wellicht het best zo lang mogelijk het voordeel van de analoge terugdraaiende teller behouden, dus tot eind 2024, en vraag je later (uiterlijk eind 2025) alsnog de eenmalige premie aan.