Nieuws

Arrest terugdraaiende teller gepubliceerd: wat verandert er voor jou?

01 maart 2021
zonnepanelen terugdraaiende teller staatsblad

Half januari vernietigde het Grondwettelijk Hof het principe van de virtueel terugdraaiende teller. Vanaf vandaag gaan de wijzigingen voor prosumenten met een digitale meter in. Maar wat betekent dit nu concreet voor jouw stroomfactuur?

De publicatie van het arrest van het Grondwettelijk Hof in het Staatsblad luidt het definitieve einde in van de regeling van de virtueel terugdraaiende teller voor prosumenten met een digitale meter. Maar wat betekent dit concreet voor jou? Zul je een tussentijdse factuur van je leverancier ontvangen en moet je jouw maandelijks voorschotbedrag verhogen?

Prosumenten met een digitale meter: tussentijdse afrekening van het stroomverbruik 

Concreet leest netbeheerder Fluvius jouw meterstanden uit om 0u00 op de dag van de bekendmaking van het arrest, vandaag dus. Deze meterstanden stuurt hij door naar jouw energieleverancier die vervolgens de periode kan afsluiten waarbij jouw afname wordt gecompenseerd door jouw injectie. Afhankelijk van de leverancier, krijg je dan ofwel een aparte afrekeningsfactuur voor deze periode, ofwel zul je op je normale jaarafrekening een opdeling in 2 periodes zien.

Als je meer of evenveel stroom hebt geïnjecteerd als wat je van het net hebt afgenomen in vergelijking met de meterstanden in de laatste afrekeningsfactuur, zul je voor de afgerekende periode enkel het prosumententarief en de vaste kosten betalen (vaste vergoeding leverancier, meterhuur, bijdrage energiefonds). Een eventueel productieoverschot wordt niet overgedragen. Nam je meer stroom af dan je injecteerde, dan zul je uiteraard het verschil tussen beide (de netto afname) betalen.

Prosumenten met een digitale meter: ná het arrest

Alles wat je van het net afneemt ná de publicatie van het arrest, wordt aangerekend op basis van de werkelijke afname. Het gaat dus om de afname op de momenten dat de zonnepanelen onvoldoende stroom produceren om jouw elektriciteitsbehoefte te dekken. Je betaalt daarvoor dan hetzelfde bedrag als iemand zónder zonnepanelen. 

Het prosumententarief valt wel weg. Je sluit vanaf nu ook het best een terugleveringscontract af met je leverancier. Zo vermijd je dat jouw stroom gratis op het net komt. Deze contracten zijn inmiddels ook opgenomen in onze koopwijzer.

De afschaffing van de terugdraaiende teller zal voor de meeste prosumenten op een hogere elektriciteitsfactuur uitdraaien.  Daarom doe je er goed aan jouw maandelijks voorschotbedrag bij je leverancier te verhogen. Zeker als je nog geen goed zicht hebt op het percentage van jouw zelfverbruik, kun je maar beter het zekere voor het onzekere nemen. Via onze rekenmodule kun je inschatten hoe groot de impact op je elektriciteitsfactuur zal zijn.

NAAR ONZE REKENMODULE

Prosumenten met een analoge meter: meter blijft terugdraaien

Voor prosumenten met een analoge meter blijft voorlopig alles bij het oude: bij hen blijft de meter gewoon terugdraaien en zij blijven het prosumententarief betalen tot op het moment dat ze een digitale meter geïnstalleerd zullen krijgen. Met Fluvius werd trouwens eerder afgesproken dat de 470 000 zonnepaneeleigenaars in deze situatie tot 1 januari 2025 zonder gevolgen kunnen laten weten dat ze nog geen digitale meter wensen. Deze afspraak geldt niet voor nieuwe prosumenten en prosumenten die al 15 jaar lang een terugdraaiende meter hebben gehad. 

Je moet wel uiterlijk de digitale meter in de loop van 2025 laten plaatsen als je aanspraak wilt maken op de compensatiepremie voor het verdwijnen van de terugdraaiende teller. Want als die pas na 2025 wordt geplaatst, is er geen compensatiepremie meer voorzien. 

Tenzij je je zelfverbruik op een hoog niveau kunt opkrikken – lees ons dossier om meer te weten te komen over de mogelijke opties – zul je wellicht het best zo lang mogelijk het voordeel van de analoge terugdraaiende teller behouden, dus tot eind 2024, en vraag je later (uiterlijk eind 2025) alsnog de eenmalige premie aan.

User name

Deelnemen aan de discussie

Doe mee en geef je mening of stel je vraag. 

454 reacties

sorteer op :

Meld je aan om toegang te krijgen.

23/09/2021

Hallo, ik heb via jullie tool berekend wat de compensatieregeling voor ons gezin zou betekenen. Wat ik mij echter afvraag is of dit gezien de huidige stijging van de energieprijzen nog van toepassing is. Volgens de tool compenseert de regeling dat wij 17 jaar gecompenseerd worden door deze premie. Dit lijkt me niet meer correct aanziende stijging van de energieprijzen zeker berekend worden op 50% dacht ik. Door deze evolutie zal volgens mij de compensatieregeling een eenmalige pleister op de wonde worden. En zal deze compensatie al na enkele jaren herleid zijn tot niets.

Meld je aan om toegang te krijgen.

14/09/2021

Moet ik nu al laten weten aan fluvius dan ik de digitale teller wil uitstellen of kan ik wachten tot ze laten weten de teller te vervangen? Hoe kan ik uitstel aanvragen?

Meld je aan om toegang te krijgen.

21/09/2021
, Gereageerd:

Dag Ronny, Fluvius heeft inderdaad met de Vlaamse overheid afgesproken dat prosumenten tot 1 januari 2025 zelfs zonder gevolgen kunnen laten weten dat ze nog geen digitale meter willen, met uitzondering van nieuwe prosumenten en prosumenten die al 15 jaar lang een terugdraaiende meter hebben gehad. Ze gaan jou hiervoor trouwens contacteren. De aangekondigde premieregeling zal sowieso stoppen op 31 december 2025. Tot dan heb je als prosument de kans om de compensatiepremie aan te vragen als je overschakelt naar een digitale meter. Bij digitale meters die na 2025 worden geplaatst, is geen premie meer mogelijk.. Of het interessant is voor jou om de installatie van zo'n digitale meter uit te stellen of niet, is niet eenvoudig te beantwoorden en zal afhangen van jouw persoonlijke situatie. Wij raden daarom iedere prosument aan de berekening voor zichzelf te maken met behulp van onze terugdraaichecker die berekent wat de impact is van de digitale meter op jouw elektriciteitsfactuur. Meer info vind je nog hier: https://www.test-aankoop.be/woning-energie/hernieuwbare-energie/nieuws/digitale-meter-weigeren ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

31/08/2021

Ik zit in het zelfde schuitje, klagen helpt niets, afstraffen die dieven, leugenaars bij de volgende verkiezingen. De katoen natie heeft geen digitale meter.
Wat betaalt BASF, Bayer en de rest aan elektriciteit ? ik ben zeker dat wij hun elektriciteit rekening betalen. De prijs in Vlaanderen is de hoogste in west Europa

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/08/2021

Ik heb eind 2019 een aannemingsovereenkomst getekend voor nieuwbouwwoning. Hierin zaten zonnepanelen begrepen met een geothermische warmtepomp wat een zeer zware investering was. Ik heb dit gedaan met de gedachte in de zomer veel stroom op te wekken zodat dit de winter kan compenseren en op die manier mijn investering snel terug te verdienen. Echter plots heeft het grondwettelijk hof dan de terugdraaiende teller vernietigd. Mijn nieuwbouwwoning was echter pas af in de loop van 2021 alsook de installatie van mijn zonnepanelen. Ik vind dat bouwheren in mijn. situatie gewoon in de kou blijven staan; Wij vallen namelijk buiten elke premie terwijl wij dezelfde investering hadden met plots een veel lager rendement door wegvallen terugdraaiende teller dit terwijl op het moment van ondertekening van de aannemingsovereenkomst hier nog geen sprake van was.

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/08/2021
, Gereageerd:

Dag Pieter, de Vlaamse regering heeft, naast de eenmalige retroactieve compensatiepremie, een bijkomende premie aangekondigd voor de 31 000 eigenaars van een warmtepomp. Wij hebben er bij de minister van Energie dan ook meermaals aan op bijkomende steun voor deze hardst getroffen groep, de warmtepompeigenaars. Concreet zouden zonnepaneeleigenaars die een warmtepomp voor woningverwarming hebben geplaatst vóór 31 december 2020, een vaste premie kunnen aanvragen van 1 163 euro. 

De bijkomende warmtepomppremie moet wel nog voor advies naar verschillende instanties, zoals de Raad van State. Pas nadat het besluit definitief is goedgekeurd en in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd, zal de aanvraag kunnen gebeuren. Er wordt gemikt op het najaar.

Wie een digitale meter heeft, krijgt dan zes maanden de tijd om de premie aan te vragen. Wie nog een klassieke analoge meter heeft, zou uiterlijk een half jaar na de vervanging ervan door een digitaal exemplaar een aanvraag moeten doen, en sowieso ten laatste eind 2025. ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

17/08/2021

Iets wat ik niet zo goed begrijp aan de eenmalige compensatieregeling. Er wordt vaak gezegd dat "het bedrag van de premie afneemt naarmate de installatie ouder is en de eigenaar dus al een aantal jaren kon genieten van een terugdraaiende teller".
Nu heb ik in de simulator een paar data ingevuld. Met dezelfde installatie en hetzelfde verbruik en... krijgt iemand die in 2020 zonnepanelen installeerde een éénmalige compensatie van 1.013 euro bij digitale teller in 2021. Bij installatie in 2019 (en eveneens digitale meer in 2021) bedraagt de compensatie 1.078 euro. In 2017 is het 1.184 euro. In 2016 is het 1.351 euro. Pas indien zonnepanelen geplaatst vóór 2016 neemt de compensatie af.
Kan iemand mij uitleggen waarom iemand die reeds 2 of 3 of 4 jaar van de terugdraaiende teller heeft kunnen genieten toch meer terugkrijgt, dan zij die maar 1 jaar een terugdraaiende teller hebben gehad?

Meld je aan om toegang te krijgen.

20/08/2021
, Gereageerd:

Hallo Linske, de retroactieve compensatiepremie wordt berekend op basis van diverse parameters. Het aantal jaar dat men van de terugdraaiende teller heeft genoten, is daar slechts één van. De reden waarom de premie hoger ligt tijdens bepaalde jaren is omdat de investeringskost van de installatie dan hoger lag (een installatie in 2016 was duurder dan een installatie in 2020). In de jaren vóór 2016 neemt de compensatie inderdaad af omdat men reeds bepaalde subsidies ontving, bijvoorbeeld via groenestroomcertificaten en federale belastingsaftrek.

Wat men bedoelt met de uitspraak dat de premie zakt naarmate men langer van het voordeel van de terugdraaiende teller heeft genoten is dat de premie voor een bepaald installatiejaar zakt hoe langer je wacht met de plaatsing van een digitale meter. Zij die al een digitale meter hebben, krijgen dus het hoogste bedrag. Een voorbeeld: heb je zonnepanelen geïnstalleerd in 2020 en heb je al een digitale meter dan krijg je 327 euro per kWp. Heb je nog geen digitale meter en laat je er pas één plaatsen in 2025, dan zal de steun tegen dan nog slechts 242 euro per kWp bedragen. ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

14/07/2021

NVA plundert de Vlaming dat is het enige waar deze partij voor staat en voor de rest veel blabla en hun eigen zakjes vullen!!! Ik laat mij hieraan niet meer vangen bij de verkiezingen... NVA is tegen a

Meld je aan om toegang te krijgen.

26/04/2021

De DM mooie vooruitgang, weet nu dagelijks wat er op piek en dal verbruikt wordt en hoeveel ik injecteer, kost mij wel op jaarbasis 3000 Kwh die ik bijna gratis in het net injecteer à 0,04 euroKwh en deze dan terugkoop aan 0,28 euro Kwh. Mijn vraag sinds een paar weken aan Testaankoop wanneer gaan jullie ons informeren welke SmartGrids (energie beheerssystemen) getest worden om optimaal onze "groene energie te kunnen recupereren.
Velen samen met mij zijn ontgoocheld over de houding van Testaankoop als ONZE consumentenverdediger,

Meld je aan om toegang te krijgen.

23/04/2021

De overheid heeft de laatste jaren het plaatsen van zonnepanelen, het installeren van een warmtepomp en het gebruik van een elektrische auto gepromoot.
Allemaal goed en wel, maar als je A zegt, dan moet je ook B zeggen.
Het logisch gevolg van deze politiek zou moeten zijn: een verhoogde productie en een aangepast elektriciteitsnet.
Maar investeren in een modern, slim net wil men niet. Een combinatie van een digitale meter en een slim netwerk zijn nochtans nodig om het groter verbruik op te vangen en te spreiden.
Zonder slim net heeft de digitale meter voor de consument geen enkele meerwaarde, nul komma nul.
In plaats van de nodige werken te doen gaat men de consumenten belasten als ze meerdere toestellen terzelfdertijd gebruiken en moet men al zijn toestellen zelf in de gaten houden. Van comfort gesproken!
Dat de digitale meter voordelig zou zijn voor de gebruiker, zoals Fluvius en de VReg beweren is een grove leugen. De Apps (door de gebruiker te betalen), aan te sluiten op je meter registreren het verbruik en maken daar mooie grafiekjes van, that’s all, ook geen meerwaarde.
Ik heb geïnvesteerd in zonnepanelen (32 panelen) en in een elektrische auto. Als ik nog lang genoeg leef, ga ik mijn investering misschien terugwinnen.
Mijn besluit is dat een digitale meter mij geen bijkomend comfort levert, in tegendeel, en dat Fluvius en de Vreg mij iets wijsmaken en nog altijd niet kunnen uitleggen waarom een digitale meter voordelig zou zijn voor de gebruiker. En dat men verder blijft sukkelen met een verouderd net, de zwakste schakel in het geheel.

Meld je aan om toegang te krijgen.

03/06/2021
, Gereageerd:

prachtig verwoord !

Meld je aan om toegang te krijgen.

05/04/2021

mijn Digitale meter een slimme meter .........tzal wel zijn in voordeel van de Belgische staat ...............hier ook woon in een halfopenbebouwing met een epc waarde van 31 en maak gebruik van 8 zonnepanelen nu sedert een jaar huren dacht ik dat ik ook daarop ging besparen maar tegendeel bewijst anders woonde vroeger in een niet geisoleerd huis met gewone meter en betaalde 122 euro per maand en moest nog een kleine vergoeding nabetalen ........nu in mijn nieuw gebouwd huurhuis betaal ik 106euro iedere maand en moet nu een nabetaling doen van 733 euro begrijpen wie begrijpen kan ......na lang telefonisch contact en meerdere malen te hebben gebeld met fluvuis is dit door de nieuwe wetgeving van onze regering en nu stelde fluvuis voor om een thuisbatterij te laten installeren door mijn huisbaas................meneer je krijgt daar nu veel subsidies voor ..................ja ja in de tijd voor zonnepanelen kreeg je dat ook en nu zijn ze het dubbel en 3 aan het terug stelen en dit van de gewone werkende mens ...............hopelijk word daar iets aan gedaan .........vanwege een misnoegde test aankooplid

Meld je aan om toegang te krijgen.

03/06/2021
, Gereageerd:

helemaal akkoord.
nadat de fabrikanten en installateurs v zonnepanelen rijk zijn geworden, gaan nu de fabrikanten en installateurs v thuisbatterijen rijk worden ..
en wij ?...
een illusie rijker, dat we iets gedaan hebben voor het milieu of onze portemonnee... arm vlaanderen .

Meld je aan om toegang te krijgen.

19/05/2021
, Gereageerd:

Zeer juist .

Meld je aan om toegang te krijgen.

28/04/2021
, Gereageerd:

Hallo Nico, we kunnen begrip opbrengen voor je misnoegdheid. Digitale meters zijn inderdaad momenteel nog verre van slim. Er bestaan verschillende tools die werken als energieverbruiksmanager maar we hebben deze voorlopig nog niet getest. 

Heel wat informatie staat ook reeds gratis ter beschikking (verbruiken, injectiewaarden, piekvermogen…) op het klantenportaal van Fluvius (https://mijn.fluvius.be) waar je je energieverbruik (mits je een digitale meter hebt) eveneens kan opvolgen. Meer info over de impact van het schrappen van de voordelen van de terugdraaiende teller vind je in ons dossier via deze link: https://www.test-aankoop.be/woning-energie/hernieuwbare-energie/dossier/einde-terugdraaiende-teller  Mvg, ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

19/05/2021
, Gereageerd:

Het gezegde : je kan gemakkelijk je opgewekte stroom terug verbruiken. Ten eerste hoe en hoeveel gaat dat weer kosten? Ten tweede in welk land wordt dit misbruik van elektriciteit ook verplicht?

Meld je aan om toegang te krijgen.

31/05/2021
, Gereageerd:

Dag Guy, we beweren niet dat het gemakkelijk is om je zelfgeproduceerde stroom zelf te verbruiken, we raden in elk geval aan om je zelfverbruik zoveel als het kan te verhogen. Zie ook ons dossier hieromtrent: https://www.test-aankoop.be/woning-energie/hernieuwbare-energie/dossier/zelfverbruik-verhogen Toch is het inderdaad niet voor iedereen evident, dan kan je bijvoorbeeld een terugleveringscontract afsluiten bij je energieleverancier. Voorlopig kan je je zonnestroom nog niet doorverkopen aan de buren en/of familie, dus doe gerust een simulatie aan de hand van onze tool om uit te vissen bij welke leverancier je het best af bent:  https://www.test-aankoop.be/woning-energie/gas-elektriciteit-mazout-pellets/module/energie-wie-wordt-uw-leverancier?location mvg, ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

28/06/2021
, Gereageerd:

Het is toch totaal belachelijk dat je naar een web site moet om je verbruik te zien ipv een app te hebben? Dat is even grote onzin als met de nieuwe slimme watermeter waar je online moet gaan om te zien of er een lek is. Enkel in België komen ze weg met dergelijke onzin.

Meld je aan om toegang te krijgen.

20/03/2021

Hier ook eens aan tellen wat het me jaarlijks extra kost met de DM . Hierbij was ik aan het kijken op mijn DM naar het totale verbruik tot nu toe en mijn totale injectie . Mijn vraag hierbij is volgende de 1.8.0 ( totale verbruik ) is dit het totale verbruik of telt deze niet wanneer ik verbruik en mijn zonnepanelen brengen meer op dan het verbruik op dat moment ?

Of is de 1.8.0 mijn totale verbruik en de 2.8.0 mijn totale injectie ? hoe zit dit juist ?

Meld je aan om toegang te krijgen.

22/03/2021
, Gereageerd:

Meld je aan om toegang te krijgen.

15/03/2021

Sinds 6 weken bij de installatie( op 14/1 !!!) van de DM volg ik mijn verbruikshistoriek op de voet en stel vast dat ik ondanks mijn hoog verbruik dag 2287 kWh en nacht 2327 kWh toch in slaag om 157 kWh te injecteren op het net. Bijgevolg zou ik met mijn DM alert moeten zijn om mijn overbodige injectie via diverse verbruikers à la minute op te gebruiken?? Dit is toch de slimme meter ????

Meld je aan om toegang te krijgen.

15/03/2021

Op Facebook en hier zie ik weinig of geen Testaankoop tussenkomst. voor de gedupeerden. Waarom?
Ik hoor jullie ook niet in de inspecteur op radio 2? Daar worden VREG en Fluvius wel aan het woord gelaten? Zelfs geen weerwoord van een benadeelde consument daar?
Ik herhaal mijn vraag : waar in de wereld worden zonnepaneel eigenaars gedwongen om hun zonnepaneel elektriciteit onmiddellijk op te nemen?

Meld je aan om toegang te krijgen.

28/06/2021
, Gereageerd:

Ik ben ook totaal teleurgesteld in de lauwe reactie van TA. In juli staat er nog maar eens een artikel om aan te tonen dat ZP een goede investering Jin. Sorry maar zoiets nu nog beweren na alle leugens van de overheid is echt niet OK. In 2022 begint men met het capaciteitstarief. Hierbij worden nogmaals eigenaars van warmtepompen geraakt. Waar is TA?

Meld je aan om toegang te krijgen.

01/07/2021
, Gereageerd:

Hallo Peter, als we van fossiele brandstoffen af willen, zal #elektriciteit een belangrijkere rol spelen. Dan moeten, volgens ons, duurzame keuzes zoals #warmtepompen worden beloond i.p.v. afgestraft via hoge elektriciteitsfactuur. 

Zonnepaneeleigenaars die een #warmtepomp voor woningverwarming hebben geplaatst vóór 31/12/20, zouden een premie kunnen aanvragen v 1163 euro ter compensatie van het wegvallen van de terugdraaiende teller. Dit voorstel moet wel nog voor advies naar verschillende instanties. Meer info vind je via deze link: https://www.test-aankoop.be/woning-energie/hernieuwbare-energie/nieuws/vraag-test-aankoop-ingewilligd-bijkomende-steun-voor-warmtepompeigenaars-met-zonnepanelen ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

14/03/2021

Ik heb al enkele keer aan testaankoop gevraagd hoeveel de nieuwe meter verkeerd meet, of hoe 'juist' deze meet, maar de vraag is niet interessant. Wel, de klassieke teller met schijf draait te snel bij een hoog verbruik ( zie op de meter, het aantal ampere tussen haakjes is het moment waarop er teveel zal worden gemeten ). Dit komt door de 'foucault-rem' voor de liefhebbers. Een effect dat men bij de nieuwe meters wellicht niet heeft. Iedereen zonder zonnepanelen kan daarvan profiteren, maar men heeft liever eerst de eigenaars van zonnepanelen uit te schakelen. Wees gerust dat het 'veelgebruik' wel weer zal worden ingevoerd om dan iedereen weer te laten dokken, tot meerdere eer en glorie van de aandeelhouders, de commissievoorzitters en de leden van de commissies en subcommissies die energie te duur houden.

Meld je aan om toegang te krijgen.

12/03/2021


Op 1maart is er ongelijkheid gecreeerd voor de mensen met zonnepanelen die een digitale of analoge teller hebben.
1. We zijn bedrogen met onze digitale terugdraaiende teller
2. Nu is er ongelijkheid. Men moest eerst alle digitale tellers hebben geplaatst en pas dan, als ALLE mensen met zonnepanelen een digitale teller hebben het systeem omschakelen.
De theorieen van de ministers kloppen niet. Deze week geen enkele dag zon geweest. Mijn vrouw moet in theorie op de middag wassen. Met dit weer lukte dit ons de ganse week niet. Betaal maar electriciteit OOK overdag... en dan moet je ook nog eens overdag thuis zijn ook.
Ik heb van een zwembadbouwer vernomen dat al hun klanten met zonnepanelen nu al hun zwembad beginnen op te warmen, anders zijn ze de opgewekte elektriciteit toch kwijt. Normaal starten ze op in mei als de warmtepomp energie efficiënt werkt. Nu draait ze continu op elekriciteit.
Zonnepanelen leggen is goed voor het milieu!? Nu is het ons duidelijk dat het goed is voor hun zakken te vullen.

Test aankoop, er moet toch iets kunnen ondernomen worden voor deze ongelijkheid? Bij mijn buren draait het terug tot 2028 als ze geluk hebben en ik moet alle dagen zien of de zon genoeg schijnt om mijn vaatvasser aan te steken?

Meld je aan om toegang te krijgen.

03/06/2021
, Gereageerd:

helemaal juist !

Meld je aan om toegang te krijgen.

12/03/2021

Doe mee aan de acties in de FB groep (62000 leden) .Huidige actie : zet jullie voorschotbedrag bij je energieleverancier op het minimum , nl 5 euro en zet het verschil met je huidig voorschotbedrag op een spaarrekening. Dit is gewoon een signaal en perfect legaal . Dit gaan energieleveranciers niet leuk vinden en aankaarten bij oa de politiek.Ik zet ook mijn TA abonnement stop maar ik ga mijn moment zelf kiezen...na 29 jaar ook door testaankoop te zijn bedrogen. Als Testaankoop niks kan betekenen, gaan we het zelf doen ! Ik heb alleszins nog niks gezien van hun werk achter de schermen . Wie wel ?

Meld je aan om toegang te krijgen.

17/05/2021
, Gereageerd:

Heb al jaren Testaankop stop gezet. Had het al lang door dat testaankoop niets voorstelt.
Vraag maar iets als je problemen hebt ... alles behalve of geen oplossing.
Het is zelf Testaankoop deze die " chineese" brol als cadeautje geven als welkomstgeschenk !!

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/05/2021
, Gereageerd:

Dag Piet, jammer dat je er zo over denkt, ik heb dit even nagekeken. Bij juridische problemen kan er helaas niet steeds een oplossing gevonden worden, voor verschillende redenen. De bedoeling van onze juridische dienst is om een oplossing te zoeken met het betrokken bedrijf en als dat niet lukt geven we de persoon mee welke andere mogelijkheden er nog bestaan. Soms kun je niet anders dan naar de rechtbank gaan om je gelijk te halen, of ben je voor de wet in je ongelijk gesteld hoe onrechtvaardig dat soms ook mag zijn. Als abonnee heb je daar niet steeds een goed gevoel bij natuurlijk, maar dat valt jammer genoeg niet te vermijden. In ieder geval, wij houden rekening met alle feedback die wij ontvangen, dat kan alleen maar helpen om onze dienstverlening verder te verbeteren.

Voor onze cadeautjes werken we samen met een externe partner, het kan voorkomen dat een cadeautje niet voldoet, daarvoor kan je ons dan best onmiddellijk contacteren op het nummer van de abonnementendienst zodat we opvolging kunnen verzekeren: 02 542 32 00 (elke werkdag tot 17u, vrijdag tot 16u). Mvg, ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

28/06/2021
, Gereageerd:

Sorry maar ik vind die cadeautjes voor een verbruikersorganisatie totaal ongepast. Dat zijn echt ‘truuken van de foor’ om leden te ronselen. En de kwaliteit is ook niet om over naar huis te schrijven.

Meld je aan om toegang te krijgen.

29/06/2021
, Gereageerd:

Beste Peter, bedankt om je mening hier met ons te delen. Dat er af en toe iets kan misgaan met de cadeautjes, dat kan gebeuren, de meeste abonnees zijn wel degelijk tevreden met hun welkomstgeschenk. Indien het toch niet voldoet, kan je ons hiervoor contacteren zodat wij een oplossing kunnen aanbieden. Door cadeautjes en andere ledenvoordelen aan te bieden willen wij onze leden belonen voor hun, vaak jarenlange, trouw en steun aan onze organisatie. Het zijn dus alvast geen 'truken van de foor'. We hopen bovendien onze nieuwbakken abonnees te kunnen overtuigen met onze expertise en gepersonaliseerd advies. Hiervoor stellen wij onze uitgebreide dossiers rijk aan informatie ter beschikking alsook de mogelijkheid om ons vragen te stellen via het contactformulier op onze site. Ook telefonisch kan je ons steeds bereiken via het nummer 02 542 32 32 (elke werkdag tot 17u, vrijdag tot 16u). 

Heb je een probleem, geen nood: onze advocaten staan steeds klaar met het gepaste advies om je verder op weg te helpen. Wij vragen om abonnee te worden omdat wij volledig onafhankelijk te werk gaan. Om dat te kunnen doen komen al onze inkomsten van onze abonnees. Dat betekent dat wij geen subsidies aannemen, we willen er ook geen. Verder aanvaarden wij ook geen geld of gratis producten van bedrijven en doen wij geen onderzoeken op bestelling. Onze abonnementen zijn maandelijks opzegbaar, net omdat wij niet houden van praktijken waarbij men de klant voor een bepaalde periode aan zich wil binden. Mvg, ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

09/03/2021

Abbonement testaankoop is bij deze opgezegd

Meld je aan om toegang te krijgen.

09/03/2021

Via facebookgroep "Behoud terugdraaiende meter digitaal of niet!" is er een advocaat aangesteld, nl Stijn Verbist om hier een zaak van te maken. Waarom kan Test Aankoop dit ook niet?

Meld je aan om toegang te krijgen.

08/03/2021

In februari 2020 een verplichte digitale virtueel terugdraaiende meter moeten laten plaatsen omdat mijn analoge nachtteller al meer dan 1 jaar stuk was. Na een calvarietocht toch eindelijk gecorrigeerd factuur van Luminus gekregen.
Nu draait de teller dus niet meer terug. Hier wordt toch duidelijk gezondigd tegen het gelijkheidsprincipe waarbij de analoge meters nog enkele jaren blijven terugdraaien en waar de eigenaars dan nog de keuze! hebben om over te schakelen op een digitale meter of niet!
De mensen die nu al "in orde" zijn met de digitale meter hebben die terugdraaikeuze niet!
Hiervoor kan TA op basis van het gelijkheidsprincipe toch een rechtzaak aangaan!
ik vraag mij af wat het Grondwettelijk Hof denkt over deze grote onrechtvaardigheid.


Meld je aan om toegang te krijgen.

09/03/2021
, Gereageerd:

Ik vrees dat TA dit niet ziet zitten, Het gaat hun petje te boven...

Meld je aan om toegang te krijgen.

06/03/2021

In April 2020 is bij mij ook een Digitale Meter geplaatst . Sinds 1 maart ' draait mijn teller dus ook niet meer terug ' . Er zou een eenmalige compensatie komen . Onder de voorwaarden voor deze compensatie staat :

- Uiterlijk 6 maanden na de plaatsing van de digitale meter en tot 31 december 2025 de mogelijkheid de retroactieve investeringspremie aan te vragen .

Mijn meter is dus in april 2020 geplaatst , de 6 maanden na plaatsing van de digitale meter zijn dus al voorbij of zie ik dit verkeerd ? Kan ik binnenkort mijn compensatie wel aanvragen of is dit voor degene die een digitale teller voor +- Oktober geplaatst hebben niet van toepassing ?

Meld je aan om toegang te krijgen.

06/03/2021

In April 2020 is bij mij ook een Digitale Meter geplaatst . Sinds 1 maart ' draait mijn teller dus ook niet meer terug ' . Er zou een eenmalige compensatie komen . Onder de voorwaarden voor deze compensatie staat :

- Uiterlijk 6 maanden na de plaatsing van de digitale meter en tot 31 december 2025 de mogelijkheid de retroactieve investeringspremie aan te vragen .

Mijn meter is dus in april 2020 geplaatst , de 6 maanden na plaatsing van de digitale meter zijn dus al voorbij of zie ik dit verkeerd ? Kan ik binnenkort mijn compensatie wel aanvragen of is dit voor degene die een digitale teller voor +- Oktober geplaatst hebben niet van toepassing ?