Dossier

De digitale meter: wat verandert er voor jou?

07 april 2021
digitale meter

De diverse gewesten hebben beslist om de klassieke meters voor elektriciteit en aardgas te vervangen door digitale modellen. Wat verandert dit concreet voor jou? Wat zijn de mogelijke voordelen en gevaren? Heb je zelf een keuze? Wij proberen een antwoord te formuleren op al jouw vragen.

De digitale meter: waarom?

Europa wou zijn burgers bewuster maken van hun energieverbruik en besliste reeds in 2009 dat de lidstaten daarom tegen het jaar 2020 bij 80% van de gezinnen de klassieke mechanische meter moesten vervangen door een digitale meter.

Recenter werd afgesproken dat in lidstaten waar de systematische invoering van de digitale meter gestart is vóór 4 juli 2019, zoals in Vlaanderen, 80 % van de digitale meters moet zijn geplaatst tegen uiterlijk eind 2024 en 100 % tegen juli 2029.

In lidstaten waar de vervanging van de meters geen rendabele zaak zou zijn, verwacht Europa minstens om de 4 jaar een nieuwe kosten-batenanalyse. Al bij al zou tegen 2024 77 % van de Europese consumenten een digitale meter hebben voor elektriciteit en 44 % voor aardgas.

Met een digitale meter zouden de consumenten actiever deelnemen aan de elektriciteitsmarkt, luidt het.

Hierna antwoorden we op de meest gestelde vragen:

Ook met de digitale meter het voordeligste tarief

Of je nu een analoge of een digitale meter hebt, wij helpen je om een voordelig energietarief te vinden. 

  • Met onze koopwijzer gas en elektriciteit krijg je een volledig beeld van de markt met voortdurend bijgewerkte prijzen. Zo kun je vlot zien wat momenteel het beste contract is op basis van jouw verbruiksprofiel.
  • Geen tijd om zelf de marktevoluties op de volgen? Gaele houdt de groothandelsprijzen voor jou in de gaten en onderhandelt met de leveranciers wanneer de prijzen op hun laagste niveau zijn. Je hoeft alleen maar "ja" te zeggen wanneer je het voorstel krijgt om te switchen. Gaele zorgt voor de rest.
  • Wil je de hulp inroepen van de digitale assistent op ons energieplatform, dan krijg je de top-3 van de voor jou meest voordelige contracten.

Naar ons energieplatform