Dossier

De digitale meter: wat verandert er voor jou?

20 juni 2019

De diverse gewesten hebben beslist om de klassieke meters voor elektriciteit en aardgas in de nabije toekomst te vervangen door digitale modellen. Wat verandert dit concreet voor jou? Wat zijn de mogelijke voordelen en gevaren? Heb je zelf een keuze? Wij proberen een antwoord te formuleren op al jouw vragen.

De digitale meter: waarom?

Slimme meters zijn het onderwerp van veel discussie. Elke gewest heeft zijn eigen beleid en het is niet altijd eenvoudig om je weg er in te vinden. In Vlaanderen hebben sommige gezinnen al een slimme meter. Wij brengen de situatie in kaart en hebben daarom je mening nodig. 

 

Test Aankoop ijvert voor een correcte invoering van de digitale meter en helpt je tegelijk om een voordelig energietarief te vinden.

Onze tools en diensten

Met behulp van onze koopwijzer gas en elektriciteit krijg je een volledig beeld van de markt met voortdurend bijgewerkte prijzen. Zo kun je gemakkelijk zien wat momenteel het beste contract is op basis van je verbruiksprofiel.

Naar onze koopwijzer

Geen tijd om zelf de marktevoluties op de volgen? Gaele houdt de groothandelsprijzen voor jou in de gaten en onderhandelt met de leveranciers wanneer de prijzen op hun laagste niveau zijn. Je hoeft alleen maar "ja" te zeggen wanneer je het voorstel krijgt om te switchen. Als een onafhankelijke makelaar maakt zij alle stappen voor jou in orde.

Naar Gaele

 

Het is Europa dat aan de grondslag ligt van de nakende overschakeling op de digitale meter. Dat wou de Europese burger bewuster maken van zijn energieverbruik. Daarom besliste Europa in 2009 dat de lidstaten tegen het jaar 2020 bij 80% van de gezinnen de klassieke mechanische meter moesten vervangen door een digitale meter. Die verplichting zou wel wegvallen als uit een studie zou blijken dat de vervanging van de meters geen rendabele zaak zou zijn. Een mogelijk exit-scenario dus, al lijkt daar momenteel nog weinig sprake van te zijn...

Digitaal of slim?

De digitale of elektronische meter voor elektriciteit of aardgas houdt bij welk vermogen en welke hoeveelheid elektriciteit of aardgas op diverse tijdstippen van de dag wordt afgenomen. Die gegevens kunnen dan worden verzameld door de gebruiker maar vooral ook door de netbeheerder (en de energieleveranciers).
Het is de bedoeling dat die gegevens worden uitgewisseld, zonder dat er iemand ter plaatse moet komen. De Franse term “compteur communicant” dekt op dat vlak mooi de lading.

Die communicatie kan in twee richtingen gebeuren: de meetgegevens kunnen op bepaalde tijdstippen worden doorgestuurd naar de netbeheerder; omgekeerd kan de netbeheerder ook van op afstand bepaalde ingrepen uitvoeren, bijvoorbeeld de goede werking van de meter controleren, het vermogen van de installatie aanpassen (begrenzen), de meter opstarten of omgekeerd afsluiten enz.

Een digitale meter wordt pas “slim” of “smart” wanneer er slimme toepassingen of applicaties aan worden gekoppeld.

Wat de digitale meter nu concreet bij de Belgische gezinnen zou moeten kunnen, is nog geen uitgemaakte zaak. Het lijkt er wel op, zeker in Vlaanderen, dat hij in een eerste fase “dom” zou blijven en dat de consument zelf zou moeten betalen om extra functies te activeren en hem zo “smart” te maken.

Veel voordelen?

De voorstanders van de digitale meter stellen voorop dat de gebruiker dankzij de nieuwe meter veel meer mogelijkheden zou hebben om inzicht te krijgen in zijn verbruik en zo zijn gedrag in dat opzicht kunnen aanpassen. Test Aankoop heeft bedenkingen bij al die voordelen.

  • Het energieverbruik kan in realtime visueel worden weergegeven op een schermpje in huis. Dat kan helpen om mensen voor hun energieverbruik te sensibiliseren. Maar uit studies en proefprojecten blijkt de mogelijke energiebesparing vrij mager uit te vallen. Volgens recente schattingen zou het elektriciteitsverbruik amper 0 tot 4 % dalen. Voor een doorsneegezin zou dat een gemiddelde besparing opleveren van € 15 per jaar. Dat is niet eens genoeg voor een bioscoopbezoek met zijn tweeën…
  • De voorschotfacturen kunnen dichter bij het effectieve verbruik kunnen aansluiten, in plaats van uit te gaan van het vermoedelijke totale jaarlijkse energieverbruik. En als je je energieverbruik verlaagt, zou dat sneller kunnen worden doorgerekend in je facturen. Omgekeerd, bij een verhoogd verbruik zouden de wintermaanden duurder kunnen uitvallen. Test Aankoop blijft voorstander van tussentijdse facturen die het reële verbruik niet volgen, net om torenhoge facturen in de winter te vermijden - ook al zijn ze in de zomer dan lager - zeker voor wie elektrisch verwarmt of verwarmt op aardgas.
  • Er hoeft niemand meer langs te komen bij een verhuizing of bij een wissel van energieleverancier. De meterstand kan van op afstand worden uitgelezen en desgevallend van op afstand worden geopend of afgesloten. Dat betekent minder rompslomp en minder kosten.
  • De netbeheerders zouden nieuwe tariefformules kunnen uitwerken, waarbij de prijzen voordeliger zijn op bijvoorbeeld momenten waarop zonnepanelen en windmolens veel stroom produceren, en zelfs bepaalde elektrische huishoudtoestellen pas laten draaien als het moment gunstig is.
    Meer in het algemeen zouden digitale meters de netbeheerders in staat kunnen stellen om de pieken in het verbruik van energie beter te beheersen en zo de stabiliteit van het stroomnetwerk beter te verzekeren. Test Aankoop wijst een vermenigvuldiging van de tarieven af omdat die het de consument moeilijker maken om de tarieven tussen de verschillende energieleveranciers te vergelijken. Bovendien is het maar de vraag in welke mate de consument er zijn voordeel uit zou kunnen halen. De baten zouden weleens hoofdzakelijk voor de energieleveranciers en de netbeheerders weggelegd kunnen zijn.

Energie besparen?

Rationeler met energie omgaan, dat was initieel de hoofdbetrachting van Europa. Maar de plaatsing van een digitale meter lijkt dus niet dé manier te zijn om het energieverbruik van gezinnen te doen dalen.Goed en zorgvuldig isoleren, hoogrendementsglas plaatsen, de verwarming efficiënt regelen (via bv. een thermostaat) en eenvoudige ingrepen zoals ledlampen aanbrengen of een deur tochtvrij maken zijn veel gemakkelijker te realiseren en leveren een snellere winst op.

Test Aankoop helpt je trouwens om je energiefactuur te doen zakken door energiebesparende ingrepen aan je woning. In die optiek kunnen wij  jou via onze actie Bespaar Energie een gratis offerte bezorgen van een vakman uit jouw streek voor dak-, muur- of vloerisolatie, beglazing en schrijnwerk, of nog een condensatieketel.

Naar onze actie Bespaar Energie

Wie betaalt?

Het ziet ernaar uit dat de kosten van de nieuwe meter vooral op de consument zullen worden afgewenteld, terwijl de baten vooral aan andere partijen toekomen: de netbeheerders, de energieleveranciers en de producenten van digitale meters.

Concreet zullen de kosten voor de uitrol worden doorgerekend via de distributienettarieven, zodat iedereen meebetaalt. Om je een idee van het kostenplaatje te geven: de totale kosten van de uitrol van de digitale meter in Vlaanderen zouden neerkomen op € 15 per jaar voor elektriciteit en op € 12 per jaar voor aardgas.

In die prijs is dan nog geen rekening gehouden met de ontwikkeling van een centraal platform – Atrias genoemd - via hetwelk informatie zou moeten kunnen worden uitgewisseld tussen netbeheerders (in de drie gewesten), energieleveranciers en de producenten van de digitale meters en waarmee die laatste zouden moeten kunnen communiceren. Kosten die vroeg of laat in de distributienettarieven dreigen te worden doorgerekend.

Nochtans doen onder meer de netbeheerders er duidelijk voordeel bij, alleen al omdat ze achteraf veel minder volk de baan op moeten sturen. In principe zou dat op langere termijn alsnog tot lagere nettarieven moeten leiden maar de ervaring leert ons dat die zelden dalen…

User name

Deelnemen aan de discussie

Doe mee en geef je mening of stel je vraag. 

6 reacties

sorteer op :

Meld je aan om toegang te krijgen.

19/01/2021

Ik vind het een SCHANDE dat men de consument weer met zijn "...??" pakt.
Het zijn enkel de elektriciteits - maatschapppijen die hier voordeel uit halen: geen externe opnemers meer, geen vrijheid meer om de geproduceerde elektriciteit te gebruiken voor periodes dat men het kan gebruiken 's avonds, 's nachts of in de winter. Een monopolie om elektriciteit af te sluiten bij achterstel, discussie of slechte service. Zij gaan profiteren in de zomer dat er veel elektriciteit kan geproduceerd wordt, zonder dat ze daar iets voor doen of kopen.
Waarom zijn de vlamingen weer achteruit gesteld tegenover de walen.? Waarom ons niet de keuze laten? Wie gaat er nog groene investeringen doen? Ge gelooft toch geen politiekers meer. 2 maanden geleden maar reclame maken en aanbevelingen voor zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto's. Na minder dan 30 dagen:
vergeten maar. En de vlamingen: ze ondergaan het als lammeren naar de slachtbank.
En de wereld draait verder met veel gefrustreerde en gefopte klantjes. Sterkte allemaal.
Fons

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/01/2021

We leden zonnepanelen om het huis gedeeltelijk te verwarmen met warmtepompen, ook deze investering gebeurde. (zonnepanelen+warmtepompen) echter met deze nieuwe regels worden beiden overbodig (in de winter onvoldoende zonne-energie voor de pompen en in het voorjaar/zomer/winter is het huis voldoende geïsoleerd) Wat met de gemaakte kosten van de warmtepompen?

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/01/2021

Waarom kan Vlaanderen ook niet vragen om de digitale meter vrij te laten ja of neen? (Zie Wallonië)
De Vlaamse regering beloofde ons 15 jaar om hetzelfde verbruik te waarborgen en sturen ons nu met een kluitje in riet? open VLD waar zitten jullie?

Meld je aan om toegang te krijgen.

15/01/2021

Nu de terugtellende meter ongeldig blijkt zijn wij dan in Vlaanderen verplicht om de digitale meter te laten installeren of kunnen wij dit weigeren gedurende een periode zonder afgesloten te worden van het net ?

Meld je aan om toegang te krijgen.

22/11/2020

Als ik alles goed begrijp heeft het dus geen enkele zin, voor iemand die reeds enkele jaren (2) zonnepanelen heeft geplaatst, om een poging te wagen om de plaatsing van de digitale meter uit te laten stellen.
Zonder rekening te houden van de uitspraak van het Grondwettelijk Hof, zouden wij alsnog de resterende jaren (15 jaar na installatie en keuring) genieten van de terugdraaiende teller, zij het dan op een virtuele wijze.

Meld je aan om toegang te krijgen.

21/12/2020
, Gereageerd:

Als gebruiker van zonnepanelen(16) heb een gevoel dat ik een voordeel heb met terugdraaiende meter. Dan zie je gelijk wat de meter aangeeft.
Met de digitale meter is het niet meer zo, dan moet je afwachten wat jouw eind afrekening zal zijn.
Bovendien ik geloof NIET dat een bedrijf de klant minder laat betalen.
Veranderingen zijn altijd moeilijk.