Nieuws

Einde terugdraaiende meter: geen juridische maar politieke en pragmatische oplossingen

29 januari 2021
zonnepanelen terugdraaiende teller

Op 14 januari 2021 kregen honderdduizenden eigenaars van zonnepanelen een ijskoude douche. Toen maakte het Grondwettelijk Hof brandhout van de terugdraaiende teller. Ondanks de uitdrukkelijke oproep van velen zal Test Aankoop niet naar de rechter stappen. De oplossingen liggen elders.

Wie vóór eind 2020 zonnepanelen plaatste, zou volgens het Vlaamse energiedecreet gedurende 15 jaar het voordeel genieten van een elektriciteitsmeter die terugdraait wanneer zijn zonnepanelen stroom op het net injecteren. Zelfs met een digitaal exemplaar, zij het dan virtueel.

Op die manier compenseer je wat je van het net moet halen als er weinig of geen zon is, en kun je het net gebruiken als een soort van batterij. Tegelijk moet je dan voor het gebruik van het net sinds 2015 een prosumententarief of netvergoeding betalen. Een onderdeel dat door het arrest van het Hof trouwens ook naar de prullenmand is verwezen.

Overschrijding van bevoegdheden

Reden voor de vernietiging van dit alles? De Vlaamse decreetgever heeft met de terugdraaiende teller zijn bevoegdheden overschreden, waardoor de federale overheid inkomsten misliep. De politiek was nochtans verwittigd: de Raad van State had in 2018 al fundamentele bezwaren geuit.
Net als in het dossier van de Turteltaks negeerde de regering de reprimande. Meer zelfs, de voormalige ministers van Energie, Tommelein en Peeters, moedigden massaal consumenten aan om in zonnepanelen te investeren met de “garantie” dat ze 15 jaar lang de terugdraaiende teller zouden genieten. Goed wetende dat de regeling op los zand was gebouwd.

Een collectieve vordering instellen?

Na deze aardschok in prosumentenland klonk de roep om een actie van Test Aankoop erg luid. Via ons callcenter, onze Facebookpagina en Twitter hadden woedende consumenten het over “contractbreuk” en “bedrog”.

Aan ons werd het verzoek gericht om een class action of collectieve rechtsvordering op te starten. Sinds 2014 kan Test Aankoop effectief optreden als vertegenwoordiger voor een groep van gedupeerde consumenten om een schadevergoeding te eisen voor materiële en morele schade bij een inbreuk op contractuele verplichtingen.
We zijn met dat soort class actions niet aan ons proefstuk toe. Vraag dat maar aan onder meer Volkswagen en Facebook.

Juridisch moeilijk haalbaar voor de zonnepanelen

Maar wat met de zonnepanelen ? Tegen wie zou je zo’n collectieve rechtsvordering instellen? Als prosument heb je geen contract met netbeheerder Fluvius, die de 15-jarige regeling weliswaar benadrukte bij wie een digitale meter geïnstalleerd kreeg. Je hebt wél een contract met een installateur die meestal te goeder trouw zonnepanelen heeft geplaatst met de idee dat de terugdraaiende meter 15 jaar lang zou blijven. Een collectieve vordering tegen installateurs lijkt zinloos.

Tegen de Vlaamse overheid dan maar, die het regelgevend kader heeft uitgewerkt? Daarmee heb je geen contract. En de ongrondwettelijkheid van de bepalingen uit het energiedecreet over de terugdraaiende teller staat sinds het arrest van het Grondwettelijk Hof vast. Een burgerlijke rechter zou wel kunnen oordelen of de wetgever normaal en zorgvuldig heeft gehandeld. Ons inziens is het negeren van bezwaren van de Raad van State niet bepaald een blijk van zorgvuldigheid. Dat zou dus kunnen lukken.
Er is echter een probleem: het Hof heeft de relevante bepalingen in het decreet alleen vernietigd naar de toekomst toe en de omstreden regeling voor het verleden gehandhaafd. En daar wringt het schoentje: de rechtsleer is unaniem dat er geen aansprakelijkheidsvordering kan zijn voor de burgerlijke rechter voor de periode van de handhaving van de vernietigde bepalingen. Met andere woorden: de terugdraaiende meter is ongrondwettelijk, maar blijkbaar ook niet zó ongrondwettelijk, want voor het verleden blijft hij gelden.

Case closed dan maar? Niet helemaal: sommige experten beweren dat een aansprakelijkheidsvordering tegen de Belgische Staat mogelijk is als de schade die werd opgelopen, kan worden losgekoppeld van de wetgevende norm die door het Hof werd gehandhaafd. Alleen lijkt dit hier heel moeilijk: hoe kan je het geklungel van de wetgever loskoppelen van de schade die het decreet heeft veroorzaakt?

Kortom: heel veel onzekerheden. Wij vinden het in elk geval niet opportuun om mensen met valse beloftes mee te sleuren in een groepsclaim. Loze beloftes zijn er al genoeg gemaakt.

Aankaarten op politiek vlak

Zal Test Aankoop dan niets ondernemen? Toch wel. Het is niet omdat de juridische wegen dood lijken te lopen in dit dossier, dat er politiek niets haalbaar is. Wij bekijken momenteel welke voorstellen we kunnen lanceren om zwaar getroffen groepen te helpen. We denken in het bijzonder aan eigenaars van warmtepompen. Tijdens de gesprekken die we met het kabinet van de minister van Energie hebben gehad, kregen we alvast te horen dat dit wordt onderzocht.

Concrete initiatieven

Verder zullen we eerstdaags een rekenmodule online zetten waarmee je op basis van enkele gegevens kunt berekenen hoeveel je als prosument nu precies meer of minder zult betalen in een wereld zonder terugdraaiende meter.

Bovendien werken we aan een dossier met tips om je zelfverbruik op te krikken of over te stappen naar een voordeliger contract en slim van leverancier te veranderen.

Tot slot bekijken we de mogelijkheden rond groepsaankopen van batterijen of warmtepomp- of zonneboilers die de prosument kunnen helpen zoveel mogelijk natuurlijk opgewekte energie zelf te gebruiken.

Intussen kun je steeds terecht op ons dossier met de veelgestelde vragen over het einde van de terugdraaiende teller.

Naar ons dossier

User name

Deelnemen aan de discussie

Doe mee en geef je mening of stel je vraag. 

440 reacties

sorteer op :

Meld je aan om toegang te krijgen.

26/04/2021

De DM mooie vooruitgang, weet nu dagelijks wat er op piek en dal verbruikt wordt en hoeveel ik injecteer, kost mij wel op jaarbasis 3000 Kwh die ik bijna gratis in het net injecteer à 0,04 euroKwh en deze dan terugkoop aan 0,28 euro Kwh. Mijn vraag sinds een paar weken aan Testaankoop wanneer gaan jullie ons informeren welke SmartGrids (energie beheerssystemen) getest worden om optimaal onze "groene energie te kunnen recupereren.
Velen samen met mij zijn ontgoocheld over de houding van Testaankoop als ONZE consumentenverdediger,

Meld je aan om toegang te krijgen.

23/04/2021

De overheid heeft de laatste jaren het plaatsen van zonnepanelen, het installeren van een warmtepomp en het gebruik van een elektrische auto gepromoot.
Allemaal goed en wel, maar als je A zegt, dan moet je ook B zeggen.
Het logisch gevolg van deze politiek zou moeten zijn: een verhoogde productie en een aangepast elektriciteitsnet.
Maar investeren in een modern, slim net wil men niet. Een combinatie van een digitale meter en een slim netwerk zijn nochtans nodig om het groter verbruik op te vangen en te spreiden.
Zonder slim net heeft de digitale meter voor de consument geen enkele meerwaarde, nul komma nul.
In plaats van de nodige werken te doen gaat men de consumenten belasten als ze meerdere toestellen terzelfdertijd gebruiken en moet men al zijn toestellen zelf in de gaten houden. Van comfort gesproken!
Dat de digitale meter voordelig zou zijn voor de gebruiker, zoals Fluvius en de VReg beweren is een grove leugen. De Apps (door de gebruiker te betalen), aan te sluiten op je meter registreren het verbruik en maken daar mooie grafiekjes van, that’s all, ook geen meerwaarde.
Ik heb geïnvesteerd in zonnepanelen (32 panelen) en in een elektrische auto. Als ik nog lang genoeg leef, ga ik mijn investering misschien terugwinnen.
Mijn besluit is dat een digitale meter mij geen bijkomend comfort levert, in tegendeel, en dat Fluvius en de Vreg mij iets wijsmaken en nog altijd niet kunnen uitleggen waarom een digitale meter voordelig zou zijn voor de gebruiker. En dat men verder blijft sukkelen met een verouderd net, de zwakste schakel in het geheel.

Meld je aan om toegang te krijgen.

03/06/2021
, Gereageerd:

prachtig verwoord !

Meld je aan om toegang te krijgen.

05/04/2021

mijn Digitale meter een slimme meter .........tzal wel zijn in voordeel van de Belgische staat ...............hier ook woon in een halfopenbebouwing met een epc waarde van 31 en maak gebruik van 8 zonnepanelen nu sedert een jaar huren dacht ik dat ik ook daarop ging besparen maar tegendeel bewijst anders woonde vroeger in een niet geisoleerd huis met gewone meter en betaalde 122 euro per maand en moest nog een kleine vergoeding nabetalen ........nu in mijn nieuw gebouwd huurhuis betaal ik 106euro iedere maand en moet nu een nabetaling doen van 733 euro begrijpen wie begrijpen kan ......na lang telefonisch contact en meerdere malen te hebben gebeld met fluvuis is dit door de nieuwe wetgeving van onze regering en nu stelde fluvuis voor om een thuisbatterij te laten installeren door mijn huisbaas................meneer je krijgt daar nu veel subsidies voor ..................ja ja in de tijd voor zonnepanelen kreeg je dat ook en nu zijn ze het dubbel en 3 aan het terug stelen en dit van de gewone werkende mens ...............hopelijk word daar iets aan gedaan .........vanwege een misnoegde test aankooplid

Meld je aan om toegang te krijgen.

03/06/2021
, Gereageerd:

helemaal akkoord.
nadat de fabrikanten en installateurs v zonnepanelen rijk zijn geworden, gaan nu de fabrikanten en installateurs v thuisbatterijen rijk worden ..
en wij ?...
een illusie rijker, dat we iets gedaan hebben voor het milieu of onze portemonnee... arm vlaanderen .

Meld je aan om toegang te krijgen.

19/05/2021
, Gereageerd:

Zeer juist .

Meld je aan om toegang te krijgen.

28/04/2021
, Gereageerd:

Hallo Nico, we kunnen begrip opbrengen voor je misnoegdheid. Digitale meters zijn inderdaad momenteel nog verre van slim. Er bestaan verschillende tools die werken als energieverbruiksmanager maar we hebben deze voorlopig nog niet getest. 

Heel wat informatie staat ook reeds gratis ter beschikking (verbruiken, injectiewaarden, piekvermogen…) op het klantenportaal van Fluvius (https://mijn.fluvius.be) waar je je energieverbruik (mits je een digitale meter hebt) eveneens kan opvolgen. Meer info over de impact van het schrappen van de voordelen van de terugdraaiende teller vind je in ons dossier via deze link: https://www.test-aankoop.be/woning-energie/hernieuwbare-energie/dossier/einde-terugdraaiende-teller  Mvg, ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

19/05/2021
, Gereageerd:

Het gezegde : je kan gemakkelijk je opgewekte stroom terug verbruiken. Ten eerste hoe en hoeveel gaat dat weer kosten? Ten tweede in welk land wordt dit misbruik van elektriciteit ook verplicht?

Meld je aan om toegang te krijgen.

31/05/2021
, Gereageerd:

Dag Guy, we beweren niet dat het gemakkelijk is om je zelfgeproduceerde stroom zelf te verbruiken, we raden in elk geval aan om je zelfverbruik zoveel als het kan te verhogen. Zie ook ons dossier hieromtrent: https://www.test-aankoop.be/woning-energie/hernieuwbare-energie/dossier/zelfverbruik-verhogen Toch is het inderdaad niet voor iedereen evident, dan kan je bijvoorbeeld een terugleveringscontract afsluiten bij je energieleverancier. Voorlopig kan je je zonnestroom nog niet doorverkopen aan de buren en/of familie, dus doe gerust een simulatie aan de hand van onze tool om uit te vissen bij welke leverancier je het best af bent:  https://www.test-aankoop.be/woning-energie/gas-elektriciteit-mazout-pellets/module/energie-wie-wordt-uw-leverancier?location mvg, ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

20/03/2021

Hier ook eens aan tellen wat het me jaarlijks extra kost met de DM . Hierbij was ik aan het kijken op mijn DM naar het totale verbruik tot nu toe en mijn totale injectie . Mijn vraag hierbij is volgende de 1.8.0 ( totale verbruik ) is dit het totale verbruik of telt deze niet wanneer ik verbruik en mijn zonnepanelen brengen meer op dan het verbruik op dat moment ?

Of is de 1.8.0 mijn totale verbruik en de 2.8.0 mijn totale injectie ? hoe zit dit juist ?

Meld je aan om toegang te krijgen.

22/03/2021
, Gereageerd:

Meld je aan om toegang te krijgen.

15/03/2021

Sinds 6 weken bij de installatie( op 14/1 !!!) van de DM volg ik mijn verbruikshistoriek op de voet en stel vast dat ik ondanks mijn hoog verbruik dag 2287 kWh en nacht 2327 kWh toch in slaag om 157 kWh te injecteren op het net. Bijgevolg zou ik met mijn DM alert moeten zijn om mijn overbodige injectie via diverse verbruikers à la minute op te gebruiken?? Dit is toch de slimme meter ????

Meld je aan om toegang te krijgen.

15/03/2021

Op Facebook en hier zie ik weinig of geen Testaankoop tussenkomst. voor de gedupeerden. Waarom?
Ik hoor jullie ook niet in de inspecteur op radio 2? Daar worden VREG en Fluvius wel aan het woord gelaten? Zelfs geen weerwoord van een benadeelde consument daar?
Ik herhaal mijn vraag : waar in de wereld worden zonnepaneel eigenaars gedwongen om hun zonnepaneel elektriciteit onmiddellijk op te nemen?

Meld je aan om toegang te krijgen.

14/03/2021

Ik heb al enkele keer aan testaankoop gevraagd hoeveel de nieuwe meter verkeerd meet, of hoe 'juist' deze meet, maar de vraag is niet interessant. Wel, de klassieke teller met schijf draait te snel bij een hoog verbruik ( zie op de meter, het aantal ampere tussen haakjes is het moment waarop er teveel zal worden gemeten ). Dit komt door de 'foucault-rem' voor de liefhebbers. Een effect dat men bij de nieuwe meters wellicht niet heeft. Iedereen zonder zonnepanelen kan daarvan profiteren, maar men heeft liever eerst de eigenaars van zonnepanelen uit te schakelen. Wees gerust dat het 'veelgebruik' wel weer zal worden ingevoerd om dan iedereen weer te laten dokken, tot meerdere eer en glorie van de aandeelhouders, de commissievoorzitters en de leden van de commissies en subcommissies die energie te duur houden.

Meld je aan om toegang te krijgen.

12/03/2021


Op 1maart is er ongelijkheid gecreeerd voor de mensen met zonnepanelen die een digitale of analoge teller hebben.
1. We zijn bedrogen met onze digitale terugdraaiende teller
2. Nu is er ongelijkheid. Men moest eerst alle digitale tellers hebben geplaatst en pas dan, als ALLE mensen met zonnepanelen een digitale teller hebben het systeem omschakelen.
De theorieen van de ministers kloppen niet. Deze week geen enkele dag zon geweest. Mijn vrouw moet in theorie op de middag wassen. Met dit weer lukte dit ons de ganse week niet. Betaal maar electriciteit OOK overdag... en dan moet je ook nog eens overdag thuis zijn ook.
Ik heb van een zwembadbouwer vernomen dat al hun klanten met zonnepanelen nu al hun zwembad beginnen op te warmen, anders zijn ze de opgewekte elektriciteit toch kwijt. Normaal starten ze op in mei als de warmtepomp energie efficiënt werkt. Nu draait ze continu op elekriciteit.
Zonnepanelen leggen is goed voor het milieu!? Nu is het ons duidelijk dat het goed is voor hun zakken te vullen.

Test aankoop, er moet toch iets kunnen ondernomen worden voor deze ongelijkheid? Bij mijn buren draait het terug tot 2028 als ze geluk hebben en ik moet alle dagen zien of de zon genoeg schijnt om mijn vaatvasser aan te steken?

Meld je aan om toegang te krijgen.

03/06/2021
, Gereageerd:

helemaal juist !

Meld je aan om toegang te krijgen.

12/03/2021

Doe mee aan de acties in de FB groep (62000 leden) .Huidige actie : zet jullie voorschotbedrag bij je energieleverancier op het minimum , nl 5 euro en zet het verschil met je huidig voorschotbedrag op een spaarrekening. Dit is gewoon een signaal en perfect legaal . Dit gaan energieleveranciers niet leuk vinden en aankaarten bij oa de politiek.Ik zet ook mijn TA abonnement stop maar ik ga mijn moment zelf kiezen...na 29 jaar ook door testaankoop te zijn bedrogen. Als Testaankoop niks kan betekenen, gaan we het zelf doen ! Ik heb alleszins nog niks gezien van hun werk achter de schermen . Wie wel ?

Meld je aan om toegang te krijgen.

17/05/2021
, Gereageerd:

Heb al jaren Testaankop stop gezet. Had het al lang door dat testaankoop niets voorstelt.
Vraag maar iets als je problemen hebt ... alles behalve of geen oplossing.
Het is zelf Testaankoop deze die " chineese" brol als cadeautje geven als welkomstgeschenk !!

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/05/2021
, Gereageerd:

Dag Piet, jammer dat je er zo over denkt, ik heb dit even nagekeken. Bij juridische problemen kan er helaas niet steeds een oplossing gevonden worden, voor verschillende redenen. De bedoeling van onze juridische dienst is om een oplossing te zoeken met het betrokken bedrijf en als dat niet lukt geven we de persoon mee welke andere mogelijkheden er nog bestaan. Soms kun je niet anders dan naar de rechtbank gaan om je gelijk te halen, of ben je voor de wet in je ongelijk gesteld hoe onrechtvaardig dat soms ook mag zijn. Als abonnee heb je daar niet steeds een goed gevoel bij natuurlijk, maar dat valt jammer genoeg niet te vermijden. In ieder geval, wij houden rekening met alle feedback die wij ontvangen, dat kan alleen maar helpen om onze dienstverlening verder te verbeteren.

Voor onze cadeautjes werken we samen met een externe partner, het kan voorkomen dat een cadeautje niet voldoet, daarvoor kan je ons dan best onmiddellijk contacteren op het nummer van de abonnementendienst zodat we opvolging kunnen verzekeren: 02 542 32 00 (elke werkdag tot 17u, vrijdag tot 16u). Mvg, ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

09/03/2021

Abbonement testaankoop is bij deze opgezegd

Meld je aan om toegang te krijgen.

09/03/2021

Via facebookgroep "Behoud terugdraaiende meter digitaal of niet!" is er een advocaat aangesteld, nl Stijn Verbist om hier een zaak van te maken. Waarom kan Test Aankoop dit ook niet?

Meld je aan om toegang te krijgen.

08/03/2021

In februari 2020 een verplichte digitale virtueel terugdraaiende meter moeten laten plaatsen omdat mijn analoge nachtteller al meer dan 1 jaar stuk was. Na een calvarietocht toch eindelijk gecorrigeerd factuur van Luminus gekregen.
Nu draait de teller dus niet meer terug. Hier wordt toch duidelijk gezondigd tegen het gelijkheidsprincipe waarbij de analoge meters nog enkele jaren blijven terugdraaien en waar de eigenaars dan nog de keuze! hebben om over te schakelen op een digitale meter of niet!
De mensen die nu al "in orde" zijn met de digitale meter hebben die terugdraaikeuze niet!
Hiervoor kan TA op basis van het gelijkheidsprincipe toch een rechtzaak aangaan!
ik vraag mij af wat het Grondwettelijk Hof denkt over deze grote onrechtvaardigheid.


Meld je aan om toegang te krijgen.

09/03/2021
, Gereageerd:

Ik vrees dat TA dit niet ziet zitten, Het gaat hun petje te boven...

Meld je aan om toegang te krijgen.

06/03/2021

In April 2020 is bij mij ook een Digitale Meter geplaatst . Sinds 1 maart ' draait mijn teller dus ook niet meer terug ' . Er zou een eenmalige compensatie komen . Onder de voorwaarden voor deze compensatie staat :

- Uiterlijk 6 maanden na de plaatsing van de digitale meter en tot 31 december 2025 de mogelijkheid de retroactieve investeringspremie aan te vragen .

Mijn meter is dus in april 2020 geplaatst , de 6 maanden na plaatsing van de digitale meter zijn dus al voorbij of zie ik dit verkeerd ? Kan ik binnenkort mijn compensatie wel aanvragen of is dit voor degene die een digitale teller voor +- Oktober geplaatst hebben niet van toepassing ?

Meld je aan om toegang te krijgen.

06/03/2021

In April 2020 is bij mij ook een Digitale Meter geplaatst . Sinds 1 maart ' draait mijn teller dus ook niet meer terug ' . Er zou een eenmalige compensatie komen . Onder de voorwaarden voor deze compensatie staat :

- Uiterlijk 6 maanden na de plaatsing van de digitale meter en tot 31 december 2025 de mogelijkheid de retroactieve investeringspremie aan te vragen .

Mijn meter is dus in april 2020 geplaatst , de 6 maanden na plaatsing van de digitale meter zijn dus al voorbij of zie ik dit verkeerd ? Kan ik binnenkort mijn compensatie wel aanvragen of is dit voor degene die een digitale teller voor +- Oktober geplaatst hebben niet van toepassing ?

Meld je aan om toegang te krijgen.

06/03/2021

In April 2020 is bij mij ook een Digitale Meter geplaatst . Sinds 1 maart ' draait mijn teller dus ook niet meer terug ' . Er zou een eenmalige compensatie komen . Onder de voorwaarden voor deze compensatie staat :

- Uiterlijk 6 maanden na de plaatsing van de digitale meter en tot 31 december 2025 de mogelijkheid de retroactieve investeringspremie aan te vragen .

Mijn meter is dus in april 2020 geplaatst , de 6 maanden na plaatsing van de digitale meter zijn dus al voorbij of zie ik dit verkeerd ? Kan ik binnenkort mijn compensatie wel aanvragen of is dit voor degene die een digitale teller voor +- Oktober geplaatst hebben niet van toepassing ?

Meld je aan om toegang te krijgen.

08/03/2021
, Gereageerd:

Wie over zonnepanelen én een digitale meter beschikt (ongeveer 100 000 gezinnen), krijgt in 2021 een financiële compensatie in de vorm van een eenmalige investeringssteun die een rendement van 5% garandeert op de gemiddelde investering. 

De premie zakt naarmate men de komende jaren nog langer het voordeel van de terugdraaiende teller zal hebben genoten. Voor een gemiddelde installatie van 4 kWp betekent dat dus een verschil van zo’n 320 euro. De Vlaamse overheid heeft hierover een volledige tabel gepubliceerd. Jouw persoonlijke premie kun je berekenen op www.compensatieteller.be. De procedure voor de aanvraag van de premie zal later worden bekendgemaakt maar het is de bedoeling dat iedere prosument met een digitale meter dit jaar nog de premie uitbetaald krijgt. 

Meer info vind je in ons dossier via deze link:https://bit.ly/3caVQCa  ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

10/03/2021
, Gereageerd:

Beste An,
Je stelt 'dat iedere prosument met een digitale meter dit jaar nog de premie uitbetaald krijgt'. Dit is simpelweg niet correct. Indien je zonnepanelen al te oud zijn is er geen premie meer. Los hiervan en al legio aangehaald, is een ongelijkheid gecreëerd, premie of niet, tussen de 100.000 en hun 'gelijken' met wel nog een analoge meter en die nu de facto de garantie krijgen tot minstens 2025 alleen hun netto verbruik gefactureerd te gaan krijgen. Alvorens de laatste van die 470.000 een digitale meter heeft zal het wel al 2028 zijn. Ik hoor of zie TA hierover niks standpunt innemen. We zouden misschien inderdaad beter de maandelijkse bijdrage twv €16,70 gebruiken om het elektriciteitsvoorschot te verhogen.

Meld je aan om toegang te krijgen.

11/03/2021
, Gereageerd:

in april 2020 heb een instalatie laten plaatsen prijs zonnepanelen en omvormer 15.000 € waar ik een lening op 5 jaar heb genomen waar ik maandelijks 170 € voor betaal lees dat de max premie 1500 € is , vraag mij dan af waar mijn winst ligt ? ook met de bedoeling op mijn pensioen veel minder te moeten betalen

Meld je aan om toegang te krijgen.

12/03/2021
, Gereageerd:

Hoe bedoelt u dat de maximum premie 1500 Euro is ?

Meld je aan om toegang te krijgen.

06/03/2021

Ik wacht nog altijd op een reactie van TA ivm met de digitale meter die mij opgedrongen is het zij zo ok maar wat kunnen we nu doen om het verlies dat we hebben te compenseren na deze schandalige discriminatie digitale meter versus analoge die nog tot 2025 telt
Graag een antwoord

Meld je aan om toegang te krijgen.

06/03/2021
, Gereageerd:

Daar wacht ik ook op en velen met ons. Ik vrees tevergeefs.

Meld je aan om toegang te krijgen.

04/03/2021

Ik zit al sinds de invoering van het prosumententarief met vragen over een billijke en correcte vergoeding zowel voor de door ons opgewekte en op het elektriciteitsnet gezette stroom als en de gebruiksvergoeding van dat zelfde elektriciteitsnet.
In die optiek vind ik dat wij als elektriciteitsproducenten eenzelfde behandeling moeten krijgen als iedere andere producent op de elektriciteitsmarkt.
Is het daarom niet mogelijk om met particulieren die willen participeren een coöperatie op te richten die dezelfde voorwaarden kan bedingen als de grote elektriciteitsmaatschappijen.
Ik ben leek en beschik niet over correcte adequate gegevens en kennis om na te gaan of dit als coöperatie van en voor de particulieren rendabel en doenbaar is. Ik zie daarin een taak voor Testaankoop
Als coöperatie zouden wij ook onze stroom kunnen verkopen aan de hoogste bieder

Meld je aan om toegang te krijgen.

06/03/2021
, Gereageerd:

Volledig akkoord met uw visie, maar ik vrees dat TA ook in deze onze belangen niet zal verdedigen.

Meld je aan om toegang te krijgen.

04/03/2021

Heb zonnepanelen met 11500 piek, heb alles nodig tijdens de winter voor mijn elektrische verwarming. Als ik volgens berekeningen 8500 kwh (2/3) in de zomer injecteer zal ik jaarlijks 1500 euro meer moeten betalen !
Ik ga terug zoals vroeger een Leuvense stoof moeten kopen !

Meld je aan om toegang te krijgen.

04/03/2021

Ben nog altijd in blijde verwachting van een reactie op mijn berichtje van begin maart,
wie mij een afdoende oplossing of antwoord kan geven zal ik eeuwig gedenken in mijn gebeden of is er geen oplossing, ben benieuwd.

Zonnige groetjes

Meld je aan om toegang te krijgen.

03/03/2021

Rendement 5% ? wordt beloofd

Als ik naar de bank zou gaan en ik koop een termijnbelegging van 7500 euro op 15 jaar met 5% jaarlijks netto rendement,
Dan ontvang ik jaarlijks 375 euro rente netto en dit gedurende 15 jaar.
NA 15 jaar ontvang ik mijn geïnvesteerd bedrag terug van 7500 + 15 keer 375 = 13125 is het totale bedrag die ik nog steeds heb. (ik reken nog niet met de samengestelde intrest)
Ik betaalde heden jaarlijks een 1150 euro aan elektriciteit
Ik investeer 7500 euro in zonnepanelen met de garantie-belofte van een terugdraaiende teller van 15 jaar, waarbij ik heden 350 euro prosumententarief ga betalen en onderstel voldoende zelf te produceren
Ik moet dus jaarlijks 800 euro minder uitgeven en kan ik dus sparen.
Bij de onderstelling dat deze bedragen even gelijk blijven gedurende 15 jaar, dan heb ik na 15 jaar 12000 euro niet moeten uitgeven en meer ter beschikking gehad
CONCLUSIE: om aan een rendement van 5% te geraken heb ik dus zeker 15jaar een terugdraaiende teller nodig
Want na 15 j staat anders 13125 op de bankrekening met de termijnbelegging
Met zonnepanelen en 15 jaar terugdraaiende teller heb ik 12000 niet moeten uitgeven en dus nog op de rekening (+ nog rente na 1 jaar op 800 =40, enz…) .
De rekening kan je dus zo maken . DUS een CORRECTE regeling dringt zich op voor een beloofd rendement van 5%. En niet een beperkte compensatie.