Nieuws

Einde terugdraaiende meter: geen juridische maar politieke en pragmatische oplossingen

29 januari 2021
zonnepanelen terugdraaiende teller

Op 14 januari 2021 kregen honderdduizenden eigenaars van zonnepanelen een ijskoude douche. Toen maakte het Grondwettelijk Hof brandhout van de terugdraaiende teller. Ondanks de uitdrukkelijke oproep van velen zal Test Aankoop niet naar de rechter stappen. De oplossingen liggen elders.

Wie vóór eind 2020 zonnepanelen plaatste, zou volgens het Vlaamse energiedecreet gedurende 15 jaar het voordeel genieten van een elektriciteitsmeter die terugdraait wanneer zijn zonnepanelen stroom op het net injecteren. Zelfs met een digitaal exemplaar, zij het dan virtueel.

Op die manier compenseer je wat je van het net moet halen als er weinig of geen zon is, en kun je het net gebruiken als een soort van batterij. Tegelijk moet je dan voor het gebruik van het net sinds 2015 een prosumententarief of netvergoeding betalen. Een onderdeel dat door het arrest van het Hof trouwens ook naar de prullenmand is verwezen.

Overschrijding van bevoegdheden

Reden voor de vernietiging van dit alles? De Vlaamse decreetgever heeft met de terugdraaiende teller zijn bevoegdheden overschreden, waardoor de federale overheid inkomsten misliep. De politiek was nochtans verwittigd: de Raad van State had in 2018 al fundamentele bezwaren geuit.
Net als in het dossier van de Turteltaks negeerde de regering de reprimande. Meer zelfs, de voormalige ministers van Energie, Tommelein en Peeters, moedigden massaal consumenten aan om in zonnepanelen te investeren met de “garantie” dat ze 15 jaar lang de terugdraaiende teller zouden genieten. Goed wetende dat de regeling op los zand was gebouwd.

Een collectieve vordering instellen?

Na deze aardschok in prosumentenland klonk de roep om een actie van Test Aankoop erg luid. Via ons callcenter, onze Facebookpagina en Twitter hadden woedende consumenten het over “contractbreuk” en “bedrog”.

Aan ons werd het verzoek gericht om een class action of collectieve rechtsvordering op te starten. Sinds 2014 kan Test Aankoop effectief optreden als vertegenwoordiger voor een groep van gedupeerde consumenten om een schadevergoeding te eisen voor materiële en morele schade bij een inbreuk op contractuele verplichtingen.
We zijn met dat soort class actions niet aan ons proefstuk toe. Vraag dat maar aan onder meer Volkswagen en Facebook.

Juridisch moeilijk haalbaar voor de zonnepanelen

Maar wat met de zonnepanelen ? Tegen wie zou je zo’n collectieve rechtsvordering instellen? Als prosument heb je geen contract met netbeheerder Fluvius, die de 15-jarige regeling weliswaar benadrukte bij wie een digitale meter geïnstalleerd kreeg. Je hebt wél een contract met een installateur die meestal te goeder trouw zonnepanelen heeft geplaatst met de idee dat de terugdraaiende meter 15 jaar lang zou blijven. Een collectieve vordering tegen installateurs lijkt zinloos.

Tegen de Vlaamse overheid dan maar, die het regelgevend kader heeft uitgewerkt? Daarmee heb je geen contract. En de ongrondwettelijkheid van de bepalingen uit het energiedecreet over de terugdraaiende teller staat sinds het arrest van het Grondwettelijk Hof vast. Een burgerlijke rechter zou wel kunnen oordelen of de wetgever normaal en zorgvuldig heeft gehandeld. Ons inziens is het negeren van bezwaren van de Raad van State niet bepaald een blijk van zorgvuldigheid. Dat zou dus kunnen lukken.
Er is echter een probleem: het Hof heeft de relevante bepalingen in het decreet alleen vernietigd naar de toekomst toe en de omstreden regeling voor het verleden gehandhaafd. En daar wringt het schoentje: de rechtsleer is unaniem dat er geen aansprakelijkheidsvordering kan zijn voor de burgerlijke rechter voor de periode van de handhaving van de vernietigde bepalingen. Met andere woorden: de terugdraaiende meter is ongrondwettelijk, maar blijkbaar ook niet zó ongrondwettelijk, want voor het verleden blijft hij gelden.

Case closed dan maar? Niet helemaal: sommige experten beweren dat een aansprakelijkheidsvordering tegen de Belgische Staat mogelijk is als de schade die werd opgelopen, kan worden losgekoppeld van de wetgevende norm die door het Hof werd gehandhaafd. Alleen lijkt dit hier heel moeilijk: hoe kan je het geklungel van de wetgever loskoppelen van de schade die het decreet heeft veroorzaakt?

Kortom: heel veel onzekerheden. Wij vinden het in elk geval niet opportuun om mensen met valse beloftes mee te sleuren in een groepsclaim. Loze beloftes zijn er al genoeg gemaakt.

Aankaarten op politiek vlak

Zal Test Aankoop dan niets ondernemen? Toch wel. Het is niet omdat de juridische wegen dood lijken te lopen in dit dossier, dat er politiek niets haalbaar is. Wij bekijken momenteel welke voorstellen we kunnen lanceren om zwaar getroffen groepen te helpen. We denken in het bijzonder aan eigenaars van warmtepompen. Tijdens de gesprekken die we met het kabinet van de minister van Energie hebben gehad, kregen we alvast te horen dat dit wordt onderzocht.

Concrete initiatieven

Verder zullen we eerstdaags een rekenmodule online zetten waarmee je op basis van enkele gegevens kunt berekenen hoeveel je als prosument nu precies meer of minder zult betalen in een wereld zonder terugdraaiende meter.

Bovendien werken we aan een dossier met tips om je zelfverbruik op te krikken of over te stappen naar een voordeliger contract en slim van leverancier te veranderen.

Tot slot bekijken we de mogelijkheden rond groepsaankopen van batterijen of warmtepomp- of zonneboilers die de prosument kunnen helpen zoveel mogelijk natuurlijk opgewekte energie zelf te gebruiken.

Intussen kun je steeds terecht op ons dossier met de veelgestelde vragen over het einde van de terugdraaiende teller.

Naar ons dossier

User name

Deelnemen aan de discussie

Doe mee en geef je mening of stel je vraag. 

407 reacties

sorteer op :

Meld je aan om toegang te krijgen.

06/03/2021

In April 2020 is bij mij ook een Digitale Meter geplaatst . Sinds 1 maart ' draait mijn teller dus ook niet meer terug ' . Er zou een eenmalige compensatie komen . Onder de voorwaarden voor deze compensatie staat :

- Uiterlijk 6 maanden na de plaatsing van de digitale meter en tot 31 december 2025 de mogelijkheid de retroactieve investeringspremie aan te vragen .

Mijn meter is dus in april 2020 geplaatst , de 6 maanden na plaatsing van de digitale meter zijn dus al voorbij of zie ik dit verkeerd ? Kan ik binnenkort mijn compensatie wel aanvragen of is dit voor degene die een digitale teller voor +- Oktober geplaatst hebben niet van toepassing ?

Meld je aan om toegang te krijgen.

06/03/2021

Ik wacht nog altijd op een reactie van TA ivm met de digitale meter die mij opgedrongen is het zij zo ok maar wat kunnen we nu doen om het verlies dat we hebben te compenseren na deze schandalige discriminatie digitale meter versus analoge die nog tot 2025 telt
Graag een antwoord

Meld je aan om toegang te krijgen.

06/03/2021
, Gereageerd:

Daar wacht ik ook op en velen met ons. Ik vrees tevergeefs.

Meld je aan om toegang te krijgen.

04/03/2021

Ik zit al sinds de invoering van het prosumententarief met vragen over een billijke en correcte vergoeding zowel voor de door ons opgewekte en op het elektriciteitsnet gezette stroom als en de gebruiksvergoeding van dat zelfde elektriciteitsnet.
In die optiek vind ik dat wij als elektriciteitsproducenten eenzelfde behandeling moeten krijgen als iedere andere producent op de elektriciteitsmarkt.
Is het daarom niet mogelijk om met particulieren die willen participeren een coöperatie op te richten die dezelfde voorwaarden kan bedingen als de grote elektriciteitsmaatschappijen.
Ik ben leek en beschik niet over correcte adequate gegevens en kennis om na te gaan of dit als coöperatie van en voor de particulieren rendabel en doenbaar is. Ik zie daarin een taak voor Testaankoop
Als coöperatie zouden wij ook onze stroom kunnen verkopen aan de hoogste bieder

Meld je aan om toegang te krijgen.

06/03/2021
, Gereageerd:

Volledig akkoord met uw visie, maar ik vrees dat TA ook in deze onze belangen niet zal verdedigen.

Meld je aan om toegang te krijgen.

04/03/2021

Heb zonnepanelen met 11500 piek, heb alles nodig tijdens de winter voor mijn elektrische verwarming. Als ik volgens berekeningen 8500 kwh (2/3) in de zomer injecteer zal ik jaarlijks 1500 euro meer moeten betalen !
Ik ga terug zoals vroeger een Leuvense stoof moeten kopen !

Meld je aan om toegang te krijgen.

04/03/2021

Ben nog altijd in blijde verwachting van een reactie op mijn berichtje van begin maart,
wie mij een afdoende oplossing of antwoord kan geven zal ik eeuwig gedenken in mijn gebeden of is er geen oplossing, ben benieuwd.

Zonnige groetjes

Meld je aan om toegang te krijgen.

03/03/2021

Rendement 5% ? wordt beloofd

Als ik naar de bank zou gaan en ik koop een termijnbelegging van 7500 euro op 15 jaar met 5% jaarlijks netto rendement,
Dan ontvang ik jaarlijks 375 euro rente netto en dit gedurende 15 jaar.
NA 15 jaar ontvang ik mijn geïnvesteerd bedrag terug van 7500 + 15 keer 375 = 13125 is het totale bedrag die ik nog steeds heb. (ik reken nog niet met de samengestelde intrest)
Ik betaalde heden jaarlijks een 1150 euro aan elektriciteit
Ik investeer 7500 euro in zonnepanelen met de garantie-belofte van een terugdraaiende teller van 15 jaar, waarbij ik heden 350 euro prosumententarief ga betalen en onderstel voldoende zelf te produceren
Ik moet dus jaarlijks 800 euro minder uitgeven en kan ik dus sparen.
Bij de onderstelling dat deze bedragen even gelijk blijven gedurende 15 jaar, dan heb ik na 15 jaar 12000 euro niet moeten uitgeven en meer ter beschikking gehad
CONCLUSIE: om aan een rendement van 5% te geraken heb ik dus zeker 15jaar een terugdraaiende teller nodig
Want na 15 j staat anders 13125 op de bankrekening met de termijnbelegging
Met zonnepanelen en 15 jaar terugdraaiende teller heb ik 12000 niet moeten uitgeven en dus nog op de rekening (+ nog rente na 1 jaar op 800 =40, enz…) .
De rekening kan je dus zo maken . DUS een CORRECTE regeling dringt zich op voor een beloofd rendement van 5%. En niet een beperkte compensatie.

Meld je aan om toegang te krijgen.

03/03/2021

Ik heb 2maart test aankoop gebeld daar werd door een aardige dame de telefoon opgenomen daar heb ik de vraag gesteld wat test aankoop ging doen met de mensen met digitale meter
Omdat ik van mening ben dat dit onrechtvaardig is omdat mensen met een terugdraaien meter nog tot 5 jaar hun voordeel mee kunnen doen het is naar mijn mening allemaal of niemand,
Ze zij mij door te verbinden naar de afdeling die over deze materie bezichtigen is de telefoon is toen een keer overgegaan en ik werd verbroken dat vind ik op zich niet netjes.

Meld je aan om toegang te krijgen.

06/03/2021
, Gereageerd:

TA doet inde zonnepanelensaga NIETS.

Meld je aan om toegang te krijgen.

03/03/2021
, Gereageerd:

JA JA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,??????????????????????

Meld je aan om toegang te krijgen.

03/03/2021

mijn reactie al tweemaal verwijderd?

Meld je aan om toegang te krijgen.

06/03/2021
, Gereageerd:

De mijnen ook. Efficiënter posten op Facebook. TA uit veel kritiek op anderen, maar verdraagt er zelf geen. Abonnement daarom stopgezet.

Meld je aan om toegang te krijgen.

03/03/2021
, Gereageerd:

Beste Dirk,
Kan jij je buurman, die geen zonnepanelen heeft, depanneren? Trek van jou woning een kabel naar de woning van je buurman, en kom een prijs overeen. Jij bent geholpen, en je buurman ook.

Meld je aan om toegang te krijgen.

04/03/2021
, Gereageerd:

Beste Victor,

Ietwat kort door de bocht, zonder de nodige meting, beveiliging en schakeling gaat dit er voor zorgen dat jouw buurman ten allen tijde van al jouw elektriciteit gaat genieten.
Je moet dus zorgen dat er enkel elektriciteit naar hem vloeit als er overproductie is bij jou, dat die hoeveelheid kan gemeten worden en dat er de nodige veiligheid voorzieningen ter plaatse zijn.
Ik lees net in de krant vanmorgen (NB), dat dit zou verwerkt zitten in het voorstel van minister ZD, dus ja waarom niet! Je krijgt alvast 2,5 keer meer dan wat jouw leverancier je beloofd
Maar doe het op een verantwoorde manier, laat een bevoegd technicien dit uitvoeren
Mvg
André

Meld je aan om toegang te krijgen.

03/03/2021

Op 9 december 2019 diende de federale regering tegen de Vlaamse regering het verzoekschrift tot vernietiging in omdat ze btw-opbrengsten misliep
Waarom heeft de Vlaamse regering toen niet onmiddellijk de prioritaire installatie van de digitale meter bij prosumenten opgeschort tot het Grondwettelijk Hof zich had uitgesproken over de zaak??
Ik investeerde in een warmtepomp met zonnepanelen en daardoor was de woning quasi energieneutraal. Sinds de installatie van de digitale meter op 22.12.2020 tot 02.03.2021 verbruikte de warmtepomp 1.852 kwh. De injectie bedroeg 204 kwh. Ik mag een gepeperde factuur verwachten.
Het wegvallen van het prosumententarief en de zogenaamde (verwaarloosbare) teruglevergoeding, evenals de zogenaamde ‘retroactieve investeringspremie’, zijn een pleister op een houten been. Voor mij was de dure installatie geen investering om een beter rendement te halen dan op een spaarboekje.
Door de digitale meter lever ik voortaan gratis energie aan de energieleveranciers en 'als dank' mag ik voor dezelfde hoeveelheid ‘teruggeleverde energie’ (vooral in de koude periodes) de volle pot betalen verhoogd met allerlei taksen en heffingen.
Waarom kan de analoge teller niet teruggeplaatst worden? Waarom krijg ik als Vlaming geen keuzemogelijkheid, zoals de Walen en de Brusselaars? En zoals de Vlamingen die nog geen digitale meter opgedrongen kregen? Dit is discriminatie.
Waarom krijgen we geen marktconforme prijs voor de terugleveringen, waarom worden niet minstens de regionale taksen en heffingen op de ‘teruggeleverde kwh’ afgeschaft? Volgens het arrest zijn het opkoopsysteem en de distributietarieven wél de regionale bevoegdheid.

Meld je aan om toegang te krijgen.

04/03/2021
, Gereageerd:

Dit is zeker zeer verontrustend en confronterend moet ik zeggen .En te bedenken dat ik mensen ken die door de groene stroom certificaten hun installatie meer dan dubbel terugverdienen door de groene stroom certificaten plus de gratis stroom er boven op nog. Is dat dan de bedoeling? Ik gun natuurlijk iedereen hun vastgelegd contract van de certificaten, maar vind wel dat indien hun installatie terugverdiend is mag het stoppen. Dit is schending van het gelijkheidsbeginsel v .Waarom zij wel en wij niet...Zo kunnen we doorgaan met vergelijken maar we trekken aan het kortste eind. Ik begrijp maar al te goed waarom er door verschillende omstandigheden, waaronder deze grove misleiding, mensen depressief geraken met alle gevolgen van dien......Hoop dat ze voor diegene met een superhoge afrekening wat gaan doen .Wij zijn tenslotte niet persoonlijk en schriftelijk op de hoogte gebracht dat de terugdraaiende teller ging stoppen .Integendeel......mondeling nog aangemoedigd dat met de digitale meter alles nog als vanouds zou blijven .Veel sterkte. Hopelijk komt er snel voor iedereen een oplossing....

Meld je aan om toegang te krijgen.

03/03/2021

Wij hebben een warmtepomp en sinds juni 2019 zonnepanelen (10.8KW) omdat de Vlaamse regering ons een terugdraaiende teller garandeerde gedurende 15 jaar. Toen we in 2020 een verandering van dag/nacht naar dagtarief vroegen heeft Fluvius tegen onze wil in een digitale meter geplaatst. Door het arrest is onze hele investering weggegooid geld en zinloos gezien het grote voordeel was dat we onze zomerproductie tijdens de winter konden gebruiken, wat niet kan dmv batterijen. Tevens derven we een extra financieel voordeel (na de ROI). Kunnen wij terug naar een analoge meter?
Wat doet Test-Aankoop om onze belangen in dit dossier te verdedigen?

Meld je aan om toegang te krijgen.

04/03/2021
, Gereageerd:

Ik zit in juist hetzelfde geval, weliswaar met mijn elektrische verwarming. Zal volgens berekening v/d Vreg en Test aankoop 8500 kwh opbrengst weggeven. Ik ga mij blauw betalen !

Meld je aan om toegang te krijgen.

02/03/2021

Ik heb bij het plaatsen van de panelen mijn 2-voudig tarief naar enkelvoudig tarief laten omschakelen (werd door iedereen aangeraden) en daarbij ook een digitale meter cadeau gekregen. Nu vraag ik mij af of het niet interessanter is om terug 2-voudig tarief aan te vragen. Iemand enig idee?

Meld je aan om toegang te krijgen.

06/03/2021
, Gereageerd:

Ook ik wacht op een reactie van TA. Tevergeefs.

Meld je aan om toegang te krijgen.

04/03/2021
, Gereageerd:

Zou dat nog kunnen ? Doe ik anders ook. Zit in het zelfde schuitje !

Meld je aan om toegang te krijgen.

03/03/2021
, Gereageerd:

Eric Hammer
Beste Tom, bij ons in oktober 2020 zelfde gedaan en heb bij Fluvius 2 weken geleden een klacht ingediend dat ze enkel de nachtmeter moesten afkoppelen. Hier de reactie
Mijnheer,
Wij hebben het onderzoek naar uw klacht afgerond.

We hebben de digitale meter bij u geplaatst volgens de geldende richtlijnen in die periode. Analoge tellers worden niet meer geplaatst. Het principe van de terugdraaiende teller is vernietigd door het arrest van het Grondwettelijk Hof. Het is aan de besluitvormende partij, de Vlaamse Regering, om hier de gepaste maatregelen voor compensatie voor uit te werken.
Hebt u nog vragen of opmerkingen, dan horen wij dat graag.
Bent u ontevreden over ons antwoord, dan kunt u de Klachtencommissie van Fluvius contacteren:
Ik begrijp niet dat ze, zoals het was met de digitale meter, afname en injectie van mekaar ***, tot 2025 toepassen voor ons, ten slotte hebben wij hier ook recht op. In deze digitale wereld is toch alles mogelijk.
Ik heb navraag gedaan bij mijn energieleverancier, verschil met of zonder nachttarief zal niet groot zijn als je overdag gebruik kunt maken van de ZP. Verder zou ik een injectie tarief van rond de 4,18 eckwh krijgen wat op zich niet slecht is daar ik zonder taxen 4,24 betaal.
Hoop dat dit je al een beetje helpt
Groetjes

Meld je aan om toegang te krijgen.

03/03/2021
, Gereageerd:

Het al dan niet overgaan van twee tellers naar één is voor iedereen verschillend? Indertijd werd gevraagd van je meters te registreren voor één jaar, had je dan nog veel nacht/weekend verbruik liet je ze staan. Werd je verbruik meestal tijdens de spitsuren opgetekend ( dankzij de zonnepanelen) schakelde je over. In theorie zou dit nog gelden op voorwaarde dat je leverancier een dag/nacht tarief heeft, anderzijds staat deze manier van aanrekenen ook op de helling en verdwijnt deze met het invoeren van de zgn. capaciteits tarief; Heb omschakelen nu, voor re rest van het jaar, kan je overwegen als de kosten hieraan verbonden lager liggen dan jouw winst? Maar dan moet je weerom de tellers nauwlettend in het oog houden.
André

Meld je aan om toegang te krijgen.

02/03/2021

Het is simpel: schakel de ZP uit. Afwachten hoe de Vlaamse flutregering zal reageren. Wie doet mee?

Meld je aan om toegang te krijgen.

06/03/2021
, Gereageerd:

Schitterend idee. Iedereen gewoon DOEN.

Meld je aan om toegang te krijgen.

04/03/2021
, Gereageerd:

het lijkt me niet verstandig om zonnepanelen uit te schakelen voor diegene wat nog certificaten krijgen.Dan heb je minder opbrengst dus ook minder uitbetaling.

Meld je aan om toegang te krijgen.

03/03/2021
, Gereageerd:

Beste Victor,

Suggestie werd al tientallen keren op de specifieke sites van Facebook geopperd. vergeet niet dat ons bestaand net aangepast is aan verbruik zelfs zonder zonnepanelen. Je zou in je eigen vingers snijden, een eenmalige actie, zelfs met 10000 installaties , wordt snel opgevangen; En jij verliest je opbrengst op dit moment.
André

Meld je aan om toegang te krijgen.

02/03/2021

In de krant gelezen:onze factuur zal vanaf januari 2021 verhogen ;per kwh was het vroeger 0 ,9 cent extra per kwh wordt nu o,11 cent.voor mij zal dat veel hoger uitkomen daar ik electrisch verwarm en +/- 8800kw verbruik.

Meld je aan om toegang te krijgen.

02/03/2021

Een vraag aan Testaankoop : waarom zien wij op tv en in De Inspecteur veel de VREG verschijnen met dat : opdoen als je het hebt flauw verhaaltje? Waarom zien we de mensen van Terstaankoop niet verschijnen?

Meld je aan om toegang te krijgen.

06/03/2021
, Gereageerd:

Daar wacht ik ook op. En al veel te lang.

Meld je aan om toegang te krijgen.

02/03/2021

ZP eigenaars met een digitale teller worden dus anders afgerekend dan degene met een terugdraaiende teller.
Bestaat er dan geen 'gelijkheidsprincipe' : alle Belgen (Vlamingen) gelijk voor de wet
Kan dit niet via een rechtbank aangekaart worden ?

Afschaffing van de terugdraaiende teller, OK..., van zodra iedere ZP eigenaar een digitale teller heeft !

Meld je aan om toegang te krijgen.

02/03/2021
, Gereageerd:

Dag Frank, de prosumenten met een analoge teller kunnen inderdaad voorlopig nog genieten van de voordelen van de terugdraaiende teller. Toch zijn we niet over één nacht ijs gegaan bij het nemen van de beslissing om geen groepsvordering te starten. Meer info vind je in ons dossier via volgende link:  https://bit.ly/2MFeDeD   ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

02/03/2021

"Stroom verbruiken als de zon schijnt", reeds tientallen malen dit argument gelezen.
Maar lijkt allemaal zo eenvoudig is het dus helemaal niet!
Wat in ons geval :
Droogkast: hebben we niet, was hangt buiten
Wasmachine:Gebruikt warm water uit de zonneboiler
Vaatwas : Warm water uit de zonneboiler
Douche: warm water uit zonneboiler
Koken: wij koken op butaan
Verwarmen: doen we enkel op combi hout/pellets
Auto: benzine
Gouden raad van de brandweer : Nooit toestellen doen draaien als je niet thuis bent, brandgevaar.

en nu ?
Wie kan mij antwoorden ?

Merci,

Rik


Meld je aan om toegang te krijgen.

01/03/2021

TA wordt eindelijk wakker. Hopelijk niet te laat. Benieuwd hoe snel mijn post verwijderd wordt.

Meld je aan om toegang te krijgen.

02/03/2021
, Gereageerd:

Beste Patrick, zolang je onze regels respecteert is er geen reden om je post te verwijderen :) Mvg, ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

06/03/2021
, Gereageerd:

Denk niet dat ik je regels niet respecteer. Ik kan enkel nog reageren op de facebookpagina van TA. Het lijkt wel een dictatoriaal regime bij TA.

Meld je aan om toegang te krijgen.

01/03/2021

Het is een rare redenering dat je als zp eigenaar de stroom enkel op het net zou zetten voor je eigen gebruik, later als de zp minder energie opleveren (lees nachten en winterperiode).
De energie die je overdag met je zp opwekt en niet verbruikt, moet op dat moment toch ook niet door kerncentrales opgewekt worden, en stroomt toch ook over het net, naar de bedrijven en ziekenhuizen en overheidsgebouwen enzovoort.
Dus iedereen gebruikt je overschotten via het net.
De redenering dat je moet verbruiken wat je oplevert wanneer je het oplevert is een nieuwe manier van denken die er nu aan gekoppeld wordt. Dat zou betekenen dat je als eigenaar van zp enkel tijdens de nacht naar je werk gaat, want overdag ben je met de was, de afwas en het koken bezig om je stroom te verbruiken.
Als je daarna nog overschot opwekt, kan je beter je panelen even uitschakelen tot je de stroom zelf nodig hebt.

Meld je aan om toegang te krijgen.

01/03/2021

We hebben sedert sept 2020 op de nieuwbouw (energiecertif 13 !!) 3960 watt zonnepanelen liggen . We zijn ongeveer de helft van het jaar thuis , de andere helft aan de middellandse zee. In feite steken we tot 3x toe het totaal van ons eigen verbruik op het net... ok , heb daar geen probleem mee indien ik maar alleen de procumententaks zou moeten betalen.
Nu zal dit blijkbaar kompleet veranderen.
Verbruik nu dag/nacht op jaarbasis 2400 kwuur.
Ik voel me opgelicht

Meld je aan om toegang te krijgen.

01/03/2021
, Gereageerd:

We zijn er ons zeer goed van bewust dat velen zich bedrogen voelen, vermits er werd geraakt aan eerder gemaakte afspraken. Het is moeilijk te zeggen wat de precieze impact is van deze wijziging op het rendement van je installatie. Veel factoren spelen immers een rol hierbij: de oriëntatie van je zonnepanelen, de aankoopprijs, de mate waarin je overdag thuis bent, enz. Volgens onze berekeningen mag je ervan uitgaan dat het financieel rendement van je installatie vermindert met 2 tot 4,5 %. Maar alles hangt af van je persoonlijke verbruiksprofiel: wie bijvoorbeeld over een warmtepomp beschikt met een hoog elektriciteitsverbruik in de winter, zal duidelijk meer nadeel ondervinden van het nieuwe systeem.

Je kunt concreet inschatten wat de precieze impact zal zijn op je elektriciteitsfactuur via onze rekenmodule. ^An

Meld je aan om toegang te krijgen.

28/02/2021

Welke optie men ook kiest, de Belgische (Vlaamse) overheid is en blijft schaamteloos onbetrouwbaar. Dat is helaas de droevige essentie van het probleem. Er is hier niet genoeg plaats om daarover een opsomming te geven.

Meld je aan om toegang te krijgen.

06/03/2021
, Gereageerd:

Wat de Vlaamse overheid zelf doet doet ze beter.

Meld je aan om toegang te krijgen.

01/03/2021
, Gereageerd:

Het blijft wachten op een forse reactie van TA.