Persbericht

Test Aankoop bezorgd om dalend aanbod contracten op energiemarkt

05 januari 2022

Als gevolg van de uitzonderlijk hoge energieprijzen bieden steeds meer leveranciers geen vaste contracten meer aan. De consumenten zijn dus gebonden aan variabele contracten, waarvoor zij de lasten van de prijsstijgingen dragen. Deze contracten zijn echter ook onleesbaar en dus moeilijk te begrijpen voor de consument, waardoor die ze niet kan vergelijken en zich soms gebonden ziet door een te duur contract. Test Aankoop dringt er bij de politici op aan actie te ondernemen om energierekeningen betaalbaar te houden en herinnert aan de petitie die zij daartoe heeft gelanceerd en die al meer dan 38.000 handtekeningen heeft verzameld.

Recordprijzen

Iedereen die vandaag een variabel energiecontract heeft of zijn aflopend vast contract moet verlengen, betaalt ongeziene bedragen. In december liet de groothandelsmarkt het ene prijsrecord na het andere optekenen.  De CREG heeft berekend dat dit voor een gemiddeld verbruik van elektriciteit en gas al neerkomt op zo'n 1.400 euro extra op jaarbasis. Maar als de stijgingen doorgaan tot juni 2022, kan dit oplopen tot ongeveer 3.000 euro extra! Dit zijn angstaanjagende bedragen die heel wat gezinnen in financiële moeilijkheden zullen brengen, terwijl veel huishoudens nu al met energie-armoede te kampen hebben.

 

Verschraald aanbod

Naast deze recordprijzen, die verband houden met het herstel van de economische bedrijvigheid, krimpt het aanbod van energieleveranciers. In september vorig jaar maakte Test Aankoop zich reeds zorgen over het feit dat verschillende leveranciers hun aanbiedingen tegen vast tarief tijdelijk opschortten. Vandaag kan de organisatie enkel vaststellen dat deze tendens zich heeft doorgezet: er zijn nauwelijks nog vaste tariefplannen op de energiemarkt. Grote spelers zoals Luminus en nu ook Eneco hebben besloten ze voorlopig niet langer aan te bieden of om ze niet meer actief te promoten. De energieleveranciers wijzen op de scherpe prijsstijgingen op de groothandelsmarkten als oorzaak. Zo zou het voor een leverancier niet langer de moeite waard zijn om vaste prijzen aan te bieden, omdat het risico te groot is, niet in het minst omdat verwacht wordt dat de consumenten massaal zullen switchen wanneer de prijzen opnieuw dalen. De leverancier blijft dan zitten met de energie die hij vooraf inkocht tegen de prijzen van vandaag.

 

Geen verbrekingsvergoeding!

De energieleveranciers maken van de gelegenheid gebruik om aan te dringen op de herinvoering van verbrekingsvergoedingen wanneer een contract tegen vaste prijs voortijdig door een consument wordt opgezegd. "Wij zijn fel gekant tegen dit voorstel", zegt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop, "en wij zijn ons er terdege van bewust dat de huidige energiecrisis de leveranciers hard treft, maar dit geldt des te meer voor de consumenten. Het opnieuw invoeren van beperkingen die consumenten verhinderen om van leverancier te veranderen, is niet het juiste antwoord en zou een echte stap terug betekenen voor de consumentenrechten.”

 

Standaardisering van de indexatieparameters alstublieft!

Het feit dat consumenten nu geen andere keuze hebben dan te kiezen voor een variabel contract leidt nog tot een ander pervers effect.  Deze geïndexeerde contracten zijn namelijk volstrekt onleesbaar en onbegrijpelijk voor de consument. Dit maakt het moeilijk om ze te vergelijken, met het risico gebonden te zijn aan een contract dat niet het voordeligst is voor iemands verbruiksprofiel. Anderen spelen op deze complexiteit in om als de voordeligste leverancier uit de bus te komen, zoals Mega, dat onlangs door de CREG werd ondervraagd. Test Aankoop vraagt al geruime tijd dat het aantal en de frequentie van de indexeringsparameters worden gestandaardiseerd en gecontroleerd, zodat de markt transparanter wordt en gemakkelijker kan worden vergeleken. Nu er van vaste contracten bijna geen sprake meer is, wordt dit verzoek dringend. De organisatie stelt ook haar vergelijkingsinstrumenten en een speciaal telefoonnummer ter beschikking voor iedereen met vragen rond energie: 0800 503 32.

 

Politiek moet maatregelen nemen

Test Aankoop blijft hameren op politieke maatregelen ter ondersteuning van de gezinnen, door middel van een tijdelijke verlaging van de BTW op een basisverbruik.  Op een meer structurele basis vraagt Test Aankoop dat elektriciteitsfactuur niet langer wordt beschouwd als een belastingbrief, waardoor deze tot de duurste in Europa behoort. De petitie die de consumentenorganisatie over dit onderwerp heeft gelanceerd, heeft ondertussen al meer dan 38.000 handtekeningen verzameld. Test Aankoop heeft zijn voorstellen voor betaalbare energierekeningen eind vorige maand ook aan leden van de parlementaire commissie energie voorgesteld tijdens een hoorzitting.