Persbericht

Energiecrisis zet leveranciers en consumenten mes op de keel

21 december 2021

De enorme prijsstijgingen voor gas en elektricteit dit najaar hebben na het faillissement van Vlaamse Energieleverancier, met Watz, gisteren, weer een nieuw slachtoffer geëist. Toch zijn het niet alleen de energieleveranciers die puffen en zweten, ook voor heel wat huishoudens dreigt energiearmoede, vreest Test Aankoop. Met prijzen die oplopen tot meer dan 1.300 euro voor een gemiddeld stroomverbruik en bijna 3.000 euro per jaar voor een gemiddeld gasverbruik per jaar, wordt de situatie erg precair. Vandaag pleitte de organisatie, gesteund door een petitie met 33. 400 handtekeningen, dan ook voor een energie-taxshift in de commissie Energie van het federale parlement. Voor mensen die moeten switchen van leverancier of die vragen hebben over energie, opende Test Aankoop het gratis nummer 0800 503 32.

Domino

Nu Watz, een kleine energieleverancier uit het Antwerpse, bescherming tegen zijn schuldeisers heeft gevraagd, is er weer een dominosteen gevallen in de rij, na het faillissement van Vlaamse Energieleverancier eerder deze maand en Energy2Business in de maand september. De enorme stijging van energieprijzen maakt kleine spelers die geen eigen productie hebben en genoodzaakt zijn om stroom en gas aan te kopen op de oververhitte spotmarkets, erg kwetsbaar, zegt Test Aankoop. De consumentenorganisatie sluit niet uit dat er nog andere spelers op de energiemarkt zullen volgen de komende maanden. Om die reden roept de verbruikersorganisatie de regulatoren, die de wettelijke opdracht hebben om de financiële situatie van de leveranciers te monitoren, striktere financiële buffers op te leggen om actief te kunnen zijn. In geval van faillissement is het voor de consument immers erg moeilijk eventuele tegoeden terug te krijgen, klinkt het.

 

4400 eur per jaar voor een basisbehoefte

De vrees voor een koude winter en het Russisch spierballengerol in Oekraïne, drijven de prijs van gas ondertussen verder omhoog. De kosten voor wie een variabel energiecontract heeft, net als voor wie een nieuw vast contract sluit, swingen volledig de pan uit. Volgens cijfers van de federale regulator, CREG, betaalt een gezin met een gemiddeld jaarverbruik van 3500 kWh momenteel zo’n 1300 euro per jaar voor elektriciteit. Voor aardgas is de situatie nog meer precair: wie in november een contract voor aardgas afsloot, betaalt op jaarbasis zo’n 2 800 euro. Test Aankoop spreekt van een ongeziene situatie. De vrees bestaat dat de factuur voor gas en elektriciteit verder zal aandikken aangezien het er niet meteen naar uitziet dat de prijzen snel zullen dalen.  Wie over een variabel energietarief beschikt, riskeert geconfronteerd te worden met een stijging van minstens 1.350 euro, zo berekende de CREG. Een bedrag dat verder kan oplopen als de prijzen de komende wintermaanden blijven stijgen. Energiearmoede dreigt voor heel wat gezinnen,

 

33 400 handtekeningen

De samenleving moet elektrificeren om de klimaatdoelstellingen te bereiken, daar is iedereen het over eens. Nochtans is het net de elektriciteitsfactuur die een vergaarbak voor taksen en hefingen is geworden. “Voor Test Aankoop is de boodschap duidelijk: de elektriciteitsfactuur van de gezinnen moet betaalbaarder, transparanter én rechtvaardiger en moet worden herleid tot de kosten voor de elektronen en tot het transport ervan. Beleidskosten die niet thuishoren in de factuur, zoals de openbaredienstverplichtingen, moeten eruit gehaald worden”, zegt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop.  Om bronnen van inkomsten te vinden voor de subsidies die nu in de elektriciteitsfactuur zitten of zelfs uit te breiden, zijn er betere alternatieven zoals de algemene middelen of de oprichting van een klimaatfonds, gefinancierd via een CO2-taks. Een en ander kwam overigens aan bod in een gisteren door Test Aankoop georganiseerd debat, waarbij energie-experts hun kijk op de betaalbaarheid van de energietransitie toelichtten.  Het debat kan trouwens hier worden herbekeken.  De consumentenorganisatie wijst er ook op dat ondertussen al 33 400 mensen de petitie onderschreven die oproept om de elektriciteitsfactuur niet langer als belastingbrief te behandelen.

 

Wat kan de consument doen?

De prijzen zijn dermate opgelopen, dat iedereen die nu een contract sluit, niet kan ontsnappen aan de prijsstijgingen, zegt Test Aankoop. Dat belet evenwel niet dat vergelijken loont en kan leiden tot belangrijke besparingen. De consumentorganisatie ontwierp daarvoor ‘The Perfect Fit’, te consulteren via www.testaankoop.be/energyguide, een chatbot die de consument begeleidt naar een interessante tariefformule. Daarnaast stelt Test Aankoop het gratis nummer 0800 503 32 ter beschikking voor mensen met vragen over energie.