Persbericht

Reactie op prijsstijgingen variabele energiecontracten

25 augustus 2021

Zopas maakte de federale energieregulator, CREG, cijfers bekend die aantonen dat consumenten met een variabel energiecontract hun factuur kunnen zien stijgen met 130 euro per jaar door de stijgende energieprijzen. De vergelijking wordt gemaakt met de zomer van 2019, dus voor de start van de coronacrisis.

Test Aankoop, dat de prijzen van energie nauwgezet opvolgt, bevestigt deze trend. De consumentenorganisatie geeft aan dat de gemiddelde prijs van vaste elektriciteitscontracten € 390 bedroeg in augustus 2020 (voor een gemiddeld verbruik van 3.500 kWh). Een jaar later steeg dit naar 547 euro, ofwel een verhoging met 40%. De prijs van de variabele contracten is dan weer gemiddeld gestegen met 65 %, van € 302 naar € 498. Voor een gemiddeld aardgasverbruik (23.260 kWh) bedroeg de gemiddelde prijs van de vaste contracten in augustus 2020 € 569. Vandaag betaal je hiervoor € 1094; dat is een verhoging met maar liefst 92 %. Die van de variabele contracten is nu 3 keer duurder en steeg van € 329 naar € 1012, verduidelijkt Test Aankoop.

 

Consumenten zullen de prijsstijgingen ongetwijfeld voelen in hun portemonnee, maar niet iedereen meteen, benadrukt Test Aankoop.  “Het hangt er vooral van af welk contract je momenteel hebt. Tijdens de coronacrisis raadden wij aan om de voorkeur te geven aan een vast tarief en zo nodig te veranderen van contract en leverancier om te profiteren van de lage prijzen. Heb je dat advies opgevolgd, dan adviseren we om een vast contract dat je enkele maanden geleden hebt ondertekend, tot de vervaldatum te behouden. Zo blijf je tot de einddatum van je contract gespaard van de prijsverhogingen. Loopt je contract binnenkort af, dan zal er niets anders opzitten dan opnieuw goed te vergelijken om de beste aanbiedingen op de markt te vinden. Wie momenteel een variabel contract heeft dat de energieprijzen op de groothandelsmarkten volgt, zal de prijsstijging niet onmiddellijk voelen op zijn voorschotfactuur maar pas bij de eerstvolgende afrekeningsfactuur”, zegt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop.

 

De prijzen breken vandaag records omwille van verschillende redenen: sterk gestegen prijs voor CO2-emissierechten die worden doorgerekend aan de consument maar ook door de olieprijs en de daaraan gekoppelde gasprijs die een tijdje geleden fors de hoogte in ging.  Hoe dit verder zal evolueren, is koffiedik kijken. Op momenten van hoge energieprijzen raadt Test Aankoop doorgaans een variabel tariefplan aan als je een nieuw contract moet sluiten. Dan geniet de klant automatisch van de dalingen op de groothandelsmarkt. Het is evenwel niet ondenkbaar dat de prijzen nog zullen verhogen in het najaar. Consumenten die willen kiezen voor gemoedsrust, opteren best voor een vast contract dat dan wordt vastgeklikt aan de huidige hoge prijzen maar met de zekerheid dat de factuur dan niet verder stijgt dan wat wordt onderschreven Wie meer risico wil nemen, kan opteren voor een variabel contract om eventueel te anticiperen op een daling. Voor iedereen geldt, dat als de prijzen de komende maanden zouden dalen, je altijd je contract kan opzeggen, rekening houdend met een opzegtermijn van één maand.  Vanzelfsprekend blijft het ook de regel om goed leveranciers onderling te vergelijken om zo besparingen te realiseren, stipt Test Aankoop verder aan.  Dit kan via onze website www.test-aankoop.be/energyguide.

 

Test Aankoop herhaalt dat de Belgische elektriciteitsfactuur vandaag voor zo’n 70% uit nettarieven en allerhande heffingen bestaat, terwijl slechts zo’n 30% energie beslaat. Dit zorgt ervoor dat de Belgische elektriciteitsfactuur al jaren tot de hoogste van Europa hoort. Volgens Test Aankoop moet de factuur worden ontvet van taksen en heffingen en worden herleid tot de essentie: elektriciteit en het transport ervan. Zo wordt de consument ook beter beschermd tegen prijsschommelingen op de markt.  

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.