Persbericht

TA lanceert module waarmee prosumenten impact op elektriciteitsfactuur kunnen inschatten

05 februari 2021

Hoeveel kost het verdwijnen van de terugdraaiende teller de consument echt?
Het recente arrest van het Grondwettelijk Hof dat een einde maakte aan de terugdraaiende teller, is voor vele eigenaars van zonnepanelen een doorn in het oog. Test Aankoop, dat zelf talrijke vragen en oproepen kreeg van misnoegde prosumenten, stelt vast dat de reële impact lang niet altijd gekend is en lanceert vandaag een webtool waarmee consumenten met pv-panelen de gevolgen op hun elektriciteitsfactuur kunnen inschatten. De consumentenorganisatie geeft via de module ook vanaf hoeveel zelfverbruik prosumenten goedkoper kunnen elektriciteit kunnen consumeren dan onder het systeem van de terugdraaiende teller. Test Aankoop doet ook suggesties om het zelfverbruik te verbeteren.

Terugdraaiende teller

Wie vóór eind 2020 zonnepanelen plaatste, kon volgens het Vlaamse energiedecreet gedurende 15 jaar genieten van een elektriciteitsmeter die kon terugdraaien wanneer je als prosument de door je zonnepanelen opgewekte energie op het net injecteerde.  Op die manier compenseerden eigenaars van zonnepanelen de elektriciteit die ze van het net afhaalden wanneer het weer onvoldoende zonnig was om in hun verbruik te voorzien.  De prosument kon het net dus gebruiken als een soort van batterij waar hij naar hartenlust stroom opzette en afhaalde.  Voor deze gunst werd in 2015 een forfaitaire vergoeding in het leven geroepen voor het gebruik van het distributienet: het prosumententarief. Zowel die netvergoeding als het principe van de terugdraaiende meter werden door het arrest van het Grondwettelijk Hof van 14 januari naar de prullenmand verwezen.

 

 

Betalen voor reëel verbruik

Prosumenten die al over een digitale meter beschikken, zullen vanaf de publicatie van het arrest in het Belgisch Staatsblad vallen onder de nieuwe regeling zonder terugdraaiende teller. Vanaf dan zal hun meter niet langer virtueel terugdraaien en betalen ze geen prosumententarief meer. Ze betalen voortaan op basis van wat ze van het net afhalen. Voor de overtollige stroom die ze op het net injecteren kunnen ze een - weliswaar geringe - vergoeding krijgen van hun leverancier voor zover ze daarmee een teruglevercontract sluiten. “Om het precieze effect op de elektriciteitsfactuur te bepalen, ontwikkelden wij een webtool.  Op basis van een aantal gegevens zoals onder meer het vermogen van de omvormer, jouw jaarlijkse zonnepanelenproductie en je elektriciteitsverbruik, bepalen we hoeveel je als prosument vroeger betaalde voor elektriciteit en hoeveel je zal betalen onder het nieuwe systeem.  Daarnaast houden we rekening met de compensatie die de Vlaamse overheid heeft voorzien en geven we aan vanaf hoeveel zelfverbruik je zelfs goedkoper af bent onder het nieuwe regime.  We lanceren ook een dossier met aanbevelingen over hoe je dat zelfverbruik nu best kan verhogen.”, zegt Simon November van Test Aankoop.

 

Rechtszaak?

Test Aankoop stelt dat heel wat mensen de organisatie hebben opgeroepen om een rechtszaak te starten tegen de overheid op grond van leugens en contractbreuk. De consumentenorganisatie benadrukt advies ingewonnen te hebben bij een aantal juridische experts ter zake en heeft vervolgens afgezien van de piste om een rechtszaak op te starten. “Op basis van het advies dat we gekregen hebben, bleek de haalbaarheid van een dergelijke claim niet realistisch. Om die redenen hebben we dan ook besloten om consumenten geen valse hoop te geven, laat staan hen te doen betalen om mee te stappen in een procedure”, zegt Simon November. Test Aankoop stelt zich bewust te zijn van de boosheid en het ongenoegen van de prosumenten en wil via politieke weg grotere compensaties bekomen voor de meest getroffen groepen: consumenten met een hoog winterverbruik zoals mensen die elektrisch verwarmen of mensen met een warmtepomp.

Prosumenten kunnen via de module van Test Aankoop de test doen en bekijken hoeveel ze minder of meer zullen betalen dan in het systeem van de terugdraaiende teller via https://www.test-aankoop.be/terugdraaichecker

 

De webtool staat open voor zowel leden als niet-leden van de consumentenorganisatie. Laatstgenoemden dienen zich wel eerst te registeren als supporter.