Nieuws

Stijgende energieprijzen: Test Aankoop te gast in Kamercommissie

22 december 2021
prix d'énergie électricité gaz

Gisteren kwam de visie van Test Aankoop aan bod in de Kamercommissie voor Energie, Leefmilieu en Klimaat over de impact van de stijgende energieprijzen. We hebben enkele heikele punten aangekaart bij de volksvertegenwoordigers en gepleit voor een betaalbare en rechtvaardige factuur.

De stijging van de energieprijzen zorgt voor grote onrust bij gezinnen. Dat merken we aan het aantal interacties hierover met onze diensten. Over alle kanalen samen (mails, telefoontjes, 0800-lijn,…) waren er tot november maar liefst 19 000. Meer dan een verdubbeling tegenover vorig jaar.

De energiemarkt kreunt

Wij volgen met argusogen de ongezien hoge energieprijzen. De verwachting is dat de prijzen dit niveau zullen aanhouden tot het einde van de winter. En de vrees bestaat dat ze daarna nog niet aanmerkelijk zullen dalen.

De gemiddelde factuur voor een vast elektriciteitstarief bedroeg in november 2021 zo’n 1300 euro, inclusief heffing en nettarieven, voor een doorsneeverbruik van 3500 kWh.

Voor aardgas is het plaatje nog hallucinanter. De totale gemiddelde factuur, inclusief netkosten en heffingen, lag in november 2021 op zo’n 3000 euro voor een doorsneeverbruik van 23 500 kWh.

Voornaamste bezorgdheden bij de consument

De consument worstelt met drie grote bekommernissen.

  • De voorschotfacturen bij vooral de variabele tariefplannen gaan fors de hoogte in, met zelfs verdubbelingen of zelfs verdrievoudigingen. Sommige consumenten geven aan dat ze deze bedragen niet kunnen betalen en verlagen het voorschot, wat de vrees voor een onbetaalbare eindafrekening alleen maar vergroot.
  • Vaste tariefplannen worden omgezet naar variabele omdat een aantal leveranciers de schaar zetten in hun aanbod met vaste tarieven. Op die manier komt het risico op prijsstijgingen volledig bij de consument te liggen.
  • Het aanbod op de energiemarkt is complex en het aantal energieleveranciers verschraalt in Brussel. En minder concurrentie is nadelig voor de consument. Consumenten ondervinden moeilijkheden om het bos door de bomen te zien bij het zoeken naar een voordelig energietarief.

Onze oplossingen voor een betaalbare energiefactuur

We hebben onze beleidsmensen de volgende oplossingen aangereikt.

  1. Wij waren voorstander van een uitbreiding en verlenging van het sociaal tarief voor de 1 miljoen gezinnen met een beperkt inkomen. Wij vragen dat de maatregel eind maart 2022 niet zonder meer wordt afgevoerd maar opnieuw wordt beoordeeld aangezien de energieprijzen zich dan naar verwachting nog altijd op een hoog niveau zullen bevinden.
  2.  Wij pleiten voor een grotere ondersteuning voor de middenklasse die evenzeer wordt getroffen door de hoge energiekosten. Bijvoorbeeld door een verlaging van de btw op een basisverbruik.
  3.  Openbaredienstverplichtingen, taksen, heffingen en de financiering van subsidiemechanismen moeten uit de factuur. Bovendien maakt de doorrekening van die kosten via alle componenten de factuur hoogst onduidelijk en plaatst ze een rem op de elektrificatie van het vervoer en de verwarming. Daarom hebben wij trouwens een petitie gelanceerd.
  4. Wij vragen een meer evenwichtige verdeling van de kosten van de energietransitie tussen de gezinnen en de bedrijven. Die laatste genieten vandaag zeer grote kortingen en vrijstellingen op tal van heffingen. De verhoudingen zijn wellicht scheefgegroeid
  5. Wij pleiten voor een sterke vereenvoudiging van het aantal gehanteerde indexeringsparameters en hun frequentie zodat consumenten correct tarieven kunnen vergelijken. De energieregulatoren moeten ook werk maken van een berekeningswijze die de jaarkosten van variabele tarieven op een realistische manier inschat.
  6. Wij pleiten ervoor om het consumentenakkoord voor energie bindend te maken voor alle energieleveranciers, en geen ruimte meer te laten voor een vrijwillige ondertekening. Zo kan bijvoorbeeld worden vermeden dat leveranciers hun klanten van wie het vaste tariefplan afloopt, zonder meer omzetten naar een variabel tarief, zeker als ze nog vaste tariefplannen in hun portefeuille hebben.

Teken mee onze petitie