Persbericht

Energiecrisis? Test Aankoop stelt alles in het werk om consument te helpen (0800 50 020)

06 oktober 2021

De spectaculaire aankondigingen over de energieprijs en de koopkracht volgen elkaar aan snel tempo op.  De boodschap van de CREG over de energierekening zorgt voor heel wat beroering.

Test Aankoop neemt nota van de prognoses van de CREG en is van mening dat maatregelen zich opdringen, in de wetenschap dat deze prognoses zullen worden bevestigd of zelfs nog versterkt door een eventuele (relatief) koude winter.

Om aan de meest urgente noden tegemoet te komen, stelt de consumentenorganisatie een tarief van 6% btw voor een basisverbruik van energie, vooral voor elektriciteit maar eventueel ook voor gas als tijdelijke overgangsmaatregel. Test Aankoop steunt ook de verlenging van de uitbreiding van het sociale tarief na 31 december 2021.

Op een meer structureel niveau moedigt de consumentenorganisatie de regering(en) aan om de elektriciteitsrekening in zijn geheel te bekijken. Als de prijs van de component elektriciteit vandaag de dag de pan uit rijst, mag niet worden vergeten dat het basisniveau van de rekening bijzonder hoog is als we het vergelijken met het Europese gemiddelde. Tussen 2007 en 2020 is de elektriciteitsfactuur in België met maar liefst 56% gestegen! De voornaamste reden: belastingen, heffingen en openbare dienstverplichtingen die sluiks zijn toegevoegd.

De energiefactuur is een echte belastingbrief, ongeacht de keuze van leverancier, tariefformule of welke andere keuze dan ook en vooral ongeacht het inkomen van het huishouden. Dit is een steeds zwaardere last die moeilijk te dragen is voor veel gezinnen die onder druk staan of in een situatie van energiearmoede verkeren (ter herinnering: 1 op de 5 Belgische gezinnen).

De organisatie wijst erop dat de distributietarieven bijvoorbeeld de bron zijn van discriminatie tussen gemeentes en netgebieden, maar ook en vooral tussen kleine huishoudelijke verbruikers en de grootste verbruikers, die profiteren van soms exorbitante vrijstellingen. Een evenwichtigere verdeling hier zou tot besparingsmogelijkheden kunnen leiden voor de consument en toelaten om beleidsmaatregelen op een billijker manier te financieren.

Omdat deze crisis de consumenten hard zal treffen en waarschijnlijk tot volgend voorjaar zal duren, lanceert Test Aankoop ten slotte een hulplijn om mensen te helpen die vragen hebben over hun factuur:

- Moet ik van leverancier veranderen?
- Moet ik mijn tariefformule veranderen?
- Moet ik mijn voorschotten aanpassen?
- Moet ik mijn contract opzeggen?  Enz ...

Consumenten kunnen vanaf woensdag 6 oktober voor onbepaalde tijd bellen naar 0800 50 020.

Veel informatie is ook te vinden op www.testaankoop.be/energyguide