Memorandum van Test Aankoop voor de regionale en federale verkiezingen van 2019

In een wereld die steeds digitaler, ingewikkelder en meer geglobaliseerd wordt en steeds meer voorwerp is van snelle veranderingen, waarvan niet in de laatste plaats de klimaatverandering, blijft de bescherming van de consument meer dan ooit belangrijk.

Het is deze invulling die Test Aankoop elke dag bepleit als belangrijkste consumentenorganisatie in België en een van de invloedrijkste in Europa via haar netwerk, Euroconsumers.

De consument kan zowel speler als slachtoffer zijn van een aantal belangrijke veranderingen die in de toekomst liggen of reeds aan de gang zijn.

Toegang tot de gezondheidszorg, evolutie van de koopkracht, veranderingen in bankdiensten, de ‘klimaat’- en energierekening, de opkomst van connected objects, vervroegde veroudering, de strijd tegen junkfood: het zijn allemaal principes waarvoor Test Aankoop zich zoals altijd wilt inzetten. Dit via het formuleren van nuttige aanbevelingen aan de politieke wereld en uiteraard aan de burgers en consumenten zelf.

Tijdens de vorige wetgevende periode heeft onze organisatie niet stilgezeten en heeft ze heel wat vooruitgang geboekt:

  • De aanstaande invoering van een Nutri-score code die informatie over de voedingswaarde van een product voor de consument in een notendop samenvat ... Test Aankoop was de eerste die erom vroeg in België!
  • De invoering van een recht om "vergeten te worden" bij het afsluiten van een schuldsaldoverzekering. Dit ten voordele van mensen die zwaar of chronisch ziek zijn geweest. Test Aankoop was de eerste om dit in België te eisen, geïnspireerd op het Franse model.
  • De transparantie van de gezondheidscontroles van het FAVV in de horecasector werd mogelijk gemaakt via de Raad van State na een eenmalige actie van Test Aankoop.
  • Het opschonen van bepaalde medische vragenlijsten van hospitalisatie-verzekeringen ... weer na een actie van Test Aankoop.
  • En dan hebben we het nog niet over de vernietiging en afschaffing van de Vlaamse energieheffing, beter bekend als de "Turteltaks", de schrapping van de dure hervorming van de griffierechten, de verlaging van de btw op strikte basisproducten omtrent vrouwelijke hygiëne, de afschaffing van de zinloze televisieretributie in Wallonië: wederom acties van ons als verdediger van de consument.

Het hele jaar door, tijdens de verschillende wetgevende periodes, volgt een team van lobbyisten en deskundigen deze dossiers op, op basis van honderden enquêtes, nota’s, debatten, acties, hoorzittingen en raadplegingen, met als enig doel het algemeen belang te verdedigen.

Dit alles volledig onafhankelijk, niet alleen in onze zienswijze, maar ook financieel door de bijdrages van onze leden, wars van publiciteitsinkomsten en subsidies.

In wat volgt, lees je het verkiezingsprogramma van Test Aankoop. Als organisatie zullen we opnieuw alles in het werk stellen om de juiste stem en rechtvaardige toon te laten horen, die van de consument.