V. Plafonds voor bankkosten

Jaar op jaar verhogen de banken die actief zijn op de Belgische markt hun tarieven voor diensten. De bedoeling lijkt duidelijk : met prijsverhogingen de klant sturen in de richting van meer online bankieren en het duwen in de richting van een cashloze samenleving waar alles elektronisch gebeurt. Men verwacht meer en meer van de consument dat hij zich bereddert. Test Aankoop kan niet toestaan dat de transitie naar een maatschappij met minder cash ten koste van de consument gaan en dit op een dominante manier, uitsluitend opgelegd door de wil van de bancaire sector.


V.I. Basisbankdiensten gegarandeerd

Sinds begin 2019, hebben heel wat banken hun tarieven wederom opgetrokken. Het betreffen tariefverhogingen – soms zelfs met 50 % - met betrekking tot de kostprijs van bepaalde bankkaarten (voornamelijk kredietkaarten), van jaarlijkse forfaits, geldafhalingen en elke handeling die de tussenkomst van bankpersoneel veronderstelt. Het valt niet te rijmen met het feit dat de toegang tot diensten afgebouwd wordt.

Het opzet van de banken is duidelijk: mensen duwen richting een cashloze samenleving waar ze alles elektronisch en zelfstandig moeten doen. Het is misschien handiger en gemakkelijker, maar vooral ook minder duur voor banken zonder echt rendement voor de klanten.

We wijzen hier graag op een aantal voorbeelden :

 banks

Aanbevelingen van Test Aankoop

  • Gratis afhalingen van cash bij de automaten van de eigen bank en vijf gratis afhalingen per maand bij de automaten van de concurrerende banken
  • Een gratis rekening bij elke bank voor de consument die alles online wenst te doen
  • Het 10 jaar bijhouden van rekeningafschriften bij elke bank
  • De oprichting van een denkplatform onder toezicht van de Nationale Bank waarbinnen consumenten en vertegenwoordigers uit de financiële sector kunnen reflecteren over de toekomst van financiële dienstverlening.

V.II. Overbrengen van aandelen, effecten en fondsen

Ook beleggingsproducten ontsnappen niet aan de kostenstijgingen. Zo verhoogde BNP Paribas Fortis bijvoorbeeld de kosten om effecten naar een andere bank over te brengen. Per overgedragen lijn betaalt de consument maar liefst 150 euro. Niet veel later kondigde MeDirect een zelfde kostenstijging aan. Stel dat een consument beschikt over drie aandelenposten en twee fondsen, en aldus beschikt over vijf ‘lijnen’, dan dikt de rekening aan tot wel 750 euro. De transferkosten zijn dus disproportioneel hoog en plaatsen ook een rem op de gezonde concurrentie tussen banken.

Vooral het feit dat een zelfde kost wordt aangerekend voor een klant die wil wegstappen van het pensioenspaarfonds van de bank, is onaanvaardbaar. Iets wat we vaststellen bij BNP Paribas Fortis. Niet alleen zet dit een rem op de eerlijke concurrentie, maar ook is dit misbruik van een vorm van sparen die door onze overheid zwaar wordt gesubsidieerd. Door een belangrijk fiscaal voordeel toe te kennen aan pensioensparen, heeft de wetgever destijds een groot cadeau gedaan aan de banken die hiermee de spaargelden van hun klanten kunnen plaatsen in hun eigen fondsen. Vanzelfsprekend verdient de bank ook geld aan de instapkosten en de beheerskosten. In het geval van BNP Paribas Fortis wordt jaarlijks naar schatting 55 miljoen euro opgestreken aan beheerskosten van het pensioenspaarfonds van de bank. Toegegeven, een deel ervan moet effectief worden besteed aan het beheer ervan maar een grote tranche verdwijnt in de algemene middelen van de bank.

Ook spaarrekeningen worden door de overheid van een fiscaal gunstregime voorzien, alleen is het zo dat deze onderworpen zijn aan een hele serie van regels en wetten waardoor het niet mogelijk is om als bank kosten aan te rekenen voor de afsluiting ervan. Een mooi principe dat volgens Test Aankoop een gevolg zou moeten hebben voor de pensioenspaarfondsen omdat ook zij fiscaal worden bevoordeeld.

Aanbevelingen van Test Aankoop

  • Test Aankoop stelt voor om plafonds op te leggen betreffende de overdracht van effecten van de ene bank naar een andere.
  • Test Aankoop vraagt een gratis overdracht van de middelen van het pensioenspaarfonds van de ene bank naar het pensioenspaarfonds van een andere bank.