II. Meer concurrentie op de telecommarkt

De meeste Belgische consumenten zijn gebruikers van “bundles”, de zogenaamde “3play” of “4play” – pakketten. Test Aankoop stelt vast dat de prijzen van dergelijke voor de consument onmisbare diensten een stuk hoger liggen dan in de ons omringende landen. Meer concurrentie op de telecommarkt om het duopolie van Telenet en Proximus te challengen is cruciaal.

Duopolie

De huidige evolutie van de telecommarkt speelt niet in het voordeel van de consument. Het marktaandeel van de grote providers blijft immers groeien, wat niet bevorderlijk is voor de concurrentie. Door het steeds meer uitgesproken duopolie van Proximus en de kabeloperatoren is de keuze van de consument aldus beperkt. Bovendien zijn operatoren zoals Billi en alternatieve formules zoals Snow intussen verdwenen. De grote operatoren verhogen vanuit hun machtspositie daarenboven regelmatig hun prijzen.

Bundels

Het grote probleem op de markt is het feit dat de concurrentie niet meer gevoerd wordt op de mobiele markt, maar wel op de all-in bundels. Proximus, Telenet, Orange en Voo proberen hun klanten voor zoveel mogelijk diensten klant te maken via packs die naast internet ook nog tv, een vaste lijn, een internetverbinding of een gsm-abonnement kunnen bevatten.

Volgens cijfers van het BIPT, realiseerden de operatoren in 2017 opnieuw een robuuste netto-groei van het aantal bundelabonnees: +131.601 tot 3,19 miljoen. Alle bundeltypes nemen toe (2-play +1,1% en 3-play +1,4%) maar het aantal quadruple play (4play) huishoudens groeide het sterkst: +12,1% tot 938.918, goed voor ondertussen al 29,4% van de residentiële bundelmarkt. Voor de klant heeft zo’n 4-in-1-pakket als voordeel dat hij minder facturen krijgt en vaak minder betaalt. Voor de providers is het de manier bij uitstek om hun klanten voor meerdere jaren aan zich te binden. Alle diensten onder één paraplu biedt dan wel meer overzicht en gemak, het comfort komt met een prijs want op de markt van de packs is België, net als voor intensieve mobiele gebruikers, gewoon duur te noemen.


Aanbevelingen van Test Aankoop

  • Afbreken duopolie, nood aan meer concurrentie : een 4e mobiele netwerkoperator die niet mobiel blijft maar de klant ook tv, internet en vaste lijn – diensten kan aanbieden en op die manier een echte concurrent wordt met all-in-bundels.
  • Betere toegangsvoorwaarden voor de kabel: momenteel is het nog te duur voor een nieuwe speler om tv en internet te gaan aanbieden omdat de toegangsvoorwaarden om toe te treden tot het bestaande netwerk van kabel, glasvezel of DSL niet interessant (lees : te prijzig) zijn. Zolang dat het geval is, zullen de buitenlandse operatoren niet geneigd zijn om zich hier als prijsbreker te wagen op de Belgische markt. Wij kijken dan ook met belangstelling uit naar de finale marktanalyse van de regulator, het BIPT. Deze moet naast het gevoelig verlagen van de drempels voor toetreding tot een netwerk, ook de mogelijkheden bieden aan alternatieve operatoren om nieuwe segmenten aan te boren. Pas dan ligt de weg echt open voor meer concurrentie, een aanbod op maat en lagere prijzen voor de consument.