Dossier

Hoe gevaarlijk is 5G?

01 juni 2021

5G is in aantocht. Het gonst dan ook van de berichten over hoe schadelijk deze straling wel zou zijn voor de gezondheid van de mens. Meer dan eens boezemen deze geruchten je onterecht angst in. Want er is geen overtuigend wetenschappelijk bewijs dat deze straling gevaarlijk is voor onze gezondheid.

Waarom moet je je geen zorgen maken?

Straling van mobiele telefoons en zendmasten is gevaarlijk, en 5G is nóg gevaarlijker. Dat is wat sommige berichten doen uitschijnen. Uit het geheel van internationaal wetenschappelijk onderzoek blijkt echter dat er geen reden is tot ongerustheid. Hieronder zetten we 4 argumenten op een rijtje waarom je je geen zorgen hoeft te maken.

1. Er is geen overtuigend wetenschappelijk bewijs voor gezondheidseffecten.

Hét belangrijkste argument is ongetwijfeld dat er tot nog toe onvoldoende wetenschappelijk bewijs is voor een oorzakelijk verband tussen de straling van mobiele telefoons en zendmasten enerzijds en gezondheidseffecten zoals kanker anderzijds.

Bovendien is het zo dat, hoe meer tijd verstreken is sinds de invoering van de mobiele telefoon, hoe meer argumenten er zijn voor de veiligheid ervan. Ondanks de dramatische toename van het aantal mobiele telefoons gedurende de laatste 20 jaar, zien we nog steeds geen toename van de incidentie van bepaalde soorten kanker die in verband gebracht worden met straling van mobiele telefoons en zendmasten. Deze vaststelling bevestigt de conclusie dat er geen reden is tot ongerustheid.

Mocht er tot op heden toch nog een effect onder de radar zijn gebleven, dan kun je er zeker van zijn dat het om een klein risico gaat en dat het slechts opduikt in een kleine subgroep van de bevolking, namelijk bij die personen die heel sterk blootgesteld worden aan straling van mobiele telefoons of zendmasten gedurende lange termijn.

Verder in dit dossier gaan we dieper in op mogelijke gezondheidseffecten van straling van mobiele telefoons en zendmasten en vertellen we je waar de verontrustende berichten  in de media dan op zijn gebaseerd.

2. Technologische vooruitgang biedt de mogelijkheid om de stralingsintensiteit te verlagen.

Belangrijk om te weten is dat we ons voorlopig moeten baseren op wetenschappelijke studies die reeds meer dan 10 jaar geleden werden uitgevoerd. En intussen is er op technologisch vlak wel wat veranderd … maar in de positieve zin. De smartphones die we vandaag gebruiken, beschikken wellicht over 3G of 4G. Die kunnen straling met een veel lagere intensiteit uitzenden dan voorgangers 1G en 2G, vooral wanneer het netwerk een goede dekking biedt. Het huidige risico op gezondheidseffecten ligt dus hoogstwaarschijnlijk een stuk lager dan wat studies van 10 jaar geleden beschrijven.

Bij 5G zullen bovendien kleinere zenders worden gebruikt, die straling met een nóg lagere intensiteit zullen uitzenden. Bovendien zullen slimme 5G-antennes ervoor zorgen dat vooral actieve gebruikers worden blootgesteld aan de straling, toevallige passanten veel minder.

Verderop leggen we je haarfijn uit wat 5G nu exact is en waarin deze nieuwe technologie verschilt van haar voorgangers 2G, 3G en 4G.

3. We houden onze smartphones veel minder vaak direct tegen ons hoofd.

Wanneer we ons huidig smartphonegebruik vergelijken met dat van enkele jaren geleden, zien we een aanzienlijk verschil. We maken vandaag veel meer gebruik van hoofdtelefoons en hands-free-systemen en we gebruiken ons toestel beduidend meer om te surfen, te videobellen of te sms’en, in plaats van dit tegen ons hoofd te houden. Bijgevolg is afstand tot ons hoofd groter en de blootstelling minder groot. Het huidige risico ligt daardoor wellicht nog lager dan wat er in vroegere studies, die een verband tussen straling en bepaalde hersenkankers onderzochten, werd beschreven.

4. De stralingslimieten in ons land zijn erg streng.

Straling van mobiele telefoons en zendmasten kun je niet zien en het is misschien wel dat gegeven dat ons angst inboezemt. Maar het is niet omdat dit type straling niet zichtbaar is, dat het niet gereglementeerd is. Integendeel. De internationale limieten zijn reeds streng, maar in België zijn deze nog vele malen strenger, in Brussel zelfs ongeveer 50 maal.

Op deze pagina gaan we dieper in op de huidige stralingslimieten.

Toch niet gerustgesteld?

Blijf je ondanks al deze argumenten toch met een ongerust gevoel zitten, dan kan je altijd zelf het voorzorgsprincipe hanteren. Begin met zelf wat omzichtiger om te springen met je mobiele telefoon. Die is immers een veel grotere stralingsbron dan zendmasten, omdat je telefoon zich veel dichter bij je lichaam bevindt dan een zendmast. Gebruik ook wat vaker je oortjes en vermijd telefoneren op plaatsen waar je een slechte verbinding hebt. Mocht er dan toch een nog niet-gedetecteerd risico zijn, dan verklein je het op die manier sowieso.

En hoe zit het met stralingsvrije kleding of vakantieverblijven? Dat vertellen we je verder in dit dossier.

Heb je de indruk dat je gevoelig bent aan straling? We vertellen je op deze pagina hoe de vork aan de steel zit.