Dossier

Hoe gevaarlijk is 5G?

01 juli 2020

5G is in aantocht. Het gonst dan ook van de berichten over hoe schadelijk deze straling wel zou zijn voor de gezondheid van de mens. Meer dan eens boezemen deze geruchten je onterecht angst in. Want er is geen overtuigend wetenschappelijk bewijs dat deze straling gevaarlijk is voor onze gezondheid.

Wat zijn de mogelijke effecten?

Radiogolven veroorzaken niet rechtstreeks kanker.

Binnen het elektromagnetisch spectrum heb je 2 belangrijke categorieën van straling. Enerzijds heb je straling met een hoge frequentie die zoveel energie bevat dat ze in staat is om het DNA in je lichaamscellen aan te tasten. En dat zou kunnen leiden tot kanker. Dat is enkel het geval bij UV-stralen, röntgenstralen en gamma-stralen. We spreken dan van ioniserende straling. Anderzijds heb je straling met een lagere frequentie, die te zwak is om rechtstreeks schade aan te richten aan je DNA, de niet-ioniserende straling. De straling die wordt gebruikt voor mobiele telefonie is van dit type, net zoals de straling van je microgolf, radio of tv.

Radiogolven kunnen je lichaam lichtjes opwarmen.

Radiogolven kunnen de cellen in je lichaam lichtjes opwarmen bij langdurig gebruik. Die opwarming is echter vele malen kleiner dan de normale temperatuurschommelingen in je lichaam. Algemeen wordt aangenomen dat onomkeerbare schade zou kunnen optreden vanaf een stijging van 1°C in de kern van je lichaam. Maar de stralingslimieten voor zendmasten en mobiele telefoons die de Internationale Commissie voor Bescherming tegen Niet-Ioniserende Straling heeft opgesteld, zijn maar liefst vijftig maal strenger, en in België zijn ze nóg strenger.

Radiogolven hebben op korte en middellange termijn geen negatief effect op je gezondheid.

Uit alle studies die al zijn verricht, kunnen we besluiten dat er op korte en middellange termijn, pakweg 20 jaar, geen bewijs is dat de straling van mobiele telefoons of zendmasten gezondheidseffecten zoals kanker, slaapstoornissen, onvruchtbaarheid of dergelijke zou veroorzaken.

En op langere termijn?

Op langere termijn, pakweg 50 à 60 jaar, kunnen we nog geen harde uitspraken doen. Het zou kunnen dat er bij langdurig intensief gebruik gezondheidsproblemen opduiken via mechanismen die we op dit moment nog niet kennen. Maar er is meer onderzoek nodig om daarover uitspraken te kunnen doen. Hoe dan ook kunnen we wel zeggen dat áls er echt een risico is, het sowieso erg klein is en enkel opduikt bij wie langdurig en intensief aan radiogolven wordt blootgesteld, anders hadden we het ondertussen al lang gedetecteerd.

Het is echter niet realistisch om te verwachten dat mobiele telefonie in afwachting van verder onderzoek eventjes on hold wordt gezet. Deze techniek is dermate ingeburgerd dat, zelfs mochten er in de toekomst toch gezondheidsproblemen opduiken, het zeer onwaarschijnlijk is dat de klok wordt teruggedraaid naar het tijdperk van de vaste telefoon.

Verder mogen we ook niet vergeten dat mobiele telefonie dagelijks ook levens redt. Nooddiensten worden veel bereikbaarder, locaties van ongevallen kunnen veel nauwkeuriger worden doorgegeven ...

In afwachting van verder onderzoek kun je zelf wel wat voorzichtiger omspringen met je mobiele telefoon. Die is immers een veel grotere stralingsbron dan zendmasten, omdat je telefoon zich veel dichter bij je lichaam bevindt dan een zendmast. Gebruik bijvoorbeeld wat vaker je oortjes en vermijd telefoneren op plaatsen waar je een slechte verbinding hebt. Laat je echter niet verleiden door stralingswerende verf, kledij of zelfs vakanties. Deze spelen enkel in op je angstgevoel.