Dossier

Hoe gevaarlijk is 5G?

01 juli 2020

5G is in aantocht. Het gonst dan ook van de berichten over hoe schadelijk deze straling wel zou zijn voor de gezondheid van de mens. Meer dan eens boezemen deze geruchten je onterecht angst in. Want er is geen overtuigend wetenschappelijk bewijs dat deze straling gevaarlijk is voor onze gezondheid.

Wat zijn de huidige stralingslimieten?

De Internationale Commissie voor Bescherming tegen Niet-Ioniserende Straling heeft limieten opgesteld voor de straling van zendmasten en mobiele telefoons. Deze zijn gebaseerd op het enige wetenschappelijk bewezen effect, het opwarmingseffect. Deze internationale limieten zijn maar liefst vijftig maal strenger dan de limiet waarbij volgens wetenschappelijk onderzoek schade zou kunnen optreden in je lichaam.

België speelt op veilig

De internationale limieten zijn dus al erg voorzichtig. In ons land zijn de limieten voor zendmasten echter nóg veel strenger, in Brussel zelfs zo’n vijftig maal. De limieten verschillen echter wel tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel, wat veel discussie in de hand werkt. Daarom pleiten wij voor meer uniformiteit: één limiet voor alle Europese landen, die zo laag als technisch mogelijk blijft. Uiteraard moet er ook voldoende controle zijn.

Elektronische apparatuur

Ook draadloze elektronische apparatuur die met radiogolven werkt – denk maar aan mobiele telefoons, digitale meters, babyfoons, laptops met wifi, enz – is onderworpen aan strikte regels. Producenten van zulke apparaten moeten het specifiek absorptieniveau (ook wel SAR waarde genoemd, dit is een eenheid voor de hoeveelheid straling die het lichaam absorbeert) meten en vermelden. Enkel draadloze apparaten met een laag gemiddeld vermogen zijn vrijgesteld, zoals bijvoorbeeld een Bluetooth-apparaat. Ook hier zijn de limieten 50 maal strenger dan wat wetenschappers als potentieel schadelijk beschouwen: een ruime veiligheidsmarge dus.