Dossier

Hoe gevaarlijk is 5G?

Wat eisen wij?

Wij zijn niet “voor” of “tegen” radiofrequente straling van mobiele telefoons en zendmasten. Dat is echter wat sommige lezers wel van ons verwachten. Velen verwachten van ons dat wij “tegen” het standpunt van de telecomindustrie en de overheid zijn. Als we niet “tegen” zijn, gaan ze er van uit dat wij beïnvloed zijn door lobbywerk van de telecomindustrie. Dat is absoluut niet het geval. Wij kijken objectief naar de beschikbare studies omtrent dit onderwerp, net zoals we dat met andere gezondheidsonderwerpen doen. Op basis van het geheel van wetenschappelijke studies brengen we dan onze boodschap.

En daarbij hebben wij nog drie belangrijke eisen.

  1. Meer onderzoek naar de mogelijke gezondheidseffecten van deze straling op lange termijn.
  2. Gestandaardiseerde meetmethodes om de reële blootstelling aan radiofrequente straling in een 5G netwerk nauwkeurig te kunnen meten.
  3. Eén uniforme stralingslimiet in alle Europese landen. Uiteraard liefst zo laag als technisch mogelijk. En voldoende controles op het respecteren van deze limieten.

We kaartten deze bekommernissen reeds eerder aan in een hoorzitting in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, commissie voor Economie, Consumentenbescherming en Digitale Agenda, waarop we werden uitgenodigd eind 2019.