Dossier

Hoe gevaarlijk is 5G?

01 juli 2020

5G is in aantocht. Het gonst dan ook van de berichten over hoe schadelijk deze straling wel zou zijn voor de gezondheid van de mens. Meer dan eens boezemen deze geruchten je onterecht angst in. Want er is geen overtuigend wetenschappelijk bewijs dat deze straling gevaarlijk is voor onze gezondheid.

Wat is 5G?

Het gaat hier, net zoals bij 2, 3 en 4G, over radiogolven, ofwel radiofrequente straling. Dat is in feite één van de vele soorten elektromagnetische straling.

Wat is elektromagnetische straling?

Je kunt zo’n straling zien als een soort van golf. Hoe vaker die op en neer beweegt per seconde - de frequentie - des te meer energie een stralingsdeeltje zal vervoeren. Deze frequentie wordt uitgedrukt in Hertz. 1 Hertz staat voor 1 golfbeweging per seconde. Op basis van de frequentie wordt elektromagnetische straling onderverdeeld in verschillende categorieën. De straling van mobiele telefoons en zendmasten valt onder de radiofrequente straling en heeft een frequentie van 100 kHZ tot 300 GHz.

Hoe werken radiogolven?

Een zendmast stuurt continu radiogolven uit in alle richtingen. Ons hele lichaam wordt blootgesteld aan deze straling. Maar aangezien de stralingsintensiteit sterk afneemt met de afstand tot de zender, is deze meestal laag. De radiogolven worden opgevangen door je mobiele telefoon, maar enkel als je het toestel gebruikt, en dan vooral wanneer je toestel verbinding probeert te maken met de zendmast. Dat deel van het menselijk lichaam dat zich het dichtst bij het toestel bevindt (wanneer je het toestel tegen je oor houdt is dit het hoofd), ontvangt de meeste straling. Omdat je telefoon zich veel dichter bij je lichaam bevindt dan de zendmasten, heeft deze straling heeft een veel hogere intensiteit.

Hoe meer obstakels er echter zijn tussen de zendmast en de mobiele telefoon, hoe intenser de straling moet zijn om toch de ontvanger te kunnen bereiken. En ook omgekeerd geldt dat principe. Hoe meer moeite je mobiele telefoon moet doen om verbinding te maken met een zendmast, hoe intenser de straling zal zijn. Dus hoe beter de dekkingsgraad van een netwerk, hoe lager de stralingsintensiteit.

Is straling van 5G anders dan die van 2G, 3G en 4G?

Er is geen groot verschil. Bij 5G gaat het ook om radiogolven, net als bij 2, 3 en 4G en bij de straling die gebruikt wordt voor radio of tv. Naast de frequenties die momenteel al in gebruik zijn door de 2, 3 en 4G netwerken, zal het 5G netwerk echter ook radiogolven met een hogere frequentie gebruiken. In een verstedelijkt gebied waar veel obstakels zijn, zal dit signaal een kortere afstand kunnen overbruggen. Daarom zijn er meer kleinere zenders nodig, maar deze zenden een straling uit met een lagere intensiteit dan bij 2G, 3G en 4G. 

Bovendien zal er bij 5G meer en meer gebruik worden gemaakt van slimme antennes die gerichte bundels straling uitzenden naar actieve gebruikers. Bij de huidige antennes wordt iedereen nog gelijk blootgesteld aan de straling. Door middel van die slimme antennes zullen toevallige passanten dus beduidend minder worden blootgesteld aan straling.

Of deze nieuwe technologieën in de praktijk ook zullen leiden tot een daling van het totale stralingsniveau is zelfs voor experts nog onduidelijk. We weten dat de kleinere 5G-zenders minder intense straling zullen uitzenden, maar die straling komt natuurlijk bovenop de straling van de 2, 3 en 4G-netwerken, die we uiteraard niet meteen overboord kunnen gooien. Bovendien zal er ook meer straling nodig zijn naarmate er meer toepassingen met 5G in gebruik zullen worden genomen, zoals zelfrijdende auto’s, slimme woningen, drones of operaties op afstand.

Maar laat ons niet vergeten dat ook het 5G netwerk de stralingslimieten zal moeten respecteren, en die liggen in ons land vér onder de internationale limieten. Voorlopig is er echter nog geen algemeen aanvaarde methode om het totale stralingsniveau te meten in een 5G netwerk. Dus daar moet zeker verder aan worden gewerkt.