Nieuws

45% van de ouders is bereid hun kind jonger dan 12 jaar te laten vaccineren

01 december 2021

Dat blijkt uit onze enquête over de meningen en verwachtingen van de Belgen ten aanzien van COVID-19-vaccins. 59% is voorstander van verplichte vaccinatie voor alle volwassenen. Daarentegen vindt slechts één op de drie dat het Covid Safe Ticket nuttig is om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Onze enquête, uitgevoerd tussen 8 en 15 november met de steun van de Open Society Foundations, peilde bij meer dan 1 000 Belgen naar hun mening over onder meer verplichte vaccinatie, het Covid Safe Ticket (CST) en de impact van de coronacrisis op hun levenskwaliteit.

Meerderheid voor verplichte vaccinatie volwassenen …

Het debat over een eventuele verplichte vaccinatie woedt hevig. Uit onze enquête blijkt dat 59% van de Belgen voorstander is van verplichte vaccinatie voor alle volwassenen.

Gevraagd naar de verplichte vaccinatie van het personeel in bepaalde bedrijfssectoren, luidt het resultaat:

  • 66% is voor verplichte vaccinatie van gezondheidswerkers;
  • 59% is voor verplichte vaccinatie van schoolpersoneel;
  • 60% is voor verplichte vaccinatie van personeel van overheidsdiensten dat in direct contact met het publiek staat.

...maar niet voor kinderen

Minder eensgezinsheid is er over het idee om vaccinatie voor minderjarigen verplicht te stellen. Slechts 46% van de respondenten is het eens met het verplichten van vaccinatie voor 12-17-jarigen, en 37% is gewonnen voor een verplichte prik voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Op de vraag of ze bereid zouden zijn hun kind te laten vaccineren als het vaccin wordt goedgekeurd voor hun kinderen jonger dan 12 jaar, antwoordde bijna de helft (45%) van de ouders van die kinderen dat zij dat zouden doen.

Het omstreden Covid Safe Ticket

Terwijl de meerderheid van de Belgen voorstander is van verplichte vaccinatie voor alle volwassenen, is slechts 43% van de ondervraagden voorstander van beperkingen voor mensen zonder een Covid Safe Ticket (CST). Bovendien is slechts 36% van mening dat het ticket nuttig is om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Bijna de helft (49%) is echter van mening dat het CST sommige mensen ertoe heeft aangezet zich te laten vaccineren.

Impact van de crisis op de levenskwaliteit

Met een inflatie van 5,65% eind 2021, het hoogste niveau sinds 2008, zegt een op de vier Belgen dat de gezondheidscrisis een grote financiële impact heeft gehad op zijn persoonlijke situatie.

Andere verontrustende cijfers: meer dan een op de vijf Belgen zegt dat de gezondheidscrisis een grote impact heeft gehad op zijn geestelijke gezondheid en 18% van de respondenten heeft een familielid dat een belangrijke medische ingreep heeft moeten uitstellen of afzeggen als gevolg van de pandemie.

Meer weten over de derde coronaprik?

Heb je vragen over de derde dosis van het coronavaccin? Wij beantwoorden je belangrijkste vragen in ons dossier over de derde coronaprik.

Naar het dossier over de derde coronaprik