Dossier

Geïnteresseerd in successieplanning?

09 oktober 2018
geinteresseerd-in-successieplanning

09 oktober 2018

Successieplanning betekent dat je nog tijdens je leven de overdracht van je vermogen op een ordentelijke wijze organiseert. Tegen een fiscaal interessante prijs, maar op volkomen wettelijke wijze. Welke zijn de mogelijkheden?

Inleiding

Successieplanning, ook soms vermogensplanning of estate planning genoemd, is in. Bemiddelde consumenten beseffen dat ze hun erfgenamen beter kunnen bieden dan wat het geval zou zijn als ze alles op zijn beloop lieten tot hun nalatenschap openvalt. Ze treffen nog tijdens hun leven maatregelen waardoor hun erfgenamen later geen of toch veel minder erfbelasting (wat men vroeger “successierechten” noemde) zullen moeten betalen. Dat alles op volkomen wettelijke wijze.

In de video hieronder legt onze expert Francis Muyshondt de algemene principes uit.

Het is sinds 2013 moeilijker geworden

Vroeger moest je je voor successieplanning vaak alleen nauwgezet aan bepaalde spelregels houden om achteraf onaangename verrassingen te voorkomen.

Sinds een antimisbruikbepaling aan de belastingwetgeving werd toegevoegd, is successieplanning moeilijker geworden. Wanneer men voor de successieplanning een techniek toepast die ingaat tegen wat de wet tot doel heeft, met als enige drijfveer minder erfbelasting te betalen, kan dat niet meer door de beugel. Er moeten duidelijk ook andere dan fiscale motieven zijn, anders zal de fiscus de toegepaste techniek als fiscaal misbruik catalogeren, waardoor u riskeert dat toch de volle pot aan erfbelasting zal moeten worden betaald. 

De fiscus heeft in 2013 voorbeelden gegeven van handelingen die voor hem sowieso aanvaardbaar blijven en van andere die hij per definitie verdacht vindt.

Er werd een mogelijkheid toegevoegd in 2013

Sinds januari 2013 zijn enkele nieuwe regels van kracht geworden in het Belgische erfrecht. Een daarvan betreft een nieuwe techniek voor successieplanning. Voortaan kunnen ouders namelijk zelf beslissen dat hun kinderen rechtstreeks van de grootouders zullen erven. Zo'n generatiesprong kon vroeger ook al, maar toen moest het initiatief van de grootouders zelf uitgaan.

In 2018 is weer een en ander veranderd

Sinds september 2018 is bovendien een en ander veranderd inzake erfrecht, en dat heeft gevolgen voor de successieplanning. Dit zijn de twee belangrijkste nieuwe regels: 

  • Het reservataire erfdeel van de kinderen of de ouders wordt kleiner, waardoor het deel waarover u vrij kunt beschikken, groter wordt.
  • Via de zogenoemde erfovereenkomst zullen ouders met hun kinderen afspraken kunnen maken over hun nalatenschap.

Ken je onze advieslijn erfrecht al?

Je kunt met al je vragen erfrecht bij ons terecht. De experts van onze advieslijn erfrecht staan elke dinsdag voor je klaar van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur.

Bel 02 542 33 68