Dossier

Hoe je de erfbelasting op volkomen wettelijke wijze kunt beperken

25 september 2020
successieplanning

De erfbelasting kan heel zwaar wegen. Met successieplanning zoek je een methode waarmee je je vermogen op een fiscaal interessantere manier, maar volkomen binnen de wettelijke regels kunt nalaten. Welke zijn de mogelijkheden?

Inleiding

Successieplanning, ook soms vermogensplanning of estate planning genoemd, is in. Bemiddelde consumenten beseffen dat ze hun erfgenamen beter kunnen bieden dan wat het geval zou zijn als ze alles op zijn beloop lieten tot hun nalatenschap openvalt. Ze treffen nog tijdens hun leven maatregelen waardoor hun erfgenamen later geen of toch veel minder erfbelasting (wat men vroeger “successierechten” noemde) zullen moeten betalen. Dat alles op volkomen wettelijke wijze.

Je moet wel rekening houden met de antimisbruikbepaling uit de belastingwetgeving. Daardoor moeten er voor de successieplanning duidelijk ook andere dan fiscale motieven zijn. Anders zal de fiscus de toegepaste techniek als fiscaal misbruik catalogeren, waardoor je riskeert dat toch de volle pot aan erfbelasting zal moeten worden betaald. 

Sinds september 2018 is bovendien een en ander veranderd inzake erfrecht, en odat heeft gevolgen voor de successieplanning. Dit zijn de drie belangrijkste nieuwe regels:  

  • Het "reservataire" erfdeel van de kinderen, dat is het deel dat zij wettelijk gezien altijd kunnen opeisen als ze dat willen, wordt kleiner, waardoor het deel waarover je vrij kunt beschikken, groter wordt.
  • Ouders kunnen niet langer aanspraak maken op hun "reservatair" erfdeel.
  • Via de zogenoemde erfovereenkomst zullen ouders met hun kinderen afspraken kunnen maken over hun nalatenschap.

Geef niet te snel alles weg

Nu alles weggeven om je nabestaanden later veel belasting te besparen doe je beter niet overhaast, het is misschien niet eens nodig.

Want wanneer het vermogen slechts bestaat uit de gezinswoning en een beperkt bedrag aan spaargeld, zoals dat bij heel wat mensen het geval is, hoef je niet altijd wakker te liggen van de erfbelasting die je erfgenamen te wachten staat.

Om de erfbelasting voor jouw situatie te berekenen verwijzen we naar de erfenissimulator op www.wikifin.be.

Zit je met een vraag over erfrecht?

Wij beschikken over een Praktische Gids "Overlijden en erfenis"

Je kunt ook met al je vragen erfrecht terecht bij de erfenisexperts van onze adviesdienst. Zij staan elke dinsdag voor je klaar, van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur. 

Bel 02 542 33 68