Dossier

Geld schenken: tips om dat goed aan te pakken

29 november 2021
Biljet van 100 euro met rode strik eromheen

Door geld te schenken aan je kind, kleinkind of ouders kun je hen aanzienlijke successierechten (erfbelasting) besparen. Als je geld cadeau wilt weggeven, hoef je niet eens een notaris in te schakelen, en dat scheelt qua kosten. Je kunt ook altijd specifieke voorwaarden verbinden aan een schenking.

Geld schenken

Wie over een groot vermogen beschikt, kan beslissen om tijdens zijn leven bepaalde bezittingen op een fiscaal voordelige manier af te staan aan een persoon naar keuze. Met als ultiem doel het vermijden van de erfbelasting (successierechten). Schenkingen van geld vormen een klassieke tool voor successieplanning.

Een schenking van geld kan echter ook andere doeleinden hebben dan fiscale. Een kind is bijvoorbeeld van plan om te bouwen en de ouders beslissen om het financieel te helpen in de vorm van een voorschot op zijn erfenis.

Is een notaris verplicht bij een schenking?

Velen denken nog ten onrechte dat een schenking verplicht voor een notaris moet gebeuren. Dat is alleen het geval als de schenking een onroerend goed betreft.

Het is ook zo dat zodra schriftelijk werd vastgelegd dat het om een schenking gaat, dat hoe dan ook in een notarisakte moet worden gegoten.

Als je van plan bent om roerende goederen zoals geld te schenken, kun je dat echter op een andere manier aanpakken en tóch volkomen wettelijk handelen. Meer bepaald met een gift van hand tot hand (of: handgift) of met een onrechtstreekse schenking via een bankoverschrijving. Dat zijn twee eenvoudige methodes en bovendien goedkoop aangezien er schenkingsrechten noch notariskosten moeten worden betaald.

Hou er wel altijd rekening mee dat als je zogenoemde reservataire erfgenamen hebt, kinderen bijvoorbeeld, je in principe slechts een gedeelte van je vermogen kunt weggeven. Die erfgenamen hebben bij het openvallen van jouw nalatenschap immers het recht om te eisen dat de begunstigde een deel van de schenking teruggeeft als blijkt dat zij minder krijgen dan hun reservatair erfdeel.

In dit dossier behandelen we ook de volgende onderwerpen: