Dossier

Vastgoed schenken: de rechten verschillen volgens het gewest

27 april 2016
schenking

Vlaanderen heeft in juli 2015 zijn schenkbelasting op onroerende goederen drastisch verlaagd. Brussel en Wallonië zijn op 1/1/2016 gevolgd. Een overzicht van de tarieven.

Welk gewest int de rechten?

Om te weten welk gewest de schenkingsrechten zal innen – en dus het tarief ervan te bepalen – kijkt men naar de woonplaats van de schenker. Waar het onroerend goed zich bevindt of waar de begiftigde woont, is van geen belang. Op de schenking van een in Wallonië gelegen gebouw aan iemand die in Brussel woont, wordt een Vlaamse schenkbelasting geheven als de schenker in Vlaanderen woont. En de schenking van een appartement aan de kust zal onderhevig zijn aan de Brusselse schenkingsrechten als de eigenaar in Brussel woont. 

De plaats waar het vastgoed zich bevindt, telt alleen wanneer de schenker zijn domicilie in het buitenland heeft.

Let wel: het volstaat niet om te verhuizen naar een ander gewest opdat het tarief van dat gewest zou gelden. Is de schenker onlangs verhuisd, dan houdt men rekening met het gewest waar hij tijdens de vijf jaar vóór de schenking het langst heeft gewoond.