Dossier

Al wat je als vruchtgebruiker moet weten

20 december 2021
vruchtgebruik, vruchtgebruiker, blote eigendom, blote eigenaar

Als vruchtgebruiker ben je niet de volle eigenaar. Ontdek hier welke je rechten en plichten zijn, want je moet de eigendom delen met de zogenoemde blote eigenaar. 

Vruchtgebruik

De kans is groot dat je ooit in je leven zult worden geconfronteerd met het begrip “vruchtgebruik”. Bijvoorbeeld op het ogenblik dat de partner met wie je getrouwd bent of wettelijk samenwoont, overlijdt. Of omdat je de tijd rijp acht voor successieplanning in het voordeel van je kinderen. Het gaat om een vorm van gedeelde eigendom, de andere partij is de zogenoemde blote eigenaar.

Wil je daar graag meer over lezen? Ga dan in dit dossier naar het deel Wanneer word je vruchtgebruiker.

Wat houdt het vruchtgebruik in?

Als vruchtgebruiker heb je “het genot” van de goederen die eigenlijk toebehoren aan de blote eigenaar. Jij mag ze gebruiken en beheren en er de inkomsten van innen. Een woning mag je zelf bewonen, zonder dat je huur moet betalen, of je mag ze verhuren én de huur opstrijken. Bij geld zijn de intresten en dividenden voor jou.

Maar in je eentje beslissen om het goed te verkopen of weg te schenken kan niet. Je kunt ook geen hypotheek laten vestigen op een woning. En bij geld mag je niet aan het kapitaal zelf raken.

Wat is er nieuw voor de vruchtgebruiker sinds 1/9/2021?

Als je vruchtgebruik ten vroegste dateert van 1/9/2021, zijn enkele nieuwe spelregels van toepassing. Deze vier moet je zeker onthouden:

  1. De verplichting tot het opstellen van een inventaris bij de aanvang is niet meer alleen voor jou een wettelijke verplichting, maar ook voor de blote eigenaar.
  2. Je bent verplicht om een woningverzekering te sluiten.
  3. De blote eigenaar mag je vragen om proportioneel bij te dragen in de kosten voor de grove herstellingen aan de woning. 
  4. De blote eigenaar mag de woning desgewenst één keer per jaar komen bezichtigen.

Verder in dit dossier sommen we de belangrijkste rechten en plichten van een vruchtgebruiker op. 

Voor vruchtgebruik van vóór 1/9/2021 blijven de oude regels geldig tenzij jij én de blote eigenaar het anders willen.

Er kan vervroegd een einde worden gemaakt aan het vruchtgebruik

Het vruchtgebruik is sowieso tijdelijk, meestal zolang je leeft. Het dooft uit, zoals men zegt: het stopt vanzelf wanneer je overlijdt, en dan krijgt de blote eigenaar zonder enige formaliteit de volle eigendom. Maar soms wil een van beide partijen vervroegd een einde maken aan het vruchtgebruik.

Bijvoorbeeld omdat de relatie tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar stroef is, bijvoorbeeld wanneer een vader met een jongere persoon hertrouwt. De kinderen uit het eerste huwelijk riskeren dan erg lang te moeten wachten tot het vruchtgebruik van de stiefouder ophoudt. Als ze eerder volle eigenaar willen worden, kunnen ze proberen om het vruchtgebruik af te kopen.

Maar het kan ook dat je zelf op een gegeven ogenblik genoeg hebt van het vruchtgebruik en liever de waarde van het vruchtgebruik in geld uitgekeerd krijgt.

Voor meer details verwijzen we naar het deel Hoe vervroegd een einde maken aan het vruchtgebruik in dit dossier.